.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wymiana towaru

Kupiłem w salonie używany motocykl, importowany z Włoch, rocznik 2012. W trakcie rejestracji w urzędzie komunikacji okazało się, że motocykl został wyprodukowany w 2011 r. Potwierdziły to dwa autoryzowane salony. Sprzedawca zgodził się wystawić korektę faktury, na której potwierdził 2011 rok produkcji. Jakiej rekompensaty mogę się domagać za „utracony” rok? Firmy ubezpieczeniowe liczą ok. 15% spadku wartości. Czy mogę żądać wymiany towaru? W załączniku przesyłam dokumenty.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści faktury wynika, że nabył Pan ów motocykl jako konsument. Tym samym Pana roszczenia powinny być rozpatrywane na gruncie ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

Art. 8 tej ustawy określa katalog uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy towaru. Przepis ten brzmi następująco:

 

„1. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 

2. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

 

3. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

 

4. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia”.

 

W mojej ocenie żądanie wymiany towaru na nowy, zgodny z umową, jest raczej niemożliwe, a na pewno łączy się z dużymi kosztami, bo jak rozumiem, trzeba byłoby sprowadzić motocykl z Włoch, akurat w roczniku 2012. Dlatego też, ponieważ towar (motocykl) jest niezgodny z umową, bo nie jest to rocznik 2012, za którego Pan zapłacił, co przyznał Panu sprzedawca w korekcie faktury, w mojej ocenie ma Pan w tej chwili możliwość formułowania żądania obniżenia ceny o 15% (taką wartość Pan podaje jako różnicę w cenie rocznika).

 

Ta niemożność wymiany towaru jest na tyle istotna, że skorzystanie z uprawnień, o jakich traktuje art. 8 ustawy z 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, obliguje kupującego do dochowania wymogu kolejności uprawnień określonych w art. 8 ust. 1, przy czym dokonując wyboru drugiego, powinien się powołać na nieskuteczność dotychczasowej naprawy.

 

Oczywiście, jeżeli Pana interesuje wymiana, może jej Pan żądać, a sprzedawca ma obowiązek dokonać tego nieodpłatnie. Nieodpłatność wymiany, oprócz braku obowiązku ponoszenia kosztów związanych z odebraniem od kupującego towaru, oznacza także niedopuszczalność żądania od tego ostatniego bądź uzależnienia wykonania wymiany od zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy do chwili wymiany, także poprzez postanowienie umowne [tak np. Cz. Żuławska (w:) G. Bieniek (red.), Komentarz do Kodeksu cywilnego. Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2001, s. 56; W. Katner (w:) J. Rajski, System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, tom 7, Warszawa 2001, s. 107].

 

Jednocześnie podkreślam, że sprzedawca nie będzie się mógł wobec Pana powołać na fakt, że to nie jego wina, iż rocznik jest inny, niż wskazał producent, bo jak stwierdził w odniesieniu do sprzedającego auta w ramach komisu Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 grudnia 2008 roku (sygn. akt V CSK 293/08), „obowiązek zbadania, czy pojazd nie ma sfałszowanych numerów identyfikacyjnych, tj. czy nie został skradziony, spoczywa na komisancie, skoro ma dostarczyć konsumentowi towar zgodny z umową. Sprzedawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności przez wykazanie, że zaproponował kupującemu zbadanie towaru, a ten odmówił tego dokonać”.

 

Winien Pan zatem jak najszybciej wysłać pismo do sprzedawcy, w którym zażąda Pan wymiany towaru na zgodny z umową, tj. motocykl z rocznika 2012, a w razie niemożności wymiany lub spowodowania przez to nadmiernych kosztów po stronie sprzedawcy, proszę zażądać obniżenia ceny o 15% wartości pojazdu i zwrotu nadpłaconej kwoty na podany w piśmie rachunek bankowy w terminie 14 dni.

 

Pismo proszę wysłać listem poleconym albo doręczyć osobiście z potwierdzeniem jego odbioru przez sprzedającego. Jeżeli sprzedawca się nie zastosuje do Pana żądań, może Pan jeszcze „poskarżyć się” rzecznikowi konsumentów bądź wystąpić wprost do sądu z powództwem o zapłatę, ale wtedy będzie trzeba za pośrednictwem opinii biegłego wykazać, że motocykl jest niejako tańszy o 15%. Teoretycznie można się zastanawiać, czy wada jest na tyle istotna, żeby odstąpić od umowy i żądać zwrotu całej zapłaconej ceny (to zależy od oceny sądu) – moim zdaniem jednak nie jest.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl