Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkołę niepubliczną

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 16.11.2019

Czy osoba prowadząca niepubliczną szkołę średnia dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej możne w świetle ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zajmować stanowisko wicedyrektora szkoły i pobierać z tego tytułu wynagrodzenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkołę niepubliczną

Zgodnie z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. „Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:

 

1) pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, w tym na:

a) wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego – w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie:

– 250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego- w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 ust. 1, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1, i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1,

– 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego - w przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niewymienionych w tiret pierwszym, oraz niepublicznych szkół i placówek”.

 

Dopuszczalne w świetle prawa oświatowego jest sprawowanie przez jedną osobę fizyczną kompetencji różnych podmiotów zaangażowanych w działalność szkoły. Inną kwestią jest udokumentowanie zatrudnienia dyrektora lub nauczyciela szkoły. Nie ulega wątpliwości, iż nie może to czynić umowa, której z sobą zawrzeć nie można. Wydaje się, iż takim potwierdzeniem jest sam wpis do ewidencji lub jego zmiana. Gmina wyraża bowiem aprobatę na dyrektora lub nauczyciela przewidzianych do zatrudnienia w szkole. Gdyby uznała, że wskazując samego siebie organ prowadzący, narusza obowiązujące prawo, powinna wydać decyzję o odmowie wpisu do ewidencji.

 

Słowem – z samym sobą organ prowadzący nie może zawrzeć umowy o pracę na stanowisku wicedyrektora. Ale jeśli dana osoba jest wskazana w akcie założycielskim jako wicedyrektor – przysługuje jej prawo do otrzymywania wynagrodzenia, które można pokryć z dotacji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus siedem =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki