.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wynagrodzenie za słupy elektryczne na działce

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 06.07.2021 • Zaktualizowane: 06.07.2021

Mam na działce słup średniego napięcia oraz 2 słupy niskiego. Córka chciałaby się na niej pobudować, ale linia średniego napięcia koliduje z postawienie budynku. Od lat piszę pisma do przedsiębiorstwa przesyłowego o przesunięcie słupa, ale oni odpisują, że musimy to zrobić na własny koszt. To dla nas zbyt duży wydatek. Co możemy zrobić w tej sytuacji? Nadmieniam, że przedsiębiorstwo nie płaci nam ani odszkodowania, ani nie ma służebności oraz nie ma wpisu w księdze wieczystej co do tej nieruchomości.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wynagrodzenie za słupy elektryczne na działce

Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy

W przypadku braku polubownego porozumienia z przedsiębiorcą przesyłowym, jedyną możliwością jest tylko droga sądowa. Wskazuję bowiem, iż przesunięcie urządzenia przesyłowego jest faktycznie bardzo trudne do uzyskania, jednak ustanowienie służebności przesyłu oraz ewentualnego odszkodowania na drodze sądowej nie powinno stanowić większego problemu.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 3051 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu)”.

 

Zgodnie natomiast z treścią art. 3052 K.c.: „§ 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. § 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu”.

 

Wynagrodzenie za służebność przesyłu

Służebność przesyłu może być ustanowiona na podstawie art. 3052 K.c. jedynie za wynagrodzeniem, chyba że właściciel nieruchomości, która ma być obciążona, w sposób wyraźny zrzeknie się wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na podstawie art. 3052 K.c. powinna uwzględniać przede wszystkim spadek wartości użytkowej nieruchomości, która będzie obciążona taką służebnością. Czynnikami, które mogą wywierać wpływ na wielkość wynagrodzenia, są:

 

  1. charakter nieruchomości, która ma być obciążona – położenie, rodzaj, rozmiar, kształt;
  2. jej społeczno-gospodarcze przeznaczenie ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a w ich braku właściwości terenu i sposób korzystania z nieruchomości sąsiednich;
  3. utrata pożytków;
  4. zakres ograniczenia w prawie rozporządzania, swobodnego decydowania o przeznaczeniu i zagospodarowaniu nieruchomości, która ma być obciążona;
  5. zakres i sposób ingerencji przedsiębiorcy w prawa właściciela nieruchomości, która ma być obciążona;
  6. zakres i sposób pozbawienia władztwa nad nieruchomością, która ma być obciążona;
  7. umiejscowienie urządzeń;
  8. trwałość i nieodwracalność obciążenia w dłuższej perspektywie (por. post. SN z 08.02.2013 r., IV CSK 317/12, Legalis; post. SN z 27.2.2013 r., IV CSK 440/12, Legalis).

 

Wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu może być odpowiednio zmniejszona, gdy jej ustanowienie służy również zwiększeniu użyteczności nieruchomości obciążanej. Górną granicą wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu powinna być co do zasady wartość zajętej nieruchomości (post. SN z 18.04.2012 r., V CSK 190/11, Legalis).

 

Zatem w opisanej sytuacji proponuję skierować do przedsiębiorcy przesyłowego ostateczne wezwanie do ustanowienia służebności przesyłu wraz z określonym wynagrodzeniem. W przypadku braku porozumienia pozasądowego sprawę należy skierować do sądu i jest to jedyna możliwość dochodzenia swoich uprawnień z tego tytułu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl