Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykup mieszkania komunalnego najętego przed ślubem

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 02.09.2010

Zostałam najemcą mieszkania komunalnego w 1985 r. jako panna. Trzy lata później wyszłam za mąż. Czy wykupu mieszkania muszę dokonać wspólnie z mężem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wskazuje art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), „w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony”.

 

Ze względu na powyższy przepis należy stwierdzić, że gmina może zbyć lokal mieszkalny wchodzący w skład jej zasobów mieszkaniowych na rzecz najemcy.

 

Należy się zastanowić, czy najemcą lokalu, w którym zamieszkuje Pani z mężem, jest wyłącznie Pani, jako że przydział na mieszkanie otrzymała Pani przed zawarciem małżeństwa, czy też najemcami tego lokalu będziecie Państwo wspólnie.

 

To, kto jest najemcą lokalu, będzie istotne dla określenia, komu będzie przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu lokalu komunalnego.

 

Najemcą lokalu stała się Pani pod rządami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. Prawo lokalowe (j.t. Dz. U. z 1983 r. Nr 11, poz. 55 z późn. zm.). Również w czasie obowiązywania tej ustawy (j.t. Dz. U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165 z późn. zm.) zawarła Pani małżeństwo.

 

Jak wskazywał art. 10 ust. 3 ustawy, „małżonkowie wspólnie zajmujący lokal mieszkalny są z mocy prawa najemcami tego lokalu, chociażby umowa najmu została zawarta tylko przez jednego z nich lub przydział lokalu pozostającego w dyspozycji terenowego organu administracji państwowej nastąpił na rzecz jednego z małżonków”.

 

Kolejnym przepisem, jaki obowiązywał w kwestii najmu małżonków, był art. 7 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 z późn. zm). Przepis ten wskazywał, że „małżonkowie wspólnie zajmujący lokal są z mocy prawa najemcami tego lokalu, chociażby umowa najmu została zawarta tylko przez jednego z nich”.

 

W końcu w chwili obecnej obowiązuje przepis art. 6801 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), stosownie do którego „małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa albo rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków do wspólności najmu stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej”.

 

Obowiązująca aktualnie treść tego artykułu została ustalona dopiero w 2001 r. wraz z wejściem w życie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

Art. 7 ustawy o najmie lokalu, jak też obowiązujący wcześniej art. 10 ust. 3 Prawa lokalowego, stanowiły, że „małżonkowie wspólnie zajmujący lokal są z mocy prawa najemcami tego lokalu, chociażby umowa najmu została zawarta tylko przez jednego z nich”.

 

Te przepisy inaczej niż obecnie obowiązujący art. 6801 § 1 Kodeksu cywilnego regulowały kwestię wspólnego najmu małżonków. Według tych przepisów dla uznania małżonków za najemców nie było konieczne zawarcie umowy najmu w trakcie trwania małżeństwa. Małżonek niebędący stroną umowy najmu lokalu mieszkalnego stawał się najemcą z chwilą wspólnego zamieszkania z małżonkiem, który zajmował przedmiotowy lokal na podstawie umowy najmu zawartej przed zawarciem związku małżeńskiego.

 

Obecnie obowiązujący art. 6801 § 1 wskazuje, że małżonkowie stają się z mocy prawa wspólnajemcami lokalu, jeżeli umowa najmu zostanie zawarta chociażby przez jednego z nich w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli jeden z małżonków zawarł umowę najmu przed zawarciem małżeństwa, to prawo najmu wchodzi w skład jego majątku osobistego, a drugi małżonek nie jest najemcą tego lokalu.

 

W Pani przypadku będzie miał jednak zastosowanie art. 10 ust. 3 Prawa lokalowego z 1974 r. Stosownie do tego przepisu Pani mąż z chwilą zamieszkania w lokalu, na który otrzymała Pani przydział, stał się z mocy prawa najemcą tego lokalu.

 

Jako że jest Pani współnajemcą lokalu razem ze swoim mężem (chyba że Pani mąż nie zamieszkał z Panią w ogóle po zawarciu małżeństwa lub zamieszkał po 21 lipca 2001 r., od kiedy to obowiązuje przepis z art. 6801 § 1 Kodeksu cywilnego), to wykupić lokal od gminy możecie Państwo wspólnie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus sześć =

»Podobne materiały

Urlop wychowawczy a zapisanie dziecka do przedszkola

Od 2010 r. jestem zatrudniona w jednej firmie i mam umowę na czas nieokreślony. Od 01.06.2016 r. przebywam na urlopie wychowawczym, który kończy mi się 31.05. W sierpniu oddział firmy, w której pracowałam, został przeniesiony do innego miasta oddalonego o 50 km od poprzedniej lokalizacji, co wyklucz

 

Okres wypowiedzenia i wysokość odprawy

Mam umowę o prace na czas nieokreślony. Pracuję ponad 3 lata. W umowie zapisany jest dwumiesięczny okres wypowiedzenia. Pracodawca postanowił rozwiązać ze mną umowę. Jaki faktyczny okres wypowiedzenia mnie obowiązuje i w jakiej wysokości odprawa?

 

Prawo współmałżonka do majątku spółki jawnej

Czy w przypadku rozwodu współmałżonek może żądać podziału majątku będącego częścią majątku spółki jawnej? Jedno z małżonków jest wspólnikiem w spółce jawnej i posiada 60% udziałów w spółce, w tym również w majątku spółki, który stanowią nieruchomości. Co się dzieje z udziałem wspólnika w p

 

Ograniczenie swobodnego korzystania ze wspólnej nieruchomości

Jestem współwłaścicielką domu. Kuzyn (też współwłaściciel) wzdłuż wjazdu do wspólnego garażu poustawiał przeszkody, które uniemożliwiają mi korzystanie z tegoż garażu. Wszelkie próby przekonania go do usunięcia tych przedmiotów kończą się kłótnią. Kuzyn zobowiązał się pisemnie do usunięcia przeszkód

 

Remont nieruchomości we współwłasności a zgoda właścicieli

Mieszkam w nieruchomości, która stanowi współwłasność moją (25%) oraz sąsiadów (75%). Sąsiedzi (małżeństwo) chcą zrobić remont nieruchomości. Otrzymałam od nich list polecony bez kosztorysu, z ostrzeżeniem, że jeśli się nie zgodzę na pokrycie 1/3 części kosztów remontu, to wystąpią na drogę cywilnop

 

Czy można odziedziczyć długi mimo braku informacji o śmierci spadkodawcy?

Mojemu ojcu przed wielu laty zostały odebrane prawa rodzicielskie i od lat nie znam jego miejsca pobytu. Jeśli umrze, nawet nie będę miała skąd się o tym dowiedzieć. Jak w takim razie uchronić się przez ewentualnym odziedziczeniem po nim długów? Czy wierzyciele będą mieli prawo zgłaszać się do mnie

 

Kiedy nieruchomość staje się zabytkiem?

Jestem od roku 2000 wyłącznym właścicielem domu jednorodzinnego w Warszawie. Dzisiaj całkiem przypadkiem spostrzegłem, że dom figuruje w internetowym katalogu „Zabytków miasta Warszawy” Stołecznego Konserwatora Zabytków i że został tam umieszczony w 2004 roku. Dlatego chciałbym dowiedzie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »