Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykupienie samochodu na firmę po zakończeniu leasingu

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 10.03.2016

Po zakończeniu leasingu samochodu osobowego wykupiłem go na firmę. Data wykupu to kwiecień 2015 r. Jaką wartość mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu związanego z wykupem i przerejestrowaniem samochodu osobowego (przeznaczonego do użytku nie tylko służbowego)? W jakiej wielkości powinienem amortyzować środek trwały, jakim będzie w firmie ten samochód? Jaki okres amortyzacji mogę przyjąć? Od jakiej daty mogę rozpocząć odpisy amortyzacyjne oraz z jaką datą muszę wpisać ten środek do ewidencji środków trwałych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przypomnę, że amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

 

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 ustawy, zwane środkami trwałymi.

 

Oczywiste zatem jest, iż samochód osobowy, stanowiący Pana własność po wykupie, kompletny i zdatny do użytku, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, potraktować należy jako środek trwały.

 

Zasadą jest, że wartość początkową ustala się według ceny zakupu środka trwałego bez VAT w części podlegającemu odliczeniu.

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że za wartość początkową środków trwałych (co do zasady) uważa się w razie odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia. Natomiast za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (w przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku).

 

Tym samym jeśli nie ma tu wymienionych czynników (poza VAT), wartość początkową wyniesie wartość netto z faktury plus 50% podatku naliczonego VAT, jako że przy „mieszanym” wykorzystaniu nie podlega on odliczeniu.

 

W kwestii zaś stawki amortyzacyjnej. Środki trwałe uznaje się za używane jeżeli przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy (i podatnik może to udowodnić). Tak jest w opisanym przypadku. Regułą jest, że podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy dla środków transportu, w tym samochodów osobowych. Zatem maksymalna stawka amortyzacyjna która może być przez Pana ustalona indywidualnie dla samochodu wynosi 40%.

 

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały wprowadzono do ewidencji. W opisanej sytuacji, zakładając przyjęcie do używania, amortyzacja od maja 2015 r. z datą wpisu do ewidencji w kwietniu 2015 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - cztery =

»Podobne materiały

Praca na statku morskim a zeznanie podatkowe

Pracuję na barce na morzu. Barka jest zakotwiczona, ale często się przemieszcza. Wykonuję pracę na wodzie, mimo że nie posiadam legitymacji marynarskiej. Firma, która mnie zatrudnia, ma siedzibę w Szwajcarii. Pracodawca płaci podatki w miejscu pracy (nie znam ich wysokości). Obecnie barka znajduje s

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »