.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykup mieszkania spółdzielczego a długi spółdzielni

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 15.07.2010

Jestem właścicielem spółdzielczego własnościowego mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej. Chciałem je przekształcić w odrębną własność, ale spółdzielnia przegrała właśnie wieloletni proces o kilkadziesiąt milionów złotych. Komornik zajął konto spółdzielni i złożył wniosek o obciążenie hipotek nieruchomości spółdzielni. Ponieważ wpis do KW został jednak odrzucony przez sąd, spółdzielnia wznowiła proces przekształceń. Czy warto zatem wykupić mieszkanie? Czy potencjalne długi spółdzielni obciążą mnie w jakiś sposób?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i prawo odrębnej własności wykazują wiele podobieństw. Oba są zbywalne, mogą zatem być przedmiotem sprzedaży, dziedziczenia, darowizny, egzekucji, z tym że jeżeli prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa. W razie bezskutecznego upływu tego terminu sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.

 

Niemniej należy pamiętać, że posiadacz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego to nikt inny jak władający, natomiast właścicielem (fizycznie) wciąż niestety pozostaje spółdzielnia, choć jak już wspomnieliśmy, fakt ten z punktu widzenia rozporządzania rzeczą i spadkobrania nie ma większego znaczenia.

 

W skrócie można powiedzieć, iż lokal jest przedmiotem prawa własności, którego właścicielem pozostaje spółdzielnia, natomiast Pan, posiadając spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu, jest posiadaczem prawa majątkowego do tego lokalu, które uprawnia Pana do zbycia mieszkania, darowania, zapisu w testamencie, wynajmowania, oddania w używanie oraz które podlega dziedziczeniu ustawowemu, jeśli nie zapisze Pan tego mieszkania nikomu w testamencie. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu określamy mianem ograniczonego prawa rzeczowego.

 

Nadto istnieją istotne różnice w przypadku zamiaru zmiany przeznaczenia lokalu. W przypadku gdy chcemy zmienić przeznaczenie naszego lokalu, do którego posiadamy własnościowe spółdzielcze prawo, np. otworzyć firmę, powinniśmy uzyskać zgodę spółdzielni. Natomiast wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie lokalu o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie wymaga zgody spółdzielni, ale oczywiście pod warunkiem, że nie jest połączone ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia. Inaczej jest w przypadku prawa odrębnej własności, nie musimy bowiem w kwestii zmiany sposobu korzystania z lokalu pytać nikogo o pozwolenie, a także na korzystniejszych zasadach możemy amortyzować koszty zakupu mieszkania – wg stawki 10% w skali roku.

 

Niewątpliwie tylko prawo odrębnej własności daje pełne prawo własności mieszkania. Przekształcając swoje własnościowe mieszkanie w prawo odrębnej własności, z posiadacza prawa majątkowego do lokalu staje się Pan jego właścicielem. Prawo odrębnej własności daje nam tytuł własności zarówno do naszego lokalu, jak i do określonego udziału w nieruchomości wspólnej. Posiadając więc odrębną własność, stajemy się nie tylko pełnoprawnymi właścicielami samego mieszkania, lecz również części gruntu oraz budynku, w którym nasze mieszkanie się znajduje, a więc zyskujemy udział także częściach wspólnych budynku, np. dachu, klatki schodowej, ścian zewnętrznych, strychu.

 

Poruszając kwestię sprzedaży lokalu: pewne różnice w tej kwestii wprawdzie występują, ale dotyczą one tylko i wyłącznie wymogów formalnych. Sprzedając spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, musimy najpierw zwrócić się do spółdzielni i uzyskać od niej zaświadczenie, iż takie prawo rzeczywiście nam przysługuje, natomiast w przypadku odrębnej własności nie musimy uzyskiwać od spółdzielni jakichkolwiek dokumentów.

 

Warto natomiast wziąć pod uwagę fakt, że wyodrębniony ze spółdzielczych nieruchomości lokal nie będzie mógł zostać obciążony hipoteką zabezpieczającą długi spółdzielni. Tym samym właściciel wyodrębniony nie odpowiada za długi spółdzielni. Warto więc mieć na uwadze to, jak funkcjonuje Pana spółdzielnia i jaka jest jej kondycja finansowa.

 

Odpowiadając na Pana pytanie, czy warto przedmiotowe mieszkanie przekształcić w odrębną własność... W rzeczywistości spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu z ekonomicznego punktu widzenia jest prawem zbliżonym do prawa odrębnej własności. Niemniej tylko w ten sposób może Pan uzyskać do swojego mieszkania pełną własność i zostać wpisany do księgi wieczystej jako właściciel, a ponadto tylko w ten sposób nie będzie Pan odpowiadał za długi spółdzielni.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 3 =
.

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton