Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykonanie instalacji niezgodnie z umową

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 15.09.2019

Wykonawca instalacji przemysłowej zastosował kompresor do powietrza zamiast do gazu, który miał być oczyszczany w tej instalacji. Przepisy absolutnie zabraniają tego typu zmian. W umowie jest zapis „instalacja do oczyszczania gazu”. Co możemy zrobić ww. sytuacji? Według nas wykonawca wykonał instalację niezgodnie z umową.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykonanie instalacji niezgodnie z umową

Fot. Fotolia

W opisanym przez Pana stanie faktycznym możemy mówić prawdopodobnie o zawarciu umowy o dzieło. Wykonawca zobowiązał się do wykonania instalacji do oczyszczania gazu o określonych parametrach. Jak rozumiem, do ujawnienia wady doszło bezpośrednio po odbiorze dzieła, bądź też ten nie został jeszcze dokonany. Może zatem wezwać Pan wykonawcę do wymiany zastosowanego kompresora, w oparciu o art. 636 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo niezgodnie z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

§ 2. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła”.

 

Nie budzi wątpliwości, że w Pana przypadku mamy do czynienia z wykonaniem dzieła w sposób niezgodny, sprzeczny z umową, gdyż zamontowano nieprawidłowe urządzenie, nie przeznaczone do danego typu instalacji. Może Pan zatem wezwać wykonawcę do wymiany tego urządzenia, wyznaczając mu na to odpowiedni termin (rozsądny wydaje się w takich przypadkach termin dwutygodniowy). Wezwanie do usunięcia wady dzieła najlepiej przesłać wykonawcy dla celów dowodowych, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W samym wezwaniu warto wskazać, że w przypadku bezskutecznego upływu terminu (jeśli wykonawca nie wymieni kompresora) odstąpi Pan od umowy i będzie żądał usunięcia instalacji i zwrotu zapłaconej ceny bądź ewentualnie że wymieni Pan kompresor na koszt wykonawcy i wystąpi o zwrot poniesionych kosztów na drodze sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus III =

»Podobne materiały

Umowa o dzieło czy umowa-zlecenie?

Otrzymałem propozycję wykonania dla pewnej instytucji projektu składającego się z kilku części: stworzenia koncepcji, napisania wniosku i zdobycia grantu, zrealizowaniu projektu, sporządzeniu raportu i rozliczenia finansowego. Pracę wykonywałbym samodzielnie, bez nadzoru, wynagrodzenie otrzymał

 

Pracodawca nie wystawił umowy o dzieło i nie zapłacił, co robić?

Otrzymałam umowę na czas określony na pełny etat (kwota minimalna) i pracodawca zobowiązał się do wystawiania mi umowy o dzieło co miesiąc na dodatkową kwotę, aby moje miesięczne wynagrodzenie było wyższe. Tłumaczył to koniecznością oszczędności w firmie. Obiecał, że umowa ta będzie wystawiana bez w

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »