Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Negatywna decyzja na wykup mieszkania służbowego

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 10.07.2009

Mama (wdowa po funkcjonariuszu MO) złożyła wniosek do ZGM o wykup mieszkania, które kiedyś było służbowe. Obecnie posiada umowę najmu, wydaną przez ZGM. Komendant miejskiej policji wydał jednak decyzję negatywną (bez uzasadnienia i wskazania ścieżki odwoławczej), mimo że w ciągu ostatnich 10 lat wszyscy wnioskujący otrzymywali zgodę na wykup. Komendant odparł, że nie ponosi odpowiedzialności za poprzedników, a jego decyzja nie wymaga uzasadnienia. Czy ma rację? Czy możemy się odwołać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przedmiotowej sprawie chodzi Panu prawdopodobnie o wykup mieszkania należącego do Skarbu Państwa, ale znajdującego się w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Do takich jednostek należą przede wszystkim: straż graniczna, straż pożarna, służba więzienna i również policja.

 

Kwestię wykupu takich mieszkań regulują przepisy ustawy z 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych osób prawnych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.

 

Wniosek o wykup może złożyć osoba zajmująca mieszkanie Skarbu Państwa, które jest w trwałym zarządzie wymienionych jednostek, oraz zaliczona przez ustawę do grona uprawnionych.

 

Przepisy zaliczają do grona osób uprawnionych do wykupu lokalu (art. 2 pkt 2 ustawy):

  1. najemcę, który ma zawartą umowę najmu na czas nieoznaczony albo też decyzję administracyjną o przydziale,
  2. stale zamieszkujących z najemcą aż do jego śmierci małżonków, rodzeństwo, dzieci, wnuki, rodziców, dziadków, przysposabiających albo przysposobionych,
  3. inne osoby pozostające ze zmarłym najemcą (w chwili jego śmierci) we wspólnym gospodarstwie domowym,
  4. pracownika podmiotu sprzedającego (albo jego poprzednika prawnego), z którym zbywca przed 12 listopada 1994 r. zawarł umowę na czas oznaczony związaną ze stosunkiem pracy.

 

Wniosek składa się do jednostki, która dysponuje lokalem, czyli jeżeli w opisywanej sprawie jest to miejska komenda policji, to do niej powinien wpłynąć wniosek.

 

Co bardzo ważne, wniosek – zgodnie z art. 10 ust. 2 wskazanej ustawy – należało złożyć do końca 2008 r. Z pytania nie wynika, kiedy taki wniosek został złożony. Jeżeli nastąpiło to po wskazanej dacie, wniosek taki należy uznać za spóźniony.

 

Komenda rozpatruje wniosek i albo wyraża zgodę na sprzedaż, albo odmawia. Jeżeli zdecyduje się zbyć lokal, występuje do reprezentanta Skarbu Państwa, żeby podjął decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości (lub jej części), której dotyczy wniosek.

 

Co ważne, jeżeli policja odmówi sprzedaży lokalu, to osoba, która złożyła wniosek, nie może się od tej decyzji odwołać. Ustawa daje bowiem tylko podmiotom uprawnionym prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu. Oznacza to, że jeżeli dana jednostka zdecyduje się sprzedać lokal, to musi w pierwszej kolejności zaproponować jego nabycie osobie uprawnionej, która złożyła wniosek o wykup lokalu. Gdyby tego nie zrobiła i zbyła lokal komuś innemu, to taka sprzedaż będzie nieważna z mocy przepisów wskazanej wyżej ustawy.

 

Co za tym idzie, podmiot uprawniony nie ma żadnego roszczenia w stosunku do danej jednostki organizacyjnej, w której zarządzie pozostaje nieruchomość (w tym wypadku jest to policja), o wykup mieszkania.

 

Mając na uwadze powyższe informacje, stwierdzić należy, ze w świetle obowiązujących przepisów nie przysługuje Pana mamie jako osobie uprawnionej żaden tryb odwoławczy ani żadne roszczenie o wykup lokalu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus cztery =

»Podobne materiały

Mieszkanie funkcyjne

Razem z żoną od 28 lat mieszkam w mieszkaniu funkcyjnym należącym do naszego zakładu pracy. Niedawno dowiedzieliśmy się, że placówka, w której pracujemy, zostanie zlikwidowana. Czy możemy coś zrobić, aby zachować mieszkanie? Dodam, że mamy mieszkanie własnościowe w Toruniu, ale w tej chwili mieszka

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »