.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wykazanie darowizny wyłącznie na rzecz córki przy podziale majątku małżeńskiego

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 13.09.2021 • Zaktualizowane: 13.09.2021

Otrzymałam od mamy część pieniędzy na zakup mieszkania i 10 lat temu zakupiłam mieszkanie wraz z mężem. Te pieniądze od mamy otrzymałam przelewem na konto i posiadam potwierdzenie przelewu, niestety z niewiedzy nie zgłosiłyśmy tej darowizny do urzędu skarbowego. Obecnie jestem po rozwodzie i wkrótce odbędzie się sprawa o podział majątku. Zależy mi na tym, aby te pieniądze od mamy nie podlegały podziałowi, gdyż były przeznaczone tylko dla mnie. Chciałam zgłosić teraz tę darowiznę do urzędu skarbowego, ale poinformowano mnie, że sprawa jest już przedawniona. Co więc mogę teraz zrobić, aby kwota za mieszkanie, którą będziemy dzielić, była pomniejszona o pieniądze od mamy? Czy wystarczyłoby, abym teraz spisała z mamą jakąś umowę? Proszę o pomoc, ponieważ doznałam od byłego męża wielu przykrości, a jemu zależy na uzyskaniu jako największej kwoty przy podziale majątku.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykazanie darowizny wyłącznie na rzecz córki przy podziale majątku małżeńskiego

Nakłady poczynione z majątku osobistego na majątek wspólny małżonków

W myśl art. 45 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. W orzecznictwie przyjmuje się, że ze względu na treść art. 45 § 1 K.r.o. oraz art. 567 § 1 i 3 K.p.c. w zw. z art. 618 K.p.c. i 688 K.p.c. – o zwrocie wydatków i nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny sąd orzeka wyłącznie na wniosek, gdyż roszczenia te nie wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków. Do rozpatrzenia takiego żądania mają zatem zastosowanie przepisy postępowania procesowego, czego konsekwencją jest również konieczność rozstrzygnięcia przez Sąd o całości tak zgłoszonego żądania w sposób pozytywny lub negatywny (tak postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2018 r., I CSK 215/17, LEX nr 2484716).

 

Wykazanie darowizny, która nie weszła do majątku wspólnego małżonków

Zgodnie z brzmieniem przepisu przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę należą do majątku osobistego obdarowanego małżonka, chyba że darczyńca postanowił inaczej. Wykazanie, iż dany przedmiot majątkowy został darowany na rzecz jednego z małżonków, jest zatem wystarczające do ustalenia, że przedmiot ten wszedł do jego majątku osobistego. W takiej sytuacji na drugim współmałżonku spoczywa ciężar wykazania okoliczności przeciwnej, a mianowicie, że przedmiotowa nieruchomość weszła jednak do majątku wspólnego, dlatego że wolą darczyńców było obdarowanie obojga małżonków. Z tego faktu bowiem współmałżonek wywodzi skutki prawne, zatem na nim spoczywa w tym zakresie ciężar dowodu (art. 6 K.c.) (tak Sąd Okręgowy w Białymstoku w postanowieniu z dnia 18 marca 2010 roku, II Ca 28/10, LEX nr 1294072, który to pogląd Sąd odwoławczy podziela). Jeżeli Pani i mama zgodnie utrzymujecie, że darowana suma pieniędzy była przekazywana na rzecz tylko jednego małżonka (czyli Pani), a wobec braku dowodu przeciwnego i brzmienia art. 33 pkt 2 K.r.o – sąd uzna ten fakt za wykazany.

 

Zatem nie ma potrzeby spisywania nowej umowy darowizny. Wystarczającym dowodem będzie potwierdzenie przelewu środków oraz zeznania darczyńcy i obdarowanego, a więc Pani i mamy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl