Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 03.01.2020

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin. W dniu 20 czerwca kończy mi się okres urlopu macierzyńskiego (26 tygodni) i bezpośrednio po tym urlopie chcę wykorzystać urlop wypoczynkowy. Jednocześnie od dnia 21 czerwca chcę zawnioskować o zmniejszenie wymiaru czasu pracy z pełnego etatu na wymiar 7/8. Dodatkowo przysługuje mi godzinna płatna przerwa na karmienie dziecka. Jaki wymiar urlopu będzie mi przysługiwał do wykorzystania bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, jeśli posiadam pełny (26 dni) niewykorzystany urlop z poprzedniego roku? Ponadto posiadam wypracowane, do wykorzystania jako dni wolne, godziny pracy nadliczbowej. Czy w przypadku zatrudnienia w zadaniowym trybie pracy przysługuje mi prawo do tychże wypracowanych nadgodzin? Czy pracodawca ma prawo odmówienia mi wykorzystania nadgodzin bądź otrzymania ekwiwalentu pieniężnego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim

Fot. Fotolia


Urlop wypoczynkowy w późniejszym terminie ze względu na urlop macierzyński

Zgodnie z art. 165 ustawy Kodeks pracy „jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

3) powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,

4) urlopu macierzyńskiego,

 

– pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy”.

 

Komentowany przepis, wskazując, z jakich przyczyn dochodzi do obligatoryjnego przesunięcia terminu urlopu, odsyła do kategorii przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy. Ich wystąpienie przed ustalonym terminem rozpoczęcia urlopu (najpóźniej w dniu poprzedzającym ten termin) powoduje niemożność skorzystania z urlopu, poczynając od dnia określonego jako pierwszy jego dzień i automatyczne, bez wniosku pracownika, przesunięcie urlopu na termin późniejszy.

Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego

W przypadku obligatoryjnego przesunięcia terminu urlopu ustalenie „późniejszego” terminu urlopu wypoczynkowego następuje poprzez jego uzgodnienie między pracodawcą a pracownikiem. Maksymalną granicę, w ramach której powinien przypadać ten termin, wyznacza art. 168, jest to koniec września następnego roku kalendarzowego. Szczególna regulacja dotyczy pracownicy, której urlop uległ przesunięciu z powodu urodzenia dziecka i korzystania z urlopu macierzyńskiego. Na wniosek tej pracownicy należy jej udzielić urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. 

 

Wobec powyższego może Pani po urlopie macierzyńskim wykorzystać cały urlop za poprzedni rok, a więc 26 dni. Z kolei gdyby chciała Pani wykorzystać urlop za bieżący rok, to za 6 miesięcy będzie Pani mogła wykorzystać 13 dni, a za kolejne miesiące – objęte obniżeniem wymiaru czasu pracy – urlop przeliczany na godziny proporcjonalny do wymiaru etatu (a wiec 13 dni razy 7/8 = w zaokrągleniu do pełnego dnia 12 dni urlopu, czyli 96 godzin urlopu).

Zatrudnienie w systemie zadaniowego czasu pracy

Przepisy art. 140 Kodeksu pracy przewidują możliwość stosowania przez pracodawców systemu zadaniowego czasu pracy w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy.

 

Pracownik zatrudniony w systemie zadaniowego czasu pracy ma wprawdzie pewną swobodę w planowaniu i organizowaniu swoich zadań, a w konsekwencji także czasu pracy, jednak, zgodnie z treścią powołanego już przepisu, ustalając z pracownikiem zadania i czas potrzebny na ich realizację, pracodawca ma obowiązek uwzględnić normy czasu pracy, wynikające z art. 129 Kodeksu pracy. Czas pracy pracownika nie może więc przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

 

Na gruncie orzecznictwa (mimo iż stanowisko takie jest w doktrynie krytykowane) przyjmuje się przy tym, że obowiązek przestrzegania norm czasu pracy z art. 129 Kodeksu pracy w ramach systemu zadaniowego czasu pracy wyłącza możliwość równoważenia czasu pracy pracownika wykonywanej ponad te normy obniżonym wymiarem czasu pracy w innych dniach.

 

Konsekwencją powierzenia pracownikowi zadań, których wykonanie nie jest możliwe w ramach wspomnianych norm czasu pracy, jest wystąpienie pracy w godzinach nadliczbowych i konieczności ich skompensowania przez pracodawcę na ogólnych zasadach czasem wolnym lub wynagrodzeniem i dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych. Ocena ustalonych z pracownikiem zadań powinna być jednak zobiektywizowana. Wykonywanie przez pracownika zadań ponad normy czasu pracy nie będzie pracą w godzinach nadliczbowych, jeśli zadania mogły być wykonane w normalnym czasie pracy, jednak ich wykonanie zajęło pracownikowi więcej czasu z uwagi na zmniejszoną wydajność pracownika czy inne przeszkody leżące po jego stronie.

Dzień wolny za wypracowane godziny nadliczbowe

Podsumowując – jeśli wypracowała Pani godziny nadliczbowe i według zasad przyjętych w Pani zakładzie pracy należny się Pani za nie dzień wolny – pracodawca nie może go Pani odmówić. Jeśli w zamian za te godziny należy się Pani dodatkowe wynagrodzenie zamiast czasu wolnego – pracodawca także nie może go Pani odmówić.

 

Może jednak zakwestionować konieczność wypracowywania godzin ponadwymiarowych, udowadniając, że zadania, które Pani zlecił, mogły być w normalnym czasie pracy, a Pani się w tym czasie nie zmieściła ze względu na mniejszą wydajność.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - osiem =

»Podobne materiały

Zmuszanie pracownika do pójścia na urlop wypoczynkowy

Jestem sekretarką, obecnie zastępuję koleżankę w sekretariacie. Przełożony poinformował mnie, że wybiera się na urlop i chce mnie w tym czasie także wysłać na przymusowy urlop wypoczynkowy. Jak się dowiedziałam, jego sekretarka zawsze przebywa na urlopie wtedy co on – jest u nas takie niepisan

 

Odwołanie pracownika z urlopu poprzez wiadomość SMS

Czy pracodawca może poinformować pracownika o odwołaniu z urlopu, wysyłając mu wiadomość SMS na jego prywatny numer? W jaki sposób pracodawca może wykazać (np. przed sądem pracy), że owa wiadomość SMS została odczytana przez tego pracownika?

 

Zmuszanie do urlopu nauczyciela

Jestem wychowawcą w ośrodku młodzieżowym (bez ferii). Pozostało mi jeszcze ponad 20 godzin urlopu. Dyrektor zmusza mnie, bym wykorzystał do końca sierpnia 26 godzin urlopu. Czy ma do tego prawo?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »