.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynajem jako osoba prywatna mimo prowadzenia firmy w tym zakresie

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 11.08.2016

Ja i żona prowadzimy działalności gospodarcze. Oboje zajmujemy się m.in. obrotem nieruchomościami, mamy łącznie 3 mieszkania wynajmowane. Niedawno kupiliśmy nieruchomość bez VAT-u jako osoby fizyczne. Czy możemy ją wynająć jako osoby fizyczne, prywatnie, bez naliczania VAT-u? Księgowa twierdzi, że nie – że któreś z nas musi lokal wnieść do firmy i naliczać VAT przy najmie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Państwa księgowa ma rację połowicznie.

 

Nieruchomość nie musi zostać włączona do majątku prowadzonego przez Pana czy też przez żonę przedsiębiorstwa, a to oznacza, że mogą Państwo rozliczać przychód z niej w źródle najem prywatny, tj. w podatku dochodowym poza źródłem przychodu pozarolnicza działalność gospodarcza i przychód opodatkowywać w sposób zryczałtowany podatkiem w wysokości 8,5%. Dochód lub przychód z najmu (w zależności od wybranej formy opodatkowania) może zostać opodatkowany na różne sposoby:

 

najem jako odrębne źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), gdzie można wybrać pomiędzy opodatkowaniem na tzw. zasadach ogólnych oraz w sposób zryczałtowany;

w ramach pozarolniczej działalność gospodarczej (art. 10 ust 1 pkt 3 ww. ustawy).

 

Od podatnika zależy, czy majątek prywatny wprowadzi do działalności, czy też nie, wielu podatników świadczących w ramach działalności gospodarczej usługi najmu dodatkowo, poza działalnością, rozlicza najem prywatny. Potwierdza istnienie takiej możliwości również sądownictwo, przykładowo tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 września 2014 r. (sygn. akt II FSK 2354/12). W wyroku tym czytamy:

 

„W myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 u.p.d.o.f. przychód uzyskany z najmu składników majątku związanych z działalnością gospodarczą stanowi przychód z działalności gospodarczej.

 

W powyższym przepisie ustawodawca odróżnia najem (podnajem itp.) i pozarolniczą działalność gospodarczą jako odrębne źródła przychodów, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku objęcia najmem składników majątku związanego z działalnością gospodarczą, przychody z tego najmu są także przychodami z działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast wnioskodawca prowadzący określoną działalność gospodarczą wynajmuje składniki swego majątku osobistego, prywatnego majątku, to wówczas przychody z najmu należy kwalifikować jako pochodzące z tego odrębnego źródła tj. z najmu. Oznacza to, że można dokonać najmu lokalu w ramach wykonywania działalności gospodarczej, gdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą wynajmuje środki trwałe, składniki majątku nieprzydatne mu w danym czasie do prowadzenia firmy, jak też poza tą działalnością, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą, ale najem obejmuje składniki jego osobistego, prywatnego majątku niezwiązanego z jego działalnością gospodarczą oraz w sytuacji najmu lokali, gdy podatnik działalności gospodarczej nie prowadzi (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2011 r. sygn. akt II FSK 1824/09)”.

 

Inaczej jednak jest w podatku od towarów i usług. Najem jest według ustawy o VAT, nawet ten klasyfikowany jako „prywatny”, działalnością gospodarczą. Proszę zauważyć, że podatnikami VAT są m.in. osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, a działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody; ponadto działalność gospodarcza obejmuje czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem najem prywatny jest działalnością gospodarczą na gruncie VAT ze względu na wykorzystywanie nieruchomości w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Konsekwencją powyższego jest podleganie tej czynności opodatkowaniu podatkiem VAT, a obrót z tytułu najmu prywatnego musi bezwzględnie zostać wykazany w deklaracji VAT i musi zostać udokumentowany zgodnie z wymogami ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »