.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyodrębnienie własności lokali

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 01.08.2012

Konkubina i konkubent wybudowali dom na pewnej działce i ustanowili odrębną własność dwóch lokali (para ma odpowiedni udział w działce). Omawiana działka została potem podzielona. Teraz jest działka A z budynkiem, a także działka B (bez budynku). Czy w świetle art. 3 ustawy o własności lokali możliwe jest zniesienie współwłasności tak, aby konkubent otrzymał działkę A, zaś konkubina działkę B? Co z odrębną własnością lokali? Między stronami jest pełna zgoda.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego sprawy wynika, iż jest dwoje współwłaścicieli działek A i B. Działka A jest zabudowana i zostało dokonane ustanowienie odrębnej własności lokali, które to stanowią nadal współwłasność, jak rozumiem.

 

Jak podaje art. 3 ustawy o własności lokali:

 

„Art. 3. 1. W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali.

 

2. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 

3. Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

 

4. Do wyznaczenia stosunku, o którym mowa w ust. 3, niezbędne jest określenie, oddzielnie dla każdego samodzielnego lokalu, jego powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń do niego przynależnych.

 

5. Jeżeli nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, stanowi grunt zabudowany kilkoma budynkami, udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

 

6. W wypadku gdy na podstawie jednej czynności prawnej dokonanej przez właściciela lub przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości następuje wyodrębnienie wszystkich lokali, wysokość udziałów, o których mowa w ust. 1, określają odpowiednio w umowie właściciel lub współwłaściciele.

 

7. W budynkach, w których nastąpiło wyodrębnienie własności co najmniej jednego lokalu i ustalenie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej bez uwzględnienia powierzchni pomieszczeń przynależnych lub w sposób inny niż określony w ust. 3, a przy wyodrębnianiu kolejnych lokali ustalano wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej w taki sam sposób, do czasu wyodrębnienia ostatniego lokalu stosuje się zasady obliczania udziału w nieruchomości wspólnej takie, jak przy wyodrębnieniu pierwszego lokalu. Przepisu zdania poprzedzającego nie stosuje się, jeżeli wszyscy właściciele lokali wyodrębnionych i dotychczasowy właściciel nieruchomości dokonają w umowie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej”.

 

Omawiana współwłasność określana jest często jako tzw. współwłasność przymusowa, gdyż dopóki trwa odrębna własność lokali, dopóty nie można żądać jej zniesienia. Udział we współwłasności jest prawem związanym z własnością lokalu. Oznacza to, że udział ten dzieli los prawny własności lokalu. Nie może on być przedmiotem samodzielnego obrotu, nie może być bez lokalu zbyty, obciążony itp.

 

Nie można żądać zniesienia współwłasności samej nieruchomości, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby przyznać jednemu ze współwłaścicieli nieruchomości wraz z lokalami. Przepis zabrania zniesienia współwłasności nieruchomości – czyli gruntu, samego gruntu w oderwaniu od lokali.

 

Reasumując, możliwe jest dokonanie zniesienia współwłasności lokali łącznie z prawem do udziału w gruncie działki A. Nie jest możliwe zaś zniesienie współwłasności samego gruntu. Jeśli istnieje między Państwem zgoda, należy przyznać jednej ze stron udział w lokalu wraz z udziałem we współwłasności gruntu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »