Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykup mieszkania komunalnego a problemy z głównym najemcą

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 09.10.2018

Jest możliwość wykupu mieszkania komunalnego moich dziadków z bonifikatą (byłe mieszkania policyjne). Niestety babcia zmarła niedawno, a ona była głównym najemcą. Dziadek jest alkoholikiem i mój ojciec z przymusu umieszcza go w zakładzie psychiatrycznym. Czy możemy starać się o wykup mieszkania (mój ojciec chciałby, abym ja jako wnuk był właścicielem, ze względu na zadłużenie komornicze)? Wiemy że dziadek może się starać o wykup i może zrobić pełnomocnictwo, ale niestety mamy podejrzenie, że dziadek ze względu na stan zdrowia może nie dożyć do decyzji. Jak możemy załatwić tę sprawę? Chodzi o pełnomocnictwo, aby nie wygasło w momencie śmierci dziadka. Nie jesteśmy zameldowani w tym mieszkaniu. Zależy nam na wykupie tego mieszkania na mnie – wnuka.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykup mieszkania komunalnego a problemy z głównym najemcą

Fot. Fotolia

Zacznę od kwestii pełnomocnictwa. Zgodnie z art. 101 § 2 Kodeksu cywilnego umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

 

Jeżeli mocodawca zdecyduje, że umocowanie pełnomocnika ma trwać mimo jego śmierci, pełnomocnik działać będzie w imieniu spadkobierców (tak trafnie SN w wyr. z 24.1.2008 r., sygn. akt I CSK 362/07, OSP 2009, Nr 7–8, poz. 89). Pełnomocnik nie może natomiast działać w imieniu zmarłego po jego śmierci. Czynność dokonana przez pełnomocnika po śmierci mocodawcy w jego imieniu byłaby czynnością nieistniejącą ze względu na nieistnienie podmiotu, w imieniu którego czynność została dokonana. Podmiot prawa cywilnego nie może nabywać praw, ani zaciągać zobowiązań po śmierci (także przez pełnomocników). Oznacza to, że aby dokonać czynności prawnej po śmierci mocodawcy, pełnomocnik musi wiedzieć, kto jest spadkobiercą mocodawcy.

 

Co za tym idzie, pełnomocnik nie nabędzie prawa do mieszkania w imieniu mocodawcy, a tylko ten jest uprawniony do nabycia lokalu z bonifikatą. Nie jest to prawo dziedziczne.

 

Niezależnie, jaka jest geneza najmu (byłe mieszkania policyjne), lokale sprzedaje gmina na podstawie uchwały rady gminy, w której przyznaje bonifikaty. Bonifikaty przyznawane są najemcą, a nie osobom, które najemca wskaże. Prawo do bonifikaty związane jest więc ze stanem prawnym osoby nabywającej. Zdarza się, że nabywca w tym samym akcie daruje nowo nabyte mieszkanie na osobę najbliższą, jednak tu jest potrzebny udział tej osoby. Co więcej, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu. Tu oczywiście są wyjątki. Nie stosuje się przepisu o zwrocie bonifikaty, jeśli wtórne zbycie następuje na rzecz osoby bliskiej zbywcy (w tym wnuka). Warto zaznaczyć, że osoba obdarowana także będzie zobowiązana do zwrotu bonifikaty, jeśli zbyt wcześnie nastąpi zbycie przez nią lokalu.

 

W mojej ocenie w opisanej przez Pana sytuacji nie ma możliwości nabycia lokalu bezpośrednio przez wnuka i to działającego z upoważnienia dziadka (o działaniu po śmierci dziadka nie wspominając).

 

Jedyną możliwością jest zamieszkanie w lokalu (meldunek nie świadczy o zamieszkiwaniu lub nie) i przejęcie po dziadku, po jego śmierci, mieszkania w najem. Zgodnie z art. 691 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego „w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoby te wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + IX =

»Podobne materiały

Czy gmina może odmówić sprzedaży mieszkania głównemu najemcy?

Moja mama już jako wdowa wykupiła pięć lat temu mieszkanie od gminy i mi (córce) je darowała. Po dwóch latach wyszła za mąż za sąsiada (kawalera), który zameldował ją u siebie. Teraz on ma możliwość wykupienia mieszkania, ale gmina się nie zgadza, ponieważ jego żona wcześniej wykupiła swoje mieszkan

 

Eksmisja drugiego najemcy mieszkania komunalnego

Mieszkam w mieszkaniu komunalnym z moim ojcem, który jest alkoholikiem. Umowa najmu jest na mnie i na ojca. Wszystkie opłaty oraz koszty napraw i remontów pokrywam ja. Ojciec nie dokłada się do niczego, jest na moim utrzymaniu. Często zaprasza do domu swoich znajomych, z którymi urządza libacje. Jak

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »