.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wyliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 30.12.2020

Mam problem z wyliczeniem wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy pracownika. Pracownica wróciła z urlopu rodzicielskiego 6 października 2020. Obecnie jest na urlopie wypoczynkowym. 30 października 2017 rozpoczęła chorobowe związane z macierzyństwem, do 9 stycznia 2019 przebywała na urlopie rodzicielskim. Od 10 stycznia 2019 do 26 lutego 2019 przebywała na urlopie wypoczynkowym i od 27 lutego 2019 znów przebywała na chorobowym związanym z macierzyństwem, urlopach macierzyńskich i rodzicielskich do 05.10.2020. Mam problem z wyliczeniem wysokości urlopu wypoczynkowego za październik 2020. W sierpniu 2017 premia miesięczna wyniosła 1600 zł, w lipcu 1400 zł. We wrześniu 2017 premia miesięczna wyniosła 100 zł, bo w tym miesiącu zmieniono stawkę zasadniczą z 3200 zł na 4800 zł. Październik 2017 premia 150 zł. Czy powinnam wziąć pod uwagę premię za październik, wrzesień i sierpień? Czy jedynie za wrzesień i październik ze względu na nową stawkę zasadniczą? Czy może ogóle premia nie powinna być brana pod uwagę przy tak długim okresie nieobecności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Wyliczenie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, ze zgodnie z § 6–8 rozporządzenia o wynagrodzeniu urlopowym „wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem:

 

1) jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,

2) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju,

3) gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,

4) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

5) ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,

6) dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,

7) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

7a) 6 kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

8) 7 nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

9) odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,

10) wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy

– stosując zasady określone w § 7–11”.

 

Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.

 

Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem stałego wynagrodzenia, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Wahania wysokości składników wynagrodzenia

W przypadkach znacznego wahania wysokości składników wynagrodzenia składniki te mogą być uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

 

Jeśli w okresie przyjmowanym do ustalenia podstawy wynagrodzenia za urlop, a więc w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc urlopu, pracownik był nieobecny w pracy i w konsekwencji składniki wynagrodzenia mające charakter zmienny nie przysługiwały mu, przy ustalaniu podstawy wynagrodzenia za urlop uwzględnia się te składniki wynagrodzenia w wysokości uzyskanej w najbliższych miesiącach, w których taki składnik pracownikowi przysługiwał. Oznacza to konieczność wyłączenia z podstawy miesięcy, w których pracownik nie przepracował ani jednego dnia i przyjęcia do podstawy urlopowej wynagrodzenia mającego charakter zmienny uzyskanego w miesiącach poprzedzających okres nieobecności w pracy. Taki przypadek wystąpi w sytuacji korzystania z urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego w sytuacji wystąpienia długotrwałych zwolnień lekarskich, czy tez w przypadku korzystania przez pracownika z urlopu bezpłatnego.

Wyliczenie wynagrodzenia dla pracownika

W podstawie wynagrodzenia za urlop należy uwzględnić składniki zmienne wypłacone w okresie 3 lub maksymalnie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a nie wynagrodzenie przysługujące za te miesiące. Jeśli zatem w tym okresie pracownica nie otrzymywała premii – nie wliczamy jej do wynagrodzenia urlopowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem + dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl