.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wykorzystanie na swoją korzyść faktu wstrzymania egzekucji

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 02.06.2011

Mój ojciec zmarł cztery lata temu. Rok przed śmiercią otrzymał sądowy nakaz zapłaty za długi. Trwało postępowanie egzekucyjne z jego emerytury, zawieszone przez wierzyciela (przerwał egzekucję). Obecnie wierzyciel wystosował roszczenia wobec mnie jako spadkobiercy. Czy w razie sporu sądowego o zapłatę długu mogę na swoją obronę wykorzystać fakt wstrzymania egzekucji?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

 

Przedmiotem porady jest przepis art. 820 Kodeksu postępowania cywilnego, który reguluje problematykę zawieszenia postępowania egzekucyjnego na wniosek jednej ze stron. Zdanie pierwsze w omawianym artykule brzmi następująco: „Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie na wniosek wierzyciela”. Wykładnia literalna i funkcjonalna tego przepisu prowadzi do wniosku, że ustawodawca nie wprowadził żadnych warunków uwzględnienia takiego wniosku. Wyszedł on bowiem z założenia, że to wierzyciel jest podmiotem kreującym przebieg i kierunek egzekucji, a więc jeśli nie chce jej prowadzić w tym momencie, nie należy go do tego zmuszać.

 

Wskazać ponadto należy, że w doktrynie przeważa pogląd, do którego należy się przychylić, że w sprawach, w których egzekucja została wszczęta z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, można na wniosek wierzyciela zawiesić postępowanie egzekucyjne bez konieczności przedstawiania wniosku sądowi lub uprawnionemu organowi, ewentualny sprzeciw bowiem nie stanowi przeszkody do zawieszenia postępowania.

 

Jeżeli wierzyciel złoży wniosek o zawieszenie postępowania, organ egzekucyjny jest zobowiązany ten wniosek uwzględnić. Pogląd ten podzielam, bowiem przepisy Kodeksu postępowania cywilnego w przedmiocie zawieszenia postępowania na wniosek wierzyciela nie zawierają żadnego zastrzeżenia.

 

Wykorzystanie tym samym zawieszenia postępowania egzekucyjnego dla Pańskich celów nie jest możliwe, bowiem mniemam, że zawieszenie nastąpiło na wniosek wierzyciela, który to jest zgodny z powołanym wyżej przepisem. Samo zaś złożenie przedmiotowego wniosku stanowi realizację praw, które ustawodawca daje wierzycielowi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl