Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymiar zwolnienia od pracy działacza związkowego

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 18.04.2014

Pełnienie przez pracownika funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej daje prawo do uzyskania zwolnienia od pracy. Wymiar tego zwolnienia uzależniony jest przede wszystkim od liczebności związku zawodowego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych1, prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługuje:

 

 1. częściowo jednemu pracownikowi w miesięcznym wymiarze godzin równym liczbie członków zatrudnionych w zakładzie pracy, gdy ich liczba jest mniejsza od 150 (jednak nie mniejsza niż 10);
 2. jednemu pracownikowi, gdy związek liczy od 150 do 500 członków zatrudnionych w zakładzie pracy;
 3. dwóm pracownikom, gdy związek liczy od 501 do 1000 członków zatrudnionych w zakładzie pracy;
 4. trzem pracownikom, gdy związek liczy od 1001 do 2000 członków zatrudnionych w zakładzie pracy;
 5. kolejnemu pracownikowi za każdy rozpoczęty nowy tysiąc, gdy zakładowa organizacja związkowa liczy ponad 2000 członków zatrudnionych w zakładzie pracy;
 6. w niepełnym wymiarze godzin i wtedy może ono być udzielane większej liczbie pracowników, zgodnie z zasadami zawartymi w punktach poprzedzających.

 

Należy zaznaczyć, że działacz związkowy nie może sam udzielić sobie zwolnienia od pracy. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego2 wymagane są do tego wniosek organizacji związkowej i zgoda pracodawcy (jednak pracodawca nie może odmówić udzielenia zwolnienia, gdy spełnione są przesłanki ustawowe).

 

W zależności od wniosku zarządu zakładowej organizacji związkowej zwolnienia od pracy udzielane są przez pracodawcę z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub bezpłatnie (wysokość wynagrodzenia ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy).

 

Wniosek zarządu zakładowej organizacji związkowej o zwolnienie od pracy działacza związkowego, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym3 do ustawy o związkach zawodowych, powinien zawierać:

 

 1. wskazanie pracownika, któremu zwolnienie od pracy ma być udzielone,
 2. wskazanie okoliczności uzasadniających udzielenie zwolnienia od pracy,
 3. wskazanie, że zwolnienie od pracy ma być udzielone z zachowaniem prawa do wynagrodzenia albo bezpłatnie,
 4. określenie wymiaru i okresu zwolnienia od pracy.

 

Niezależnie od powyższych uprawnień pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy. Zwolnienie to jest niezależne od liczebności związku zawodowego.

 

Ponadto, w przypadku gdy pracownik korzysta ze zwolnienia od pracy w niepełnym wymiarze godzin, nie pozbawia go to tych uprawnień pracowniczych, które zgodnie z przepisami prawa pracy są uzależnione od wykonywania pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 

 

 

______________________

1 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167)

2 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 2012 r. (sygn. akt I PK 120/11)

3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 71, poz. 336)


Stan prawny obowiązujący na dzień 18.04.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VII minus IX =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki