.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynagrodzenie za pracę w soboty

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 07.10.2010

Czy mam prawo dobrowolnie zrezygnować z dni wolnych otrzymanych za przepracowane soboty w zamian za dodatkowe wynagrodzenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie pragnę przytoczyć treść art. 1512 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim:

 

§ 1. „W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

 

§ 2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

 

§ 3. W przypadkach określonych w § 1 i 2 pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych”.

 

Przytoczony przepis przewiduje dwie możliwości udzielenia pracownikowi bezpłatnego czasu wolnego w zamian za przepracowane godziny nadliczbowe. W obu przypadkach może dotyczyć to wszystkich godzin nadliczbowych lub ich części.

 

Z § 2 powyższego przepisu jasno wynika, że pracodawca ma także możliwość udzielenia czasu wolnego bez wniosku pracownika. Dzięki temu podmiot zatrudniający uzyskał możliwość zmniejszenia kosztów pracy nadliczbowej, nawet jeśli taką formą rekompensaty nie jest zainteresowany sam pracownik. Pracodawca może zatem zwiększyć elastyczność procesu pracy, udzielając czasu wolnego w okresach spadku zapotrzebowania na pracę. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że czas wolny jest udzielany niejako wbrew oczekiwaniom samego pracownika, który być może spodziewał się zwiększonego wynagrodzenia za pracę, ustawodawca kształtuje w tym przypadku uprawnienia pracownicze w sposób korzystniejszy niż wówczas, gdy czasu wolnego udziela się na wniosek pracownika (art. 1512 § 2). Po pierwsze, pracodawca musi udzielić czasu wolnego od pracy najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego. Nie ma więc możliwości przeniesienia rekompensaty w postaci czasu wolnego na kolejny okres rozliczeniowy, nawet jeśli z wnioskiem takim występuje sam pracownik. Po drugie, czas wolny powinien zostać udzielony w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. Powoduje to z kolei, że w danym okresie rozliczeniowym pracownik świadczy pracę w wymiarze niższym, niż wynikało to z ustalonego rozkładu czasu pracy. Nie może to jednak spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. Oznacza to więc nie tylko zachowanie prawa do wynagrodzenia, lecz również wynagrodzenie w pełnej wysokości. Nawet bowiem zapewnienie pracownikowi prawa do wynagrodzenia przestojowego spowodowałoby niedopuszczalne w świetle komentowanego przepisu obniżenie wynagrodzenia. Pracownika należy więc traktować tak, jakby wykonywał pracę w pełnym wymiarze czasowym.

 

Reasumując, to pracodawca ma prawo zadecydować, czy w zamian za godziny nadliczbowe udzieli pracownikowi czasu wolnego, czy wypłaci dodatkowe wynagrodzenie.

 

Poza tym z Kodeksu pracy wynika zasada, że pracownikowi w pierwszej kolejności należy udzielić odpoczynku (czasu wolnego).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton