.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymiana towaru na nowy

Autor: Krzysztof Tyła • Opublikowane: 08.08.2012

Mój nowy komputer uległ uszkodzeniu po miesiącu użytkowania. Postanowiłem skorzystać z prawa do reklamacji na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. W piśmie reklamacyjnym zawarłem żądanie wymiany towaru na nowy. Wyraźnie napisałem, iż nie zgadzam się na naprawę w serwisie. Sprzedawca przyjął komputer wraz z pismem reklamacyjnym. Dwa dni później otrzymałem e-maila, z którego wynika, iż mój komputer został zgłoszony przez sprzedawcę do naprawy. Czy sprzedawca mógł tak postąpić wbrew mojej woli? Co mam teraz zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej:

 

„Art. 8. 1. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia”.

 

Ustawa stanowiąc o możliwości żądania przez kupującego, ogranicza jednocześnie jego zakres w pierwszej kolejności do naprawy towaru albo do wymiany na nowy. Wybór określonego uprawnienia należy do kupującego, samo zaś uprawnienie do żądania stosownego zachowania sprzedawcy ma charakter prawokształtujący [tak np. E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2002, s. 401; W. Katner (w:) J. Rajski (red.), System prawa prywatnego. Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2001, s. 102]. Wykonanie uprawnienia przez kupującego, tj. złożenie sprzedawcy stosownego oświadczenia, kreuje po stronie tego ostatniego obowiązek zadośćuczynienia (zgłoszone przez kupującego żądanie stanowi źródło zobowiązania sprzedawcy), który może być realizowany także na drodze sądowej.

 

Na podstawie powyższego należy wskazać, że miał Pan prawo domagać się od sprzedawcy nieodpłatnej naprawy towaru albo wymiany. Jednocześnie trzeba podkreślić, iż wybór uprawnienia należy do Pana, a nie do sprzedawcy. Zgłoszone przez Pana żądanie stanowi zobowiązanie dla sprzedawcy. Sprzedawca nie może samodzielnie zadecydować, że zamiast wymiany towaru na nowy naprawi go bez Pana zgody.

 

Najważniejsze jest, aby dysponował Pan potwierdzeniem złożonego pisma wzywającego do wymiany towaru na nowy. Proponuję, żeby zwrócił się Pan ponownie do sprzedawcy z informacją, że zgodnie z ww. ustawą wybrał Pan jedno z przysługujących Panu uprawnień, co oznacza, iż sprzedawca jest zobowiązany do uczynienia zadość Pańskiemu żądaniu.

 

Proponuję ponownie pisemnie zwrócić się do sprzedawcy z informacją, iż jeżeli nie uczyni on zadość Pańskiemu wezwaniu, będzie Pan zmuszony do wystąpienia na drogę sądową celem dochodzenia swoich praw. Proszę pamiętać, że ważne jest potwierdzenie doręczenia takiego pisma sprzedawcy.

 

Jeżeli będzie Pan wysyłał wezwanie listownie, sugeruję, aby uczynić to przesyłką poleconą lub za potwierdzeniem odbioru. Jeśli natomiast uda się Pan osobiście do sprzedawcy, to ważne jest, żeby na drugim egzemplarzu wezwania czytelnie podpisał się sprzedawca i pokwitował odbiór – wraz z zaznaczeniem daty. Jednocześnie należy podkreślić, iż zobowiązany do wymiany jest sprzedawca komputera, a nie gwarant czy też producent.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »