Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykorzystanie zdjęć z internetu na stronie internetowej

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 01.09.2017

Podczas tworzenia strony internetowej hostelu skorzystałem ze zdjęć zabytków znalezionych w Internecie. Dostałem kilka dni temu pismo z kancelarii prawnej informujące, że autorem jednego zdjęcia jest mocodawca kancelarii. Zażądał zaniechania i zapłaty odszkodowania w wysokości 1500 zł. Korzystałem ze zdjęcia, na którym nie było żadnych „R”. Później autor zgodził się bez udziału kancelarii na kwotę 1000 zł i nie chciał jej obniżyć. Jak mam postąpić? Wszystkie zdjęcia bezzwłocznie usunąłem.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Do opisanej przez Pana sytuacji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z art. 1 omawianej regulacji:

 

„1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);

2) plastyczne;

3) fotograficzne;

4) lutnicze;

5) wzornictwa przemysłowego;

6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;

7) muzyczne i słowno-muzyczne;

8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;

9) audiowizualne (w tym filmowe)”.

 

W polskim systemie prawnym istnieje zasada, iż każdy utwór (np. zdjęcie) podlega ochronie prawno-autorskiej. Co do zasady, zgodnie z art. 17 omawianej ustawy to twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Jeśli zatem dana osoba chce wykorzystać utwór (np. zdjęcie) stworzony przez inną osobę, choćby utwór ten był w jakikolwiek sposób rozpowszechniony, to wymagana jest zgoda twórcy. Sam fakt, iż nie zastrzeżono zakazu dalszego wykorzystywania danego utworu, nie stanowi niestety o tym, iż twórca wyraził na to zgodę. Zgoda taka musi być bowiem wyrażona w sposób wyraźny (np. w formie otwartej licencji na wykorzystanie danych zdjęć bądź w formie umowy pomiędzy twórcą a wykorzystującym dany utwór).

 

Zgodnie z art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych twórca ma szereg praw przysługujących mu względem osoby, która naruszyła jego prawa autorskie:

 

„1. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:

1) zaniechania naruszania;

2) usunięcia skutków naruszenia;

3) naprawienia wyrządzonej szkody:

a) na zasadach ogólnych albo

b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu”.

 

W celu ustalenia, czy wysokość roszczenia skierowanego do Pana przez właściciela praw autorskich jest zasadna, konieczne jest zatem ustalenie, jaka byłaby średnia wartość rynkowa naruszonego prawa lub wartość innych podobnych praw i przemnożenie jej przez 2 lub 3 w zależności, czy Pana naruszenie zostałoby uznane za zawinione.

 

W związku z powyższym roszczenie właściciela praw autorskich jest o tyle prawidłowe, o ile mógł on żądać podjęcia opisanych przez Pana kroków, w odniesieniu zaś do wysokości odszkodowania za naruszenie praw autorskich dość ciężko oszacować zasadność takiego roszczenia. W celu jej ewentualnego podważenia może wystąpić Pan do uprawnionego o wskazanie, z czego wynika taka kwota i ewentualnie zakwestionować ją na podstawie cytowanego wyżej art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + IV =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki