Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykup mieszkania spółdzielczego

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 06.03.2014

Mój mąż za nasze wspólne pieniądze wykupił mieszkanie spółdzielcze, w którym kilkanaście lat temu mieszkał ze swoją pierwszą – obecnie nieżyjącą – żoną (oboje dostali na nie przydział). Czy w związku z tym jestem teraz współwłaścicielką tego lokalu? Dodam, że ja nigdy tam nie mieszkałam (mąż po ślubie wprowadził się do mnie).

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zwanego dalej K.r.o.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pani pytania wynika, że Pani mąż wykupił mieszkanie spółdzielcze, skutkiem czego było powstanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Przydział mieszkania nastąpił jednak w momencie, kiedy Pani mąż pozostawał w pierwszym małżeństwie. Przydział obejmował Pani męża i jego pierwszą żonę. Mieszkanie zostało jednak wykupione dopiero po zawarciu przez Państwa małżeństwa. Środki na wykup pochodziły zarówno od Pani męża, jak i od Pani.

 

Należy wyraźnie podkreślić, że do dnia 15 stycznia 2003 r. obowiązywał przepis art. 215 Prawa spółdzielczego, z którego treści wynikało, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przydzielonego obojgu małżonkom lub jednemu z nich w czasie trwania małżeństwa dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodziny należy wspólnie do obojga małżonków bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, do wspólności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w kwestiach nieuregulowanych w przepisach niniejszego artykułu przepisy o wspólności ustawowej stosuje się odpowiednio.

 

Innymi słowy, mieszkanie przydzielone Pani mężowi w trakcie związku małżeńskiego z pierwszą żoną objęte było wspólnością Pani męża i jego pierwszej żony. Nie wskazuje Pani, czy mąż przyjął spadek po niej, czy też go odrzucił. Ponadto ważne jest ustalenie, czy z pierwszego małżeństwa Pani męża pochodziły jakieś dzieci. Mniemam, że poprzednia żona Pani męża nie pozostawiła testamentu. W takiej sytuacji mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Pani mąż odziedziczył zatem udział w majątku wspólnym, który przypadał zmarłej małżonce. Jak wynika z treści Pani pytania, podział majątku między Pani mężem a jego pierwszą żoną nie został dokonany.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jeżeli Pani mąż przyjął spadek po swojej pierwszej żonie, a z małżeństwa nie było dzieci, to stał się on wyłącznym właścicielem tego, co było objęte wspólnością ustawową majątkową małżeńską. Innymi słowy, wykupienie mieszkania spółdzielczego i powstanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego rodzi po Pani stronie prawo do nabycia prawa do tego lokalu w drodze spadkobrania.

 

Do śmierci męża mieszkanie winno być traktowane jako mieszkanie stanowiące jego majątek osobisty, ponieważ przydział nastąpił przed zawarciem z Panią małżeństwa. Powyższe rodzi po Pani stronie prawo żądania zwrotu nakładów poczynionych z Pani majątku osobistego lub wspólnego na majątek odrębny męża.

 

Celem przypomnienia wskazać należy, iż do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.1).

 

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Powyższa koncepcja znajduje uzasadnienie w treści art. 45, zgodnie z którym każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

 

Innymi słowy, może Pani żądać zwrotu poczynionych nakładów m.in. na wykup mieszkania spółdzielczego. W zależności od tego, czy nakłady pochodziły z Pani majątku osobistego, czy z majątku wspólnego, będzie to żądanie zwrotu pełnej kwoty lub połowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VII minus sześć =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Wykup mieszkania na własność a problemy spółdzielni z własnością gruntu

Próbuję dokonać przekształcenia mieszkania lokatorskiego w odrębną własność. Zarząd spółdzielni utrzymuje, że ze względu na brak tytułu własności do gruntu, na którym postawiony jest blok, nie mogę otrzymać prawa własności, a tylko spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Wykup mieszkań od gminy a mieszkań spółdzielczych

Czy urząd miasta i gminy ma prawo do wyceny mieszkania przez rzeczoznawcę, jeśli zostało ono przeze mnie wyremontowane (wymieniłem okna, drzwi, podłogi itp.)? Zamieszkujemy ten lokal od ponad 20 lat. Czy obowiązują te same zasady sprzedaży mieszkań przez gminę jak mieszkań spółdzi

Wykup mieszkania po preferencyjnych cenach

Czy mogę wykupić mieszkanie spółdzielcze po cenach preferencyjnych, jeżeli w 2005 r. zostałem wyłączony ze spółdzielni (zadłużenie za czynsz), choć na koniec 2006 r. uzupełniłem zadłużenie? Czy jeżeli nie jestem członkiem spółdzielni, mogę złożyć wniosek o przyjęcie mojej c

Kupno mieszkania spółdzielczego własnościowego

Moja mama jest głównym najemcą mieszkania lokatorskiego. Mama opłaciła wkład mieszkaniowy. Chcielibyśmy wykupić mieszkanie na własność i przenieść je na mnie. Czy spółdzielnia zwróci nam wkład mieszkaniowy? Jakie kroki powinniśmy podjąć, aby zminimalizować koszty wykupu mieszkan

Mieszkania spółdzielcze lokatorskie

Moi rodzice w trakcie trwania małżeństwa otrzymali mieszkanie spółdzielcze lokatorskie. Najemcą został ojciec, mieszkania nie wykupili. Doszło do rozwodu w 1998 r., rok później ojciec się wymeldował i wyprowadził, założył nową rodzinę. Od tego czasu mama sama utrzymuje mieszka
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »