.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wykwaterowanie z azbestowych baraków

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 28.07.2015

Od 20 lat mieszkam wraz z mamą (która obecnie jest osobą niepełnosprawną) w barakach, które są pokryte azbestem. 6 lat temu urodziłam córkę z wadą serca. Obecnie miasto likwiduje baraki ze względu na azbest i nas wykwaterowuje. Chciałabym się dowiedzieć jakie mam prawa. Mieszkanie jest komunalne, ma 35m2 i to jest dla nas na dzień dzisiejszy za mało. Czy mam prawo do większego mieszkania z lokalizacją na parterze? Czy powinnam żądać odszkodowania od miasta za utratę zdrowia mamy i córki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przy opuszczaniu tego lokalu dostaniecie lokal zamienny.

 

Uprawnienie do lokalu zamiennego może przysługiwać jedynie osobie zajmującej lokal mieszkalny na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266; dalej jako – u.o.l.). Lokal zamienny odróżnić należy od lokalu socjalnego. Inne przypadki decydują także o powstaniu uprawnienia do lokalu zamiennego niż socjalnego.

 

Jego definicja znajduje się w art. 2 ust. 1 pkt 6 u.o.l., zgodnie z którym chodzi tu o lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, a który jest wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym. W odniesieniu do wymogu powierzchni ustawodawca decyduje, że warunek powyższy uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego – 20 m2 tej powierzchni. Wobec powyższego wskazać należy, że o tym, czy określony lokal spełnia wymogi lokalu zamiennego, decydują trzy kryteria:

– jego powierzchnia,

– położenie,

– wyposażenie.

 

Odnośnie do powierzchni lokalu wskazuje się, że istotna przy jej ustalaniu jest powierzchnia łączna pokoi, a nie powierzchnia użytkowa (ta ostatnia ma znaczenie dla obliczenia wartości odtworzeniowej lokalu – art. 9 ust. 8 u.o.l.). Wskazuje się przy tym, że jeżeli lokal, który lokator ma opuścić, ma powierzchnię mniejszą niż 10 m2, czy 20 m2, lokal zamienny też może liczyć mniej niż 10 czy 20 m, byleby nie był mniejszy od lokalu opróżnianego (F. Zoll, M. Olczyk, M. Pecyna, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Warszawa 2002 r., s. 59). Natomiast jeżeli lokator ma być przeniesiony do lokalu zamiennego, który składa się z dwóch pokoi (10 m2 i 8 m2), lokator ma prawo odmówić przeprowadzenia się do tego lokalu, nawet jeśli uzyskuje większy standard (A. Gola, L. Myczkowski, Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2003 r., s. 23). Można się jednak zastanawiać, czy w pewnych wypadkach taka odmowa nie byłaby nadużyciem prawa podmiotowego (art. 5 Kodeksu cywilnego), np. w sytuacji określonej w art. 10 ust. 4 u.o.l., chociaż w literaturze wskazuje się, że lokal nie odpowiadający standardom wskazanym w ustawie nie może być w żadnej sytuacji uznany za lokal zamienny (F. Zoll, M. Olczyk, M. Pecyna, Ustawa…, s. 59).

 

W praktyce powstał problem miejscowości, w której położony ma być lokal zamienny, gdyż ustawa wymaga, by była to ta sama miejscowość (w poprzednim stanie prawnym dopuszczalne było również zaoferowanie lokalu w miejscowości pobliskiej – art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych; j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787). Za tą samą miejscowość w przypadku lokalu zamiennego uważać należy, podobnie jak w przypadku miejsca zamieszkania użytego w art. 25 Kodeksu cywilnego, miasto, wieś albo inną mniejszą miejscowość (F. Zoll, M. Olczyk, M. Pecyna, Ustawa…, s. 58, którzy powołują stanowisko S. Grzybowskiego – System Prawa Cywilnego. Część ogólna, Ossolineum 1985 r., s. 333). Oznacza to, że pojęcie miejscowości nie jest tożsame z pojęciem gminy i w konsekwencji np. lokal położony poza gminą Warszawa-Centrum (np. w Ursusie) traktowany powinien być jak lokal położony w tej samej miejscowości co Warszawa-Centrum (F. Zoll, M. Olczyk, M. Pecyna, Ustawa…, s. 58).

 

Ostatnim wymogiem, który musi spełnić oferowany jako zamienny lokal, jest wyposażenie w urządzenia techniczne co najmniej takie w jakie wyposażony był do tej pory lokal zajmowany przez lokatora. Ustawa nie definiuje co należy uznać za urządzenia techniczne. Wydaje się, że „są to wszelkie elementy ułatwiające lub uprzyjemniające zamieszkiwanie w nim”, np. okna odpowiedniego rodzaju, system antywłamaniowy, system grzewczy, itp. (F. Zoll, M. Olczyk, M. Pecyna, Ustawa…, s. 59), przy czym autorzy zwracają uwagę na fakt, że urządzenia te powinny być przedmiotem umowy stwarzającej tytuł do zajmowania lokalu, a nie być własnością lokatora; w tym ostatnim wypadku dokonane przez lokatora ulepszenia mogą być wzięte pod uwagę jedynie gdy właściciel udzieli na nie zgody (por. art. 37 u.o.l.). Trafne jest spostrzeżenie, że nie chodzi tu o takie same urządzenia, ale generalnie chodzi o standard wyposażenia, jakie posiada lokal przez niego zajmowany, np. gdy jest on wyposażony w centralne ogrzewanie, to zapewnienie lokalu ogrzewanego za pomocą pieca nie byłoby takim standardem. Gdyby natomiast lokal zamienny miał ogrzewanie gazowe, wtedy można uznać, że wymagania są spełnione, pod warunkiem, że ogrzewanie to będzie sprawne i będzie spełniało swoją funkcję. Właściwe też jest wymaganie, by urządzenia takie były porównywalne w kosztach eksploatacyjnych (F. Zoll, M. Olczyk, M. Pecyna, Ustawa…, s. 59).

 

Nie ma Pani prawa żądać lokalu na parterze. Może Pani o to wnioskować, biorąc pod uwagę stan mamy, ale nie żądać.

 

Lokal ma być nie mniejszy niż ten opuszczany. Samo powiększenie rodziny nie powoduje automatycznie prawa do większego lokalu. Choroba córki może być czynnikiem dzięki któremu dostaniecie Państwo lokal o wyższym standardzie, ale to tylko dobra wola gminy, a nie obowiązek.

 

Co do odszkodowania – jeśli jest Pani w stanie udowodnić, że schorzenie córki i niepełnosprawność mamy to wina wyłącznie azbestu – proszę walczyć. Moim zdaniem – bez jednoznacznej opinii biegłych lekarzy, że te schorzenia powstały WYŁĄCZNIE PRZEZ AZBEST, a nie z innych przyczyn – nie wygra Pani.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl