.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymeldowanie z urzędu z działki budowlanej

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 09.02.2010

Zameldowałem się na własnej działce budowlanej, która ma wydane warunki zabudowy oraz nadany adres (numer budynku). Obecnie znajduje się na niej tylko drewniany budynek gospodarczy. W chwili dokonywania meldunku urząd gminy nie wnosił zastrzeżeń. Planuję rozpocząć budowę domu i zamieszkać tam na stałe, obecnie wynająłem pokój w pobliżu (nie chcę się jednak w nim meldować). Niestety po donosie sąsiada pracownicy urzędu zmienili zdanie i chcą mnie nagle wbrew mojej woli wymeldować „odgórnie”, ponieważ nie przebywam faktycznie na mojej działce „na pobyt stały” oraz dodają, że „oszukałem urząd”. Czy mogę zostać wymeldowany bez własnej wiedzy, decyzją administracyjną? Czy może zostać wszczęte postępowanie o ukaranie grzywną lub naganą za nieprzebywanie pod zgłoszonym adresem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) „organ gminy na wniosek strony lub z urzędu może podjąć decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się”.

 

Ponadto, zgodnie z treścią art. 30 ust. 2 powyższej ustawy, obowiązek powiadomienia urzędu o nie zamieszkiwaniu osoby pod wskazanym adresem na pobyt stały – ciąży na sołtysie.

 

Niewykonanie obowiązku wymeldowania się jest wykroczeniem. Zgodnie z art. 147 § 1 Kodeksu wykroczeń „kto nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany”.

 

Podkreślić należy, że wymeldowanie jest wyłącznie aktem rejestracji danych dotyczących pobytu określonej osoby w miejscu jej zameldowania. Źródłem obowiązku wymeldowania przez organ administracji jest więc sam fakt opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu przez osobę podlegającą wymeldowaniu lub wręcz brak zamieszkiwania osoby w miejscu jej zameldowania.

 

Przy wymeldowaniu nie jest więc istotny fakt, czy osoba posiada uprawnienie do przebywania w tym miejscu. Wymeldowanie ma przede wszystkich znaczenie dla zapewnienia zgodności pomiędzy stanem faktycznym a zapisami w ewidencji ludności. Sam więc meldunek ma tylko znaczenie ewidencyjne, gdyż własność i meldunek to sprawy zupełnie odrębne.

 

Obecnie organ gminy może wszcząć postępowanie wyjaśniające, przeprowadzić wywiad środowiskowy oraz wezwać Pana do udzielenia wyjaśnień w sprawie. W tym celu wyznaczy termin rozprawy administracyjnej.

 

Zaznaczyć należy, że podstawą wydania przez organ gminy decyzji administracyjnej o wymeldowaniu osoby jest wykazanie, że opuściła miejsce stałego pobytu, opuszczenie to ma charakter stały, nie tymczasowy i jest dobrowolne, lub wykazanie, że pod wskazanym adresem nie zamieszkiwała, nie zamieszkuje; względnie wykazanie, że miejsce zameldowania do zamieszkiwania się nie nadaje.

 

Obawiam się, że organ gminy może wydać w tej sprawie decyzję o wymeldowaniu Pana „z urzędu”, gdyż ma podstawowe przesłanki niezbędne do jej wydania.

 

W takiej sytuacji będą Panu przysługiwały środki odwoławcze, bowiem gdy następuje wymeldowanie z urzędu, organ wydaje decyzję administracyjną, od której można się odwołać. Każdorazowo procedura odwoławcza podana jest w decyzji urzędu i należy się z nią zapoznać, jeśli zechce Pan wnieść odwołanie. Z reguły odwołanie wnosi się w terminie 14 dni do organu nadrzędnego, czyli do wojewody. Gdy odwołanie nie zostanie wniesione w terminie, decyzja uprawomocnia się.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton