.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykorzystanie otrzymanych środków na koszty pośrednie działalności stowarzyszenia

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 08.12.2017

Prowadzę stowarzyszenie będące zarejestrowaną organizacją pożytku publicznego. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie statutową działalność pożytku publicznego. Czy otrzymane przez nas środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane na koszty pośrednie działalności, jak np. księgowość, utrzymanie strony internetowej, porady prawne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Witam Panie Michale,

Odpowiedzi na opisany przez Pana problem należy szukać wśród regulacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

„Art. 27.

1. Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

 

2. Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 

2a. W przypadku wydatkowania przez organizację pożytku publicznego środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w sposób niezgodny z ust. 2, stwierdzonego w wyniku kontroli, o której mowa w art. 29, lub kontroli przeprowadzonej przez inny organ kontroli państwowej lub skarbowej, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego wydaje decyzję zobowiązującą organizację pożytku publicznego do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków, określając kwotę podlegającą zwrotowi i termin, od którego nalicza się odsetki. W zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

 

2b. Środki, o których mowa w ust. 2a, są przekazywane na rzecz Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

 

2c. Organizacja pożytku publicznego wyodrębnia w ewidencji księgowej środki, o których mowa w ust. 2, w tym wysokość środków wydatkowanych na promocję 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, o której mowa w art. 27c ust. 1”.

 

Z treści art. 27 ww. ustawy wynika zatem, że pieniądze otrzymane z odpisów 1% podatku dochodowego poczynionych przez podatników na rzecz organizacji w mogą być przez OPP wydawane tylko na jej działalność pożytku publicznego. Działalność ta jest określana przede wszystkim w statucie. Na działalność tę składają wszelkiego rodzaju koszty o ile są związane z danym działaniem. Mogą to być zarówno koszty bezpośrednie jak i koszty w sposób pośredni prowadzące do realizacji działalności pożytku publicznego. Jeżeli zatem wspomniane przez Pana wydatki w sposób pośredni związane są z funkcjonowaniem stowarzyszenia, to można je finansować z odpisów 1% podatku.

Dodatkowo wskazać należy, że w ustawie nie określono terminu, w jakim pieniądze pozyskane z odpisów 1% podatku powinny być wydane. Ważne jest jedynie to, by jednoprocentowe wpływy były wydawane na działalność pożytku publicznego.

 

Proszę również pamiętać, że stowarzyszenie ma obowiązek prowadzenia księgowości w taki sposób, aby wyodrębnić i pokazać operacje finansowe związane ze środkami finansowanym z odpisów 1% podatku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl