.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykluczenie członka ze stowarzyszenia kulturalnego

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 26.09.2014

Czy w czasie, gdy mogę złożyć odwołanie, nadal jestem członkiem stowarzyszenia i mogę w nim działać? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli statut stowarzyszenia nie stanowi inaczej, przyjmuje się, iż z chwilą skutecznego dostarczenia Pani treści uchwały wykluczenie ze stowarzyszenia jest skuteczne. Wyjaśniając szerzej – skutkiem nie jest zawieszenie, lecz ustanie członkostwa i nie ulega ono wydłużeniu do czasu rozpatrzenia odwołania przez stosowny organ.

 

Odpowiadając na drugie Pani pytanie, oznacza to również, że nie jest Pani uprawniona do podejmowania jakichkolwiek dalszych działań w ramach działalności związanej ze stowarzyszeniem. Powyższe wynika przede wszystkim z tego, że statut teoretycznie powinien zawierać podstawy umożliwiające wykluczenie członka, do których należy często m.in. działanie na szkodę stowarzyszenia. Mechanizm ten zapobiega więc dalszym czynnościom na szkodę podmiotu w okresie do czasu rozpatrzenia odwołania. Oczywiście nie musi się to odnosić bezpośrednio do Pani przypadku, jednak jest to skonstruowane w taki sposób, aby podobnym sytuacjom przeciwdziałać.

 

Z kolei w momencie pozytywnego rozpatrzenia odwołania następuje przywrócenie członkostwa ze skutkiem ze skutkiem od podjęcia tej (przywracającej) decyzji. Oczywiście wszystkie powyższe założenia doradzam skonfrontować z treścią statutu, ponieważ nie jest wykluczone, że jest to tam regulowane inaczej (jeśli nie jest, należy przyjąć interpretację opisaną przeze mnie).

Przy okazji, na potrzeby planowanego przez Panią odwoływania, pragnę zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

 

  • przepis ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach w art. 10 ust. 1 pkt 4 wskazuje, by w statucie obligatoryjnie został określony „sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków”
  • art. 11 ust. 1 powyżej przywołanej ustawy stanowi, iż „najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków”.

 

Jeśli zatem kompetencja do odwoływania władz/członków stowarzyszenia nie została w statucie wyraźnie przyznana zarządowi, podjęta uchwała w przedmiocie Pani odwołania może być uznana za nieważną.

 

Przede wszystkim sugeruję zatem dokładne prześledzenie statutu zwłaszcza pod kątem procedur i ewentualnej możliwości uchylenia mocy podjętej uchwały, może się bowiem okazać, że spór merytoryczny w przedmiocie ewentualnych podstaw do Pani odwołania jest niepotrzebny (ponieważ sama uchwała nie jest ważna).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »