.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wyjście za mąż a wykup mieszkania komunalnego

Od kilkunastu lat składam wniosek o wykup mieszkania komunalnego i jak do tej pory miasto nie przeznaczyło mieszkania do wykupu. W mieszkaniu mieszkam od ponad 30 lat wraz z moimi dziećmi, po rozwodzie z mężem jestem jedynym najemcą. Czy w przypadku, gdy wyjdę za mąż, a mój przyszły mąż ma swój dom, to miasto wypowie mi umowę najmu? Planuję podpisać intercyzę i rozdzielność majątkową. Czy możliwy będzie wykup mieszkania przeze mnie, gdy miasto udostępni lokal do wykupu, czy moję zamążpójście uniemożliwi mi to pomimo intercyzy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyjście za mąż a wykup mieszkania komunalnego

Niestety posiadanie mieszkania przez męża (przyszłego męża) może stanowić dla Pani problem w Pani planach.

Wypowiedzenie najmu mieszkania komunalnego przez gminę

Gmina może co prawda wypowiedzieć umowę najmu tylko i wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie o ochronie lokatorów.

 

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego „właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3 % wartości odtworzeniowej lokalu, może wypowiedzieć stosunek najmu: z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, o ile lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego”.

Posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu

Aby gmina mogła wypowiedzieć umowę najmu lokalu komunalnego ze względu na posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu, muszą być spełnione następujące łącznie przesłanki:

 

  • W lokalu komunalnym stawka czynszu nie przekracza 3% wartości odtworzeniowej lokalu.
  • Najemca lokalu komunalnego musi posiadać tytuł prawny do innego lokalu (niestety posiadanie prawa do zamieszkania w lokalu męża także się tu zawiera).
  • Ten inny lokal musi się znajdować w tej samej miejscowości.
  • Najemca lokalu komunalnego może używać tego lokalu.
  • Ten inny lokal musi spełniać warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.

 

Aby gmina mogła wypowiedzieć umowę najmu lokalu komunalnego, powyższe przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Zbycie mieszkania komunalnego

Zasady i warunki zbywania przez gminy lokali mieszkalnych na rzecz najemców określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603). Stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy „w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która […] jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony”.

 

Natomiast według art. 37 ust. 2 pkt 1 „nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu” (np. na rzecz najemcy).

 

Szczegółowe zasady zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy określają stosowne uchwały rad gmin. Każda gmina ma prawo i obowiązek uchwalenia takiej uchwały.

Tytuł prawny do innego lokalu posiadany przez męża

Wiele gmin w Polsce w uchwałach wprowadziło zapis mówiący, że wykup mieszkania komunalnego w trybie bezprzetargowym przez najemcę lokalu komunalnego jest uzależniony od nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego (nieruchomości mogącej zaspokoić potrzeby mieszkaniowe najemcy) przez tę osobę, a także przez jej współmałżonka. Te warunki i przesłanki wykupu lokalu komunalnego bywają różne: jedne gminy wprowadzają warunek nieposiadania tytułu do innego lokalu w ogóle, inne – nieposiadania tytułu prawnego do innego mieszkania w tej samej gminie, nieposiadania lokalu w powiatach ościennych, a jeszcze inne uzależniają zgodę na wykup od tego, że najemca nie wykupił już wcześniej lokalu mieszkalnego od tej samej gminy.

 

Rozdzielność majątkowa nic Pani nie pomoże w tej kwestii.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl