Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynagrodzenie za okres wypowiedzenia po urlopie wychowawczym

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 07.01.2015

Po urlopie wychowawczym rozwiązuję z pracodawcą umowę za porozumieniem stron. Pracodawca wypłaci mi 3-krotną pensję na okres wypowiedzenia. Jaka będzie naliczona stawka zaliczki na podatek – 18% czy 32%? Moja pensja brutto to ok. 5200 zł.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przy porozumieniu stron strony ustalają, w jakim terminie rozwiązują stosunek pracy. Okresy wypowiedzenia nie obowiązują, bo, jak sama nazwa wskazuje, mają zastosowanie przy rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem. Zatem należne wynagrodzenie otrzyma Pani tylko do dnia rozwiązania umowy o pracę. Powyższe wynika z tego, że umowa o pracę rozwiązana w drodze czynności prawnej dwustronnej nie jest związana żadnym okresem wypowiedzenia. Rozwiązuje się ona w terminie uzgodnionym przez strony stosunku pracy. Pominięte są więc tutaj ustalone okresy wypowiedzenia.

 

Niemniej jednak doszła Pani do porozumienia z pracodawcą, iż mimo rozwiązania umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron otrzyma Pani dodatkowe wynagrodzenie, premię za okres, jaki otrzymałaby Pani, gdyby doszło do wypowiedzenia umowy (czyli w Pani przypadku za 3 miesiące).

 

Są to nadal kwoty otrzymane od pracodawcy, w związku z tym podlegają one składce ZUS, które pracodawca jako płatnik musi odprowadzić, oraz zaliczce na podatek dochodów.

 

W okresie urlopu wychowawczego pracodawca odprowadzał za Panią składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Podstawę jej wymiaru stanowiła kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających ten urlop. Niemniej jedynymi kwotami stanowiącymi Pani dochód, jakie Pani otrzymywała w okresie urlopu wychowawczego, były ewentualnie zasiłek rodzinny oraz dodatek wychowawczy w wysokości 400 zł.

 

W 2012 r. skala podatkowa wynosi 85 528 zł, 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr.

 

A zatem, aby wejść w próg 32%, musiałaby Pani do momentu rozwiązania umowy o pracę uzyskać kwotę 85 528. Jeżeli zatem nie uzyskiwała Pani żadnych dochodów z pracy zarobkowej, to otrzymane kwoty po odciągnięciu składek na ZUS opodatkowane będą w skali 18%.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus 7 =

»Podobne materiały

Podatek od przyznanego wynagrodzenia za wypowiedzenie z pracy

Zakład pracy wypłacił mi trzymiesięczne wynagrodzenie za wypowiedzenie z pracy. Sąd zasądził kwotę 3800 zł. Pracodawca przelał mi 2667 zł. Proszę o poradę, czy dobrze wyliczono podatek z przyznanego wynagrodzenia? Dodam, że pracuję w zakładzie pracy chronionej, mam umiarkowany stopień niep

 

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony 21 października 2013 r. Obowiązuje mnie miesięczny okres wypowiedzenia. Pracodawca podpisał dokument z dopiskiem o treści: „W uzasadnionym wypadku okres wypowiedzenia może zostać skrócony na wniosek pracownika bez roszczeń żadnej z

 

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i odprawa dla pracownika

Czy pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony, który chce rozwiązać umowę z pracodawcą na mocy porozumienia stron lub z zachowaniem obowiązującego go okresu wypowiedzenia, należy się odprawa?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »