Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaniżona cena za wykup działki pod budowę drogi

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 07.10.2008

Gmina oferuje mi wykup części działki budowlanej pod budowę drogi publicznej po zaniżonej cenie 100 zł/m2, podczas gdy cena działki w tym rejonie to średnio 450zł/m2. Jak odpowiedzieć na taką ofertę? Jakie mam możliwości osiągnięcia wyższej ceny?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaniżona cena za wykup działki pod budowę drogi

Sprzedaż ziemi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Jeśli gmina lub Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaproponowała Panu cenę nabycia metra kwadratowego ziemi, to ma Pan prawo negocjować warunki, na jakich istnieje możliwość zbycia tej ziemi, tj. zbycie w drodze ugody. Przede wszystkim powinien Pan sprzeciwić się ofercie i zaproponować inne, lepsze dla Pana warunki.

Na czym polega wywłaszczenie?

Powinien Pan dowiedzieć się, w jakim terminie planowano wykupić grunty, i w tym terminie negocjować warunki wykupu. Jeśli zaś termin minie, to rozpocznie się procedura wywłaszczenia nieruchomości. Procedura ta zaczyna się od rokowań. Jeśli nie przyniosą pożądanego rezultatu, to zostanie wydana decyzja o wywłaszczeniu. Organem właściwym do wydania tej decyzji jest starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. W miastach na prawach powiatu decyzje te wydaje prezydent miasta jako wykonujący funkcje starosty.

 

Wywłaszczenie polega na pozbawieniu prawa własności w drodze decyzji administracyjnej. Wywłaszczenie może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie lub ograniczenie praw do nieruchomości, których nie można nabyć w drodze umowy. Wysokość odszkodowania ustala się według stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu.

Odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości

Od decyzji w sprawach wywłaszczeń i odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości przysługuje odwołanie do wojewody. Jest to zatem kolejny sposób na żądanie wyższej kwoty odszkodowania od proponowanej przez organy administracji.

 

Jeśli wojewoda utrzyma w mocy decyzję organu I instancji, to będzie Pan miał możliwość wystąpienia ze skargą do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji organu II instancji. Wojewódzki sąd administracyjny bada prawidłowość wydania decyzji, zgodność z prawem oraz kontroluje działania organów administracji.

 

Organ administracji – w razie odmowy przyjęcia odszkodowania w kwocie wskazanej w decyzji wywłaszczeniowej – ma prawo złożyć kwotę odszkodowania do depozytu sądowego i w ten sposób zwolnić się od zobowiązania.

 

Podstawę porady stanowią przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + 4 =

»Podobne materiały

Odśnieżanie posesji należącej do właściciela wynajmowanego obiektu

Wynajmuję budynek usługowy na terenie należącym do właściciela (na działce znajduje się jego dom). Kto jest zobowiązany odśnieżać teren posesji, drogę dojazdową, miejsca postojowe i dach budynku? Co mogę zrobić, jeśli temperatura w wynajmowanym budynku z winy właściciela nie osiąga minimalnego pozio

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »