Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykroczenia przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową – część 3

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 25.11.2011

W trzeciej części cyklu o wykroczeniach przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową omówiono nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, która z dniem 8.08.2011 r. nadała inspektorom pracy prawo wymierzania mandatów karnych w zakresie przepisów sankcyjnych zamieszczonych w ustawie o zatrudnieniu i ochronie rynku pracy.

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 142, poz. 829) nadano inspektorom pracy prawo przeprowadzania postępowania mandatowego w sprawach wykroczeń przewidzianych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm. oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622).

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o PIP, w razie stwierdzenia w toku kontroli wykroczenia polegającego na naruszeniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie określonym w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o PIP inspektor pracy prowadzi postępowanie mandatowe lub występuje z wnioskiem do sądu o ukaranie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości.

 

Ta nowa kompetencja inspektora pracy dotycząca przeprowadzania postępowania mandatowego może budzić wątpliwości interpretacyjne co do zakresu tego postępowania, ponieważ inspektor pracy jest uprawniony do nakładania mandatu karnego zasadniczo do wysokości 2000 złotych (art. 96 § 1a Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia), natomiast szereg wykroczeń z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy posiada wyższą niż 2000 złotych dolną granicę zagrożenia grzywną.

 

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Biorąc to pod uwagę, uznać należy, że kompetencja do przeprowadzenia postępowania mandatowego ogranicza się jedynie do tych wykroczeń, których zakres grzywny mieści się w granicach do 2000 złotych, natomiast w sprawach wykroczeń przewidujących wyższą dolną granicę zagrożenia grzywną istnieje nadal możliwość skierowania wniosku o ukaranie do sądu.

 

W konsekwencji inspektor pracy może przeprowadzić postępowanie mandatowe w zakresie następujących wykroczeń przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

 

  • art. 119 ust. 2,
  • art. 120 ust. 2,
  • art. 120 ust. 3,
  • art. 120 ust. 5,
  • art. 120 ust. 6.

 

Konstrukcja treści art. 37 ust. 1 ustawy o PIP, który przewiduje, że naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie określonym w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o PIP, uprawnia inspektora pracy do postępowania mandatowego lub skierowania wniosku o ukaranie do sądu, jest niekoherentna z art. 17 § 2 K.p.w.

 

Ten ostatni przepis stanowi, że w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy, w sprawach o wykroczenia określonych w art. 119-123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także w sprawach o inne wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej, jeżeli ustawa tak stanowi, oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy.

 

Wyraźne przypisanie inspektorowi pracy uprawnień oskarżyciela publicznego w sprawach wykroczeń wymienionych w art. 119-123 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czyni zbędnym zastrzeżenie w art. 37 ust. 1 ustawy o PIP, ograniczające zakres spraw do problematyki wymienionej w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 tej ustawy.

 

W konsekwencji, mimo zapisu sugerującego ograniczenie zakresu kompetencji inspektora pracy, nadal jest on oskarżycielem publicznym w sprawie wszystkich wykroczeń przewidzianych w art. 119-123 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

W sprawie tych wszystkich wykroczeń inspektor pracy jako oskarżyciel publiczny ma też prawo zastosowania do sprawcy czynu przepisu art. 41 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z jego postanowieniem, w stosunku do sprawcy czynu można poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego.

 

Stosowanie art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w kontekście art. 119 ust. 3 budzi wątpliwości interpretacyjne. Pierwszy z przepisów przewiduje, że bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł.

 

Drugi z wymienionych przepisów stanowi, że sprawca nie podlega odpowiedzialności, jeżeli przed dniem przeprowadzenia kontroli obowiązek, o którym mowa w art. 74, został już spełniony.

 

Na tle tej regulacji i rozbudowanego zakresu przedmiotowego czynności kontrolnych inspektora pracy rodzi się pytanie: co należy rozumieć pod pojęciem – „przed dniem przeprowadzenia kontroli”?

 

W szczególności, czy dniem przeprowadzenia kontroli jest dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych przez inspektora pracy w danym podmiocie zatrudniającym, bez względu na to, kiedy faktycznie problematyka objęta art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będzie kontrolowana, czy też ratio legis wyłączenie karalności sprowadza się do eliminacji tych przypadków, w których wypełnienie określonego obowiązku nastąpiło przed konkretną interwencją ze strony kontrolującego?

 

Moim zdaniem poprawniejszym kierunkiem wykładni jest przypadek drugi. Oznacza to, że wyłączenie karalności następuje wówczas, gdy obowiązek przewidziany w omawianym przepisie został spełniony przed dniem, w którym inspektor pracy rozpoczął pierwszą czynność kontrolną zmierzającą do ustalenia, czy tę powinność zrealizowano.

 

Przyjmując ten kierunek wykładni, mam na względzie ogólną zasadę interpretacji prawa wykroczeń, w myśl której wszelkie wątpliwości należy poczytywać na korzyść obwinionego. Zasada ta, w moim przekonaniu, powinna też dotyczyć oceny przypadku wyłączenia odpowiedzialności za wykroczenie.Stan prawny obowiązujący na dzień 25.11.2011

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa plus osiem =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Wolny zawód

Pojęcie wolnego zawodu nie zostało wprost zdefiniowane w obowiązujących przepisach. Możliwe jest jednak wyróżnienie pewnych elementów, którymi wolny zawód powinien się charakteryzować. Istnieją również ustawy, które zawierają katalogi wolnych zawodów.

Ustawa antykryzysowa z komentarzem

W artykule autor ustosunkowuje się do niektórych poglądów zawartych w książce autorstwa Andrzeja Mariana Świątkowskiego pt. Ustawa antykryzysowa z komentarzem wydanej w 2010 r. w serii „Biblioteka Monitora Prawa Pracy”.

Ustalanie okresu pracy w szczególnych warunkach

W artykule omówiono problemy związane z ustalaniem okresów pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze dla celów emerytalnych.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »