Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymiar kary za jazdę pod wpływem alkoholu, jeśli kierowca w przeszłości popełnił podobne wykroczenie

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 01.03.2010

Miesiąc temu rozbiłem samochód, prowadząc po pijanemu. W wydychanym powietrzu miałem 2 promile. Niestety już wcześniej miałem dwa razy zatrzymane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu: raz na 9 miesięcy i raz na jeden rok. Minęło od tamtych spraw ponad 4 lata. W międzyczasie zdawałem ponownie egzamin, ponieważ przekroczyłem dozwoloną liczbę punktów karnych.

Zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji i myślę, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla czynu, jakiego się dopuściłem, ale zależy mi bardzo, aby okres utraty prawa jazdy był jak najkrótszy, bo moja praca wiąże się z poruszaniem samochodem. Na pracy zależy mi tym bardziej, że moja narzeczona jest w 8. miesiącu ciąży. Czy w przypadku, gdy nie mamy jeszcze ślubu, a rodzi się dziecko, które uznaję, staję się tzw. żywicielem rodziny?

Nie mam pojęcia, jakiej kary spodziewać się w tej sytuacji. Czy powinienem zatrudnić obrońcę? Czy mogę liczyć na to, że do tego czasu tamte wykroczenia uległy zatarciu, czy muszę złożyć o to wniosek? Czy sąd może odwołać się do wydziału komunikacji w sprawie moich akt ewidencyjnych? W aktach tych, z tego co wyczytałem w internecie, jest cała historia od wydania dokumentu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Dodatkową konsekwencją związaną z popełnieniem wymienionego przestępstwa jest możliwość orzeczenia wobec sprawcy tego czynu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Stosownie bowiem do art. 42 § 1 K.k., sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

 

Natomiast art. 43 § 1 pkt 1) K.k. stanowi, że zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się w latach, od roku do lat 10.

 

Zgodnie natomiast z art. 53 § 1 K.k., sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

 

Wymierzając karę (§ 2), sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.

 

Mając powyższe na uwadze, w świetle przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy, niestety stwierdzić należy, iż w związku z Pańskimi wcześniejszymi skazaniami za przestępstwa (albo wykroczenia) związane z naruszeniem bezpieczeństwa w komunikacji, sąd w niniejszej sprawie może nie zastosować nadzwyczajnego złagodzenia kary, a orzeczona wobec Pana kara i środek karny może z dużym prawdopodobieństwem zostać określona w wymiarze wyższym niż minimalny (tzn. powyżej jednego roku zakazu prowadzenia pojazdów).

 

Z przedstawionych przez Pana okoliczności sprawy wynika również, iż nawet fakt, iż jest Pan jedynym żywicielem rodziny, może nie wpłynąć w sposób znaczący na wymiar orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. W tym miejscu wskazać należy, iż w Pana sytuacji zachodzą także uzasadnione podstawy do uznania, że sąd może nie zastosować wobec Pana instytucji warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary i w przypadku orzeczenia kary pozbawienia wolności, istnieje znaczne ryzyko skierowania jej do wykonania.

 

Odnosząc się do pytania o Pana status jako żywiciela rodziny, wskazać należy, iż prawo karne nie definiuje tego pojęcia w sposób jednoznaczny, a zatem za takiego żywiciela należałoby uznać każdą osobę, która ma na utrzymaniu inne osoby razem z nią żyjące i nie ma tu decydującego znaczenia, czy osoby te (np. narzeczona, konkubina) są rodziną w sensie czysto prawnym (tzn. jako małżonek). Wobec powyższego, zasadnym byłoby w Pana przypadku uznanie Pana za takiego żywiciela. Jednakże zasadnicze znaczenie ma w tej kwestii okoliczność, iż to właśnie Pan powinien stanowić główne oparcie materialne rodziny, tzn. jeżeli Pana narzeczona również pracuje i uzyskuje z tego tytułu zarobki zbliżone do Pańskich, sąd może odmówić uznania Pana za jedynego żywiciela rodziny.

 

Uznanie Pana za jedynego żywiciela rodziny, w przypadku gdy Pana praca polega właśnie na prowadzeniu pojazdów, może z kolei stanowić o zastosowaniu możliwie najniższego wymiaru zakazu prowadzenia pojazdów, tak aby dolegliwość z tym związana nie spowodowała popadnięcia całej Pana rodziny w niedostatek.

 

Mając na uwadze całokształt Pańskiej obecnej sytuacji, zasadnym byłoby właśnie zwrócenie się do adwokata o obroną podczas procesu albo, gdyby niebyło Pana stać na wynajęcie adwokata z wyboru, zwrócenie się do sądu o przydzielanie obrońcy z urzędu.

 

Z Pana listu trudno jednoznacznie wynioskować, czy wcześniej został Pan skazany za przestępstwo, czy za wykroczenie. Jeżeli jednak został Pan skazany na podstawie orzeczenia kolegium do spraw wykroczeń, to – jak sama nazwa wskazuje – popełnił Pan nie przestępstwo a jedynie wykroczenie. To ważne, ponieważ zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu wykroczeń, ukaranie uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary.

 

W zasadzie nie musi Pan zatem nic więcej robić w celu zatarcia skazania, gdyż – jak wynika z powyższego przepisu – sąd z urzędu, tzn. z własnej inicjatywy, powinien usunąć wszelkie informacje o Pana skazaniu po upływie dwóch lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania orzeczonej wobec Pana kary.

 

Co do możliwości zwrócenia się przez sąd do wydziału komunikacji w celu zapoznania się z Pańską dokumentacją, nadmienić trzeba, że zgodnie z art. 15 § 2 Kodeksu postępowania karnego, wszystkie instytucje państwowe i samorządowe są obowiązane w zakresie swego działania do udzielania pomocy organom prowadzącym postępowanie karne w terminie wyznaczonym przez te organy.

 

Dlatego też sąd, na wniosek prokuratora, może zwrócić się do urzędu komunikacji o udzielenie informacji dotyczących Pańskich uprawnień do prowadzenia pojazdów i przebiegu okresu, w których Pan z uprawnień tych korzystał.

 

Jednakże, jak zostało to już uprzednio wskazane, zgodnie z podanym przez Pana stanem faktycznym, skazanie Pana za wykroczenia naruszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym uległo zatarciu, co oznacza nie tylko to, że usuwa się z akt te informacje o skazaniu, lecz także to, że skazanie takie uważa się za niebyłe, a zatem sąd, nawet jeżeli informacje o Pana skazaniu uzyska z urzędu komunikacji, nie będzie mógł na ich podstawie wyciągnąć wobec Pana żadnych dalszych konsekwencji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus 9 =

»Podobne materiały

Popełnienie wykroczenia

Dostałem wezwanie na policję. Mam być przesłuchany w charakterze podejrzanego o popełnienie wykroczenia z art. 119 § 1 Kodeksu wykroczeń. Okazało się, że odjechałem ze stacji benzynowej, lecz nie zapłaciłem za paliwo. Jest to uwiecznione na kamerze. Nie wiem, jak mogło do tego do

 

Szkodliwość czynu

Jestem pełnoletnia, ale nie posiadam prawa jazdy. Co grozi mi za jazdę w stanie nietrzeźwości (1,5 promila alkoholu we krwi)? Czy istnieje możliwość uznania w tym przypadku znikomej społecznej szkodliwości czynu albo czy mogę dobrowolnie poddać się karze? Która z tych możliwości byłaby dla mnie korz

 

Ograniczenie zakazu prowadzenia pojazdów do motocykli

Przewróciłem się na motocyklu. Świadek zdarzenia wezwał policję. Okazało się, że miałem 0,65 mg na 1 dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu. Prawo jazdy nie zostało jeszcze zatrzymane, bo nie miałem przy sobie dokumentów. Jestem zawodowym kierowcą. Płacę alimenty na dziecko z pierwszego małżeństwa, pon

 

Jazda pod wpływem alkoholu – konsekwencje

Jechałem pod wpływem alkoholu, zatrzymano mnie do rutynowej kontroli, zabrano prawo jazdy. Nie wiem, jakie czekają mnie ostateczne konsekwencje. Jestem kierowcą zawodowym, czy mam szansę zatrzymać prawo jazdy C+E, bo jechałem samochodem osobowym w chwili zatrzymania. Jaka kara mi grozi? Czy powinien

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »