.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 03.01.2020

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin. W dniu 20 czerwca kończy mi się okres urlopu macierzyńskiego (26 tygodni) i bezpośrednio po tym urlopie chcę wykorzystać urlop wypoczynkowy. Jednocześnie od dnia 21 czerwca chcę zawnioskować o zmniejszenie wymiaru czasu pracy z pełnego etatu na wymiar 7/8. Dodatkowo przysługuje mi godzinna płatna przerwa na karmienie dziecka. Jaki wymiar urlopu będzie mi przysługiwał do wykorzystania bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, jeśli posiadam pełny (26 dni) niewykorzystany urlop z poprzedniego roku? Ponadto posiadam wypracowane, do wykorzystania jako dni wolne, godziny pracy nadliczbowej. Czy w przypadku zatrudnienia w zadaniowym trybie pracy przysługuje mi prawo do tychże wypracowanych nadgodzin? Czy pracodawca ma prawo odmówienia mi wykorzystania nadgodzin bądź otrzymania ekwiwalentu pieniężnego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim

Fot. Fotolia

Urlop wypoczynkowy w późniejszym terminie ze względu na urlop macierzyński

Zgodnie z art. 165 ustawy Kodeks pracy „jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

3) powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,

4) urlopu macierzyńskiego,

 

– pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy”.

 

Komentowany przepis, wskazując, z jakich przyczyn dochodzi do obligatoryjnego przesunięcia terminu urlopu, odsyła do kategorii przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy. Ich wystąpienie przed ustalonym terminem rozpoczęcia urlopu (najpóźniej w dniu poprzedzającym ten termin) powoduje niemożność skorzystania z urlopu, poczynając od dnia określonego jako pierwszy jego dzień i automatyczne, bez wniosku pracownika, przesunięcie urlopu na termin późniejszy.

Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego

W przypadku obligatoryjnego przesunięcia terminu urlopu ustalenie „późniejszego” terminu urlopu wypoczynkowego następuje poprzez jego uzgodnienie między pracodawcą a pracownikiem. Maksymalną granicę, w ramach której powinien przypadać ten termin, wyznacza art. 168, jest to koniec września następnego roku kalendarzowego. Szczególna regulacja dotyczy pracownicy, której urlop uległ przesunięciu z powodu urodzenia dziecka i korzystania z urlopu macierzyńskiego. Na wniosek tej pracownicy należy jej udzielić urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. 

 

Wobec powyższego może Pani po urlopie macierzyńskim wykorzystać cały urlop za poprzedni rok, a więc 26 dni. Z kolei gdyby chciała Pani wykorzystać urlop za bieżący rok, to za 6 miesięcy będzie Pani mogła wykorzystać 13 dni, a za kolejne miesiące – objęte obniżeniem wymiaru czasu pracy – urlop przeliczany na godziny proporcjonalny do wymiaru etatu (a wiec 13 dni razy 7/8 = w zaokrągleniu do pełnego dnia 12 dni urlopu, czyli 96 godzin urlopu).

Zatrudnienie w systemie zadaniowego czasu pracy

Przepisy art. 140 Kodeksu pracy przewidują możliwość stosowania przez pracodawców systemu zadaniowego czasu pracy w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy.

 

Pracownik zatrudniony w systemie zadaniowego czasu pracy ma wprawdzie pewną swobodę w planowaniu i organizowaniu swoich zadań, a w konsekwencji także czasu pracy, jednak, zgodnie z treścią powołanego już przepisu, ustalając z pracownikiem zadania i czas potrzebny na ich realizację, pracodawca ma obowiązek uwzględnić normy czasu pracy, wynikające z art. 129 Kodeksu pracy. Czas pracy pracownika nie może więc przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

 

Na gruncie orzecznictwa (mimo iż stanowisko takie jest w doktrynie krytykowane) przyjmuje się przy tym, że obowiązek przestrzegania norm czasu pracy z art. 129 Kodeksu pracy w ramach systemu zadaniowego czasu pracy wyłącza możliwość równoważenia czasu pracy pracownika wykonywanej ponad te normy obniżonym wymiarem czasu pracy w innych dniach.

 

Konsekwencją powierzenia pracownikowi zadań, których wykonanie nie jest możliwe w ramach wspomnianych norm czasu pracy, jest wystąpienie pracy w godzinach nadliczbowych i konieczności ich skompensowania przez pracodawcę na ogólnych zasadach czasem wolnym lub wynagrodzeniem i dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych. Ocena ustalonych z pracownikiem zadań powinna być jednak zobiektywizowana. Wykonywanie przez pracownika zadań ponad normy czasu pracy nie będzie pracą w godzinach nadliczbowych, jeśli zadania mogły być wykonane w normalnym czasie pracy, jednak ich wykonanie zajęło pracownikowi więcej czasu z uwagi na zmniejszoną wydajność pracownika czy inne przeszkody leżące po jego stronie.

Dzień wolny za wypracowane godziny nadliczbowe

Podsumowując – jeśli wypracowała Pani godziny nadliczbowe i według zasad przyjętych w Pani zakładzie pracy należny się Pani za nie dzień wolny – pracodawca nie może go Pani odmówić. Jeśli w zamian za te godziny należy się Pani dodatkowe wynagrodzenie zamiast czasu wolnego – pracodawca także nie może go Pani odmówić.

 

Może jednak zakwestionować konieczność wypracowywania godzin ponadwymiarowych, udowadniając, że zadania, które Pani zlecił, mogły być w normalnym czasie pracy, a Pani się w tym czasie nie zmieściła ze względu na mniejszą wydajność.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl