Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymogi dotyczące nazwy towaru na fakturze

Autor: Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 12.08.2015

Mam pytanie dotyczące nazewnictwa towarów na fakturach. Konkretnie chodzi o to, czy nazwa towaru na fakturach zakupu i sprzedaży może się różnić. Otóż kupuję do dalszej odsprzedaży towar, na fakturze zakupu towar nazywa się np. „zmywacz metal cleaner”, czy mogę na fakturze sprzedaży nazwać ten towar „zmywacz DC-80”?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W mojej ocenie nie ma obowiązku wpisywania na fakturze sprzedaży dokładnie takiej samej nazwy jak zastosowana przez sprzedawcę towarów.

 

Zastosowanie się do takiej zasady mogłoby powodować konieczność identyfikowania takich samych towarów zakupionych od innych dostawców pod innymi pozycjami magazynowymi (nazwa towaru w fakturach sprzedaży wystawionych przez różnych sprzedawców może być różna).

 

Nazwa towaru powinna być zgodna ze stanem rzeczywistym, tzn. użycie nazwy np. „zmywacz DC-80” jest zgodne z prawem, jeżeli taka jest unikalna nazwa towaru. Inaczej mówiąc – zastosowanie takiej nazwy jest prawidłowe, jeżeli przy użyciu tej nazwy można dany towar jednoznacznie zidentyfikować.

 

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360 ze zm.), faktura powinna zawierać:

 

1) datę jej wystawienia;

2) kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. a;

5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. b;

6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;

7) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

8) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

10) kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

11) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

12) stawkę podatku;

13) sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

15) kwotę należności ogółem.

 

Zarówno w rozporządzeniu, jak i w ustawie brak jest definicji nazwy – należy przyjąć w tym wypadku definicję słownikową.

 

Podobnie stwierdza np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja indywidualna IPPP3/443-1474/11-2/SM), cyt.:

 

„Z uwagi na to, że przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia nazwa towaru, zasadnym jest odwołanie się do definicji słownikowej. Zgodnie z internetowym Słownikiem Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN SA (http://sjp.pwn.pl/) nazwa oznacza »wyraz albo połączenie wyrazowe oznaczające kogoś lub coś«.

 

Z kolei przez towary, zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

 

Biorąc to pod uwagę, należy wskazać, że nazwa towaru zawarta w fakturze VAT powinna być na tyle szczegółowa, aby nie było problemu z określeniem przedmiotu i podstawy opodatkowania. Nie jest przy tym wymagane posługiwanie się jednocześnie nazwą rodzajową oraz nazwą własną towaru.

 

Zdaniem Wnioskodawcy wystarczającym będzie posługiwanie się nazwą własną, określającą dany rodzaj piwa. Taki sposób dokumentowania określi w sposób jednoznaczny, jaki towar w rzeczywistości jest przedmiotem nabycia.

 

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.”

 

Mimo późniejszej zmiany brzmienia definicji towaru w ustawie o podatku od towarów i usług, stanowisko organu podatkowego pozostaje w tym zakresie aktualne – jeżeli zatem wskazana przez Pana nazwa pozwala jednoznacznie zidentyfikować towar, który był przedmiotem dostawy – zastosowana nazwa jest prawidłowa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus cztery =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki