.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wynajem pokojów a VAT

Moja żona jest właścicielką domu, w którym mieszkamy. Razem wzięliśmy kredyt na rozbudowę i chcemy wynajmować pokoje gościnne. Żona prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych + VAT (niezwiązaną z wynajmem).

Czy żona może na mocy umowy użyczenia przekazać mi część domu przeznaczoną na wynajem? Czy taka umowa będzie opodatkowana podatkiem VAT?

Jeśli podpiszemy umowę użyczenia, czy mogę rozliczać się na zasadach karty podatkowej (usługi hotelarskie do 12 pokojów) bez opodatkowania VAT, mimo że nie prowadzę działalności gospodarczej? Czy mogę zatrudnić kogoś do pomocy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Pojęcie „działalność gospodarcza” obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

 

Skoro nieruchomość jest odrębnym majątkiem żony, niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą, nie będzie ona dokonywała użyczenia w ramach działalności gospodarczej, a więc nie będzie dokonywała użyczenia jako podatnik podatku od towarów i usług. Zatem użyczenie nie będzie opodatkowane podatkiem VAT.

 

Mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem, jednak ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia od podatku wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczoną zgodnie z art. 11 ust. 2-2b powyższej ustawy, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn (z nieistotnym tu zastrzeżeniem). Małżonkowie, względem siebie, znajdują się w tzw. I grupie podatkowej, zatem użyczenie może korzystać ze zwolnienia, o którym napisałem – tj. zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Trzeba przy tym pamiętać, żeby w umowie użyczenia znalazło się wskazanie, że może Pan oddawać pokoje lub nieruchomość w najem.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także – na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli – osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne oraz podatnicy prowadzący działalność:

 

 1. usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej „tabelą”, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy – przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu określonego w tabeli;
 2. (117) usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% – w warunkach określonych w części II tabeli;
 3. (118) usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi – w warunkach określonych w części III tabeli, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem;
 4. (119) gastronomiczną – jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% – w warunkach określonych w części IV tabeli;
 5. w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu – w warunkach określonych w części V tabeli;
 6. w zakresie usług rozrywkowych – w warunkach określonych w części VI tabeli;
 7. (120) w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% – w warunkach określonych w części VII tabeli;
 8. w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego – w warunkach określonych w części VIII tabeli;
 9. (121) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych (PKWiU ex 21.10.51.0, ex 21.20.13.0, ex 21.20.21.0 oraz ex 21.20.23.0), w związku ze świadczonymi usługami – w warunkach określonych w części IX tabeli;
 10. w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi – w warunkach określonych w części X tabeli;
 11. w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny – w warunkach określonych w części XI tabeli.

 

Tabela ta w części XII, Lp. 4 wskazuje, że usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokojów gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokojów (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12, są właśnie takimi usługami, które mogą być opodatkowane w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

 

Zatrudnienie pomocy jest możliwe. Stawki tam określone dotyczą działalności przy zatrudnieniu nie więcej niż 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka.

 

Usługi hotelarskie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług; brak dla nich zwolnienia przedmiotowego, jednakże podatnik świadczący takie usługi korzysta na mocy prawa – jeśli sam z tego nie zrezygnuje – ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT dla podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Podatnik rozpoczynający wykonywanie omawianych czynności (np. wynajem pokojów) w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, podanej wyżej kwoty.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 7 + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl