.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyłudzanie pieniędzy od osoby leczonej psychiatrycznie

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 01.12.2009

Moja mama jest emerytką, leczy się psychiatrycznie, ale choroba nie przeszkadza jej normalnie funkcjonować. Z mężem od kilkudziesięciu lat żyje w nieformalnej separacji, ale z powodów mieszkaniowych ciągle mieszkają razem. Mama jest zadłużona, komornik potrąca jej z emerytury na poczet niespłaconych rat kredytowych. Mama wzięła kilka kredytów (kwota ok. 32 tys. zł) za namową kuzynki jej męża, połowę tych pieniędzy dała tej kobiecie w ramach pożyczki. A ono wykorzystała mamę dla własnych celów i oczywiście nie oddała dotąd ani grosza. Czy jest jakaś szansa na odzyskanie tych pieniędzy? Czy może ktoś zakwestionować poczytalność mamy, skoro była leczona psychiatrycznie? Sytuację mamy pogarsza też alkoholizm jej męża, co mama powinna zrobić, aby się rozwieść i uzyskać podział majątku dający jej samodzielność? I ile to może kosztować?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyłudzanie pieniędzy od osoby leczonej psychiatrycznie

Wyłudzenie pieniędzy od osoby chorej psychicznie

W przypadku Pani mamy ciężko będzie odzyskać pieniądze, które mama przekazała kuzynce męża. Ta trudność będzie wynikała przede wszystkim z tego, że mama przekazywała pieniądze bez żadnego potwierdzenia. Jednak może ona rozpocząć działania mające na celu odzyskanie tych pieniędzy. Nie ukrywam, że szansa jest niewielka, aby mama odzyska coś z kwot, które przekazała tej kobiecie.

 

W przypadku Pani mamy może mieć zastosowanie art. 286 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (w wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 – art. 286 § 4 K.k.).

Wyłudzenie pieniędzy i namawianie do zaciągnięcia kredytu 

Aby kuzynka męża mamy poniosła odpowiedzialność karną, konicznym jest, aby prowadzący postępowanie ustalili, że w sytuacji Pani mamy doszło do wyłudzenia. Koniecznym będzie stwierdzenie (a to nie będzie łatwe), że owa kuzynka działała w zamiarze oszukania mamy, tzn. że już w chwili kiedy namawiała mamę do zaciągania kredytów i przekazywania jej części środków nie miała zamiaru oddawać tych środków. Koniecznym będzie udowodnienie, że ta kobieta działała w celu doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem dla osiągnięcia korzyści majątkowej.

 

Ważną okolicznością jest to, czy mama miała rozeznanie co do znaczenia swoich działań.

 

Mimo że szanse na zakończenie postępowania przygotowawczego w sprawie nie są duże, warto złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w prokuraturze lub policji. Często zdarza się bowiem, że już samo wszczęcie postępowania w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa powoduje, że dana osoba wywiązuje się ze swojego zobowiązania.

 

Gdyby udało się skazać kuzynkę męża mamy za przestępstwo wyłudzenia, można by się starać o odzyskanie przekazanych jej środków.

 

W chwili obecnej nie istnieją żadne środki prawne, na podstawie których można by kuzynkę męża mamy uczynić osobą współodpowiedzialną za zaciągnięte przez mamę zobowiązania. W szczególności umowy kredytowe zawierała wyłącznie mama, kuzynka męża mamy nie poręczała formalnie tych kredytów, nie ma dowodu (prócz twierdzeń mamy) na to, że zobowiązano się do zwrotu pieniędzy.

Zawarcie ustnej umowy pożyczki

Trudno też ustalić, w jakiej formie mama przekazywała pieniądze. Czy była to darowizna czy też pożyczka. Te umowy mogłyby być zawarte nawet ustnie, ale taka forma zawarcia umowy powoduje, że niezwykle ciężko udowodnić w sądzie, że taką umowę zawarto (gdyby istniał dowód pisemny – umowa lub pisemne potwierdzenie zobowiązania – nie byłoby tego problemu). Zawarcie umowy można udowodnić innymi środkami niż pisemne. Mogą to być np. zeznania świadków.

 

Dowodami w sprawie mogą być zeznania mamy, jej męża, kuzynki męża i wszystkich osób, które mają wiadomości (najlepiej bezpośrednie), albo były świadkami przekazywania pieniędzy kuzynce męża mamy oraz ustalania warunków, na jakich (i czy w ogóle) kuzynka męża mamy zobowiązała się do zwrotu tych pieniędzy.

 

Tu należy zaznaczyć, że sąd może nie dać wiary zeznaniom osoby bliskiej, która wystąpiła z roszczeniem na drogę sądową.

 

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, iż jeżeli kuzynka nie będzie w sposób dobrowolny przyczyniać się do spłaty zobowiązań, do których powstania się przyczyniła, trudno będzie zobowiązać ją do zapłaty na drodze sądowej.

Gdzie wnieść pozew o rozwód i jak przeprowadzić podział majątku

Aby Pani mama mogła się rozwieść, należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania mamy pozew. Opłata od pozwu o rozwód jest stała i wynosi 600 zł.

 

Mama nie powinna mieć problemów z uzyskaniem rozwodu, jeżeli żyje z mężem w faktycznej separacji od kilkunastu lat.

 

Jeżeli chodzi o podział majątku wspólnego, to można go przeprowadzić po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej (np. po rozwodzie). Opłata od wniosku w tej sprawie wynosi 1000 zł.

 

Pani mama, jeżeli nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania, może ubiegać się o zwolnienie jej z tych kosztów – stosowny wniosek można zawrzeć w pozwie o rozwód i we wniosku o podział majątku wspólnego małżeńskiego.

 

Sprawy o rozwód i podział majątku trwają zazwyczaj dość długo, zwłaszcza jeżeli nie ma zgody co do rozwodu, orzekania o winie, czy też sposobu podziału majątku wspólnego.

 

Trudno powiedzieć, ile mogą trwać takie postępowania. Jest to też zależne od konkretnego sądu, który rozpatruje sprawy.

 

To, że Pani mama leczona jest psychiatrycznie, nie oznacza, że jest ona niepoczytalna lub nie ma rozeznania co do swoich działań, czy też znajduje sie w stanie wyłączającym świadome i swobodne powzięcie decyzji. Jak sama Pani napisała w pytaniu – Pani mama funkcjonuje samodzielnie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton