.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymiar urlopu wychowawczego (wnioski o przedłużenie)

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 20.01.2012

Mam małe dziecko. Po urlopie macierzyńskim złożyłam wniosek o udzielenie półrocznego urlopu wychowawczego, pracodawca wyraził zgodę. Później okazało się, że muszę przedłużyć urlop, więc złożyłam drugi wniosek. I tym razem pracodawca zgodził się, ale uprzedził, że jest limit takich wniosków. Czy miał rację? Obecnie rozważam złożenie wniosku o zmniejszenie wymiaru czasu pracy, ale boję się, że nie mam do tego prawa.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zdaje się, że wiem, co pracodawca miał na myśli. Nie chodziło i limit wniosków, a o limit części, w jakich można wykorzystać urlop wychowawczy.

 

Zgodnie z art. 186 Kodeksu pracy:

 

„§ 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.

 

§ 2. Pracownik mający okres zatrudnienia określony w § 1, bez względu na to, czy korzystał z urlopu wychowawczego przewidzianego w tym przepisie, może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika.

 

§ 3. Rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy.

 

§ 4. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika.

 

§ 5. Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach”.

 

Urlop wychowawczy jest udzielany na wniosek uprawnionego pracownika, który na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza korzystać z tego urlopu, w formie pisemnej składa pracodawcy wymagany wniosek (por. § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego, Dz. U. Nr 230, poz. 2291).

 

Pracodawca jest związany wnioskiem uprawnionego pracownika i jest obowiązany udzielić mu urlopu na wskazany we wniosku okres i we wskazanym w nim terminie, jeżeli został on złożony na co najmniej 2 tygodnie przed nadejściem tego terminu. W przeciwnym wypadku urlopu udziela się nie później niż z dniem upływu 2 tygodni od dnia złożenia przez pracownika wniosku o jego udzielenie (por. § 3 powołanego rozporządzenia).

 

Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w czterech częściach, jednakże każdorazowy wymiar jego części określa osoba uprawniona.

 

Jak widać, taki urlop może Pani wykorzystać w 4 częściach. Przedłużenie urlopu niekoniecznie musi oznaczać wykorzystania kolejnej część (rozpoczęcia kolejnej części), ale niestety brak jest w tym zakresie jednolitego orzecznictwa, nie warto więc narażać się na nieprzyjemności.

 

Obecnie może Pani spokojnie złożyć wniosek o zmniejszenie wymiaru czasu pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton