.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynajem domków nad morzem a opłaty dla STOART

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 15.08.2017

Prowadzę działalność gospodarczą – sezonowo wynajmuję domki nad morzem. W każdym znajduje się telewizor. Czy muszę płacić przedstawicielowi STOART, który zgłosił się do mnie i chce, aby płacić mu za każdy odbiornik? Jeśli tak, to jakie faktycznie obowiązują mnie opłaty, posiadając jeden odbiornik TV w każdym domku i antenę zbiorczą? Czy można w jakiś sposób uchronić się przed płaceniem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, że stanowisko doktryny w tego rodzaju sprawach jest podzielone i trudno szukać jednolitego stanowiska.

 

W mojej ocenie najszerzej poruszony przez Panią problem opisuje w tezie do wyroku z dnia 13 kwietnia 2012 r., sygn. akt I ACa 129/12, Sąd Apelacyjny w Katowicach, zgodnie z którą: „przewidziana w art. 17 u.p.a.p.p. definicja majątkowego prawa autorskiego określa uprawnienie twórcy do korzystania z utworu jako wyłączne, skuteczne względem wszystkich prawo do decydowania o każdej formie korzystania z niego oraz do wynagrodzenia za to korzystanie, zastrzegając, że odnośnie niektórych form korzystania może być on pozbawiony, w przypadkach ustawą przewidzianych, możliwości zakazania innym podmiotom korzystania z rozpowszechnionego utworu. W takich sytuacjach powinien otrzymywać wynagrodzenie, chyba że ustawa pozbawi go tego prawa. Treść majątkowego prawa autorskiego w odniesieniu do uprawnień twórcy i możliwości ograniczenia go jedynie ustawą odwołuje się do prawa własności uregulowanego w kodeksie cywilnym. Ogólną zatem zasadą jest, że twórca ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu (rozpowszechnianie go), chyba że wyłączyła go ustawa. Uregulowanie art. 24 ust. 2 u.p.a.p.p. wprowadza ograniczenie prawa twórcy do wynagrodzenia, zezwalając posiadaczom urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego do odbierania za ich pomocą nadawanych utworów, choćby urządzenia te były umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych. Wyjątek od tego ograniczenia wskazuje, że rozpowszechnianie utworów w sposób określony w powołanym przepisie nie może łączyć się z korzyścią majątkową. Ogólne sformułowanie "jeżeli nie łączy się z tym" (odbieraniem nadawanych utworów przez posiadaczy urządzeń, nawet gdy są one umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym) przemawia za przyjęciem, że chodzi nie tylko o działalność zarobkową opartą na korzystaniu z programów radiowych i telewizyjnych, ale także gdy nie stanowi ono głównego elementu takiej działalności.”

 

Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest zadanie sobie pytania, czy fakt posiadania telewizorów w wynajmowanych pokojach powoduje podniesienie standardu, a to z kolei ma wpływ na cenę wynajmu każdego z pokoi osobno.

 

Na Pani niekorzyść wskazuje Elżbieta Traple, która w swym komentarzu do Prawa autorskiego i pokrewnych podnosi, iż „w szczególności, chociaż pokój hotelowy nie jest miejscem dostępnym publicznie, to pokoje hotelowe oferowane są nieznanym sobie gościom, którzy razem tworzą publiczność, co powoduje spełnienie kryterium »powszechności odbioru« w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 5. Nie jest konieczne ze względu na kryterium publicznego rozpowszechniania, aby ta publiczność była zgromadzona w jednym miejscu i czasie. Takie stanowisko zajął TSUE w wyroku z dnia 7 grudnia 2006 r., C-306/06, SGAE/Rafaels Hoteles SA. Także SA w Warszawie [przyp. Sąd Apelacyjny w Warszawie] w powołanym wyroku z dnia 14 września 2009 r. podkreślił, że »zmienny i otwarty krąg klienteli hoteli, jako cecha istotna tego typu działalności, decydująca o publicznym charakterze, nie może zostać skutecznie podważona przez cechę identyfikacji gości. Ta ostatnia cecha w realiach współczesnych jest technicznie i administracyjnie bezproblemowa, ale dla oceny publicznego charakteru irrelewantna«. Wyżej przytoczone stanowisko TSUE powoduje, że całkowicie stracił aktualność wyrok SA w Warszawie z dnia 18 października 2004 r., VI ACa 62/04, LEX nr 146668, w którym Sąd ten uznał, że pokój hotelowy nie jest miejscem publicznym i umieszczenie telewizorów w pokoju celem umożliwienia gościom hotelowym oglądania programów telewizyjnych nie ma charakteru odtworzenia publicznego.”

 

Nawet jeżeli nie prowadzi Pani hotelu, a jedynie pensjonat lub we własnym domu wynajmuje pokoje gościom, gdyż np. mieszka Pani w miejscowości turystycznej, to wskazać należy na przepis art. 35 ust. 3 ustawy – Usługi turystyczne, zgodnie z którym za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, o których mowa w art. 45 pkt 4, oraz wymagania określone w ust. 1 pkt 2.

 

Jeżeli prowadzi Pani statystyki wynajmu pokoi w okresie przed umieszczeniem w nich odbiorników telewizyjnych, jak i po ich umieszczeniu, to zasadnym jest posłużenie się tego rodzaju dokumentami. Nadto proszę odnaleźć cennik wynajmu. Jeżeli bowiem cena za pokój nie uległa zmianie po umieszczeniu w nim odbiornika telewizyjnego, wówczas ma Pani za sobą kolejny argument. Najtrudniej będzie jednak walczyć z argumentem STOART, tj. atrakcyjnością wynajmowanych przez Panią pomieszczeń, co z kolei ma wpływ na liczbę wynajmowanych pokoi. W tym zakresie najistotniejsze znaczenie będą miały prowadzone przez Panią statystyki oraz zaświadczenia, o których poniżej. W mojej ocenie winna Pani od osób, którym wynajmuje pokoje, uzyskać oświadczenie, że wynajmem pokoju nastąpił z uwagi na atrakcyjność położenia nieruchomości, a nie z uwagi na wyposażenie pokoju w telewizor. Zapis taki winien się znaleźć w regulaminie, ale także na umowach podpisywanych z turystami. Owszem programy informacyjne stanowią swoistego rodzaju wyłom w programie telewizyjnym, ale bezspornym jest, iż w dzisiejszych czasach spotykamy także osoby uzależnione od programów informacyjnych, a to z kolei powoduje, że także ten zapis może zostać wyłożony w sposób dwojaki.

 

Na Pani niekorzyść świadczy nadto wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 października 2004 r., sygn. akt VI ACa 62/04, w którego tezie wskazano, iż „pokój hotelowy nie jest miejscem publicznym i umieszczenie telewizorów w pokoju celem umożliwienia gościom hotelowym oglądania programów telewizyjnych nie ma charakteru odtworzenia publicznego w rozumieniu pola eksploatacji, którym zarządza powód. Umieszczenie w hotelach telewizorów celem umożliwienia oglądania programów telewizyjnych nie jest działaniem w ramach licencji ustawowej określonym w art. 24 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdyż warunkiem skorzystania z tej licencji jest brak korzyści majątkowych w związku z odbiorem programów.”

 

W mojej ocenie szansą dla Pani jest wskazanie, iż umieszczenie telewizorów w wynajmowanych pokojach nie wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na świadczone przez Panią usługi, a także odebrane oświadczenia, o których mowa powyżej. Jeżeli istnieje zatem możliwość wykazania, że np. cena wynajmu pokoi nie uległa zmianie mimo umieszczenia w nich odbiorników telewizyjnych, to istnieje możliwość obrony, lecz nikt nie da Pani 100% gwarancji korzystnego z punktu widzenia rozstrzygnięcia sprawy w ewentualnym postępowaniu sądowym. Żaden zapis, czy to w regulaminie, czy też w umowie nie daje 100% gwarancji uchylenia się od opłaty.

 

Oto przykładowy wypis z cennika przy antenie zbiorczej:

 

  • Zaiks – 1,50 zł liczone od gniazdka do podłączenie urządzenia zbiorczego;
  • ZPAV – jeżeli pokoi jest mniej aniżeli 20, to opłata wynosi 40 zł;
  • SAWP – opłata wynosi 5 zł za TV oraz 2,5 zł za radio;
  • STOART – opłata wynosi 15,40 zł za TV i 7 zł za radio.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton