.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykroczenie na drodze

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 17.12.2012

Jestem funkcjonariuszem służby więziennej. Popełniłem wykroczenie na drodze, miałem 0,12 promila alkoholu we krwi, więc zabrano mi prawo jazdy na pół roku. Czy muszę ten fakt zgłosić przełożonemu i czy zostanę zwolniony?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Biorąc pod uwagę, iż jest Pan sprawcą wykroczenia z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń, doszło do popełnienia przez Pana przewinienia dyscyplinarnego, które może, lecz nie musi uzasadniać wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Dlatego proszę poinformować dyrektora jednostki o tym zdarzeniu.

 

„Funkcjonariusz Służby Więziennej jest obowiązany postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem oraz przestrzegać przepisów prawa, w szczególności niniejszej ustawy i przepisów wydanych na jej podstawie” (art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej; Dz. U. Nr 79, poz. 523 z późn.zm.). Jak wynika z treści przepisu art. 230 ust. 1 i 2 ustawy, „funkcjonariusz odpowiada dyscyplinarnie za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego polegającego na naruszeniu dyscypliny służbowej lub za czyny sprzeczne ze złożonym ślubowaniem”. Naruszenie dyscypliny służbowej stanowi czyn funkcjonariusza popełniony umyślnie lub nieumyślnie polegający na naruszeniu dobrego imienia służby lub na przekroczeniu uprawnień lub niewykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa lub rozkazów i poleceń wydanych przez przełożonych. Przykładowy katalog naruszeń dyscypliny służbowej zawiera przepis art. 230 ust. 3 ustawy, do którego ewentualnie Pana odsyłam. Popełnienie wykroczenia na drodze nie jest wskazane wprost jako jeden z przykładów naruszenia dyscypliny służbowej. Inaczej byłoby, gdyby np. stawił się Pan do służby w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka lub gdyby spożywał Pan alkohol w czasie służby (art. 230 ust. 3 pkt 7 ustawy).

 

Jednak czyn stanowiący przewinienie dyscyplinarne, wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej. W przypadku czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi, wypełniającego jednocześnie znamiona wykroczenia lub wykroczenia skarbowego, za które obwiniony został ukarany, przełożony dyscyplinarny może odstąpić od wszczęcia postępowania, a wszczęte umorzyć (art. 230 ust. 5 ustawy). Wydaje się, że można w Pańskim przypadku mówić o popełnieniu przewinienia „mniejszej wagi”, co czyni prawdopodobnym brak wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, kiedy zgłosi Pan ten fakt przełożonemu.

 

W przypadku czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi przełożony dyscyplinarny, o którym mowa w art. 231, może odstąpić od wszczęcia postępowania i przeprowadzić ze sprawcą przewinienia dyscyplinarnego udokumentowaną rozmowę dyscyplinującą. Owa „rozmowa dyscyplinująca” powinna być, w mojej ocenie, jedyną konsekwencją wyciągniętą wobec Pana za popełnione wykroczenie na drodze. W ten sposób może Pan w ogóle nie otrzymać kary dyscyplinarnej, w tym nawet tej najłagodniejszej, czyli kary nagany.

 

Ukaranie za wykroczenie nie stanowi przeszkody do pełnienia służby w Pańskiej formacji mundurowej (art. 38 pkt 5 ustawy). Nie można być jedynie osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo osobą, wobec której został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także jeśli właśnie toczy się przeciwko osobie (nie w sprawie) postępowanie karne o takie przestępstwo.

 

W świetle przepisu art. 94 ust. 2 ustawy „funkcjonariusza można zawiesić w czynnościach służbowych w przypadku wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe albo postępowania dyscyplinarnego”. Gdyby nawet doszło do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, to jeszcze nie oznacza, że zostałby Pan zawieszony w czynnościach, o czym świadczy słowo „może”, a nie „zawiesza” (zawieszenie jest fakultatywne). Nie ziści się także żadna z podstaw wygaśnięcia stosunku służbowego, o jakich mowa w art. 97 ust. 1 ustawy. Orzeczenie wobec Pana wyrokiem sądu tytułem środka karnego za popełnione wykroczenie na drodze zakazu prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy (czyli minimalny okres, o jakim mowa w art. 29 § 1 Kodeksu wykroczeń) nie wyczerpuje przesłanki wygaśnięcia stosunku służbowego, którą jest wymierzenie prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego pozbawienia praw publicznych lub środka karnego zakazu wykonywania zawodu funkcjonariusza służby więziennej (art. 97 ust. 1 pkt 5 ustawy).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »