Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyjazd z dzieckiem za granicę – konieczna zgoda byłego małżonka?

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 22.12.2009

Mój mąż ma 7-letnią córkę z poprzedniego małżeństwa, razem mamy także synka. Sąd przyznał opiekę nad córką mężowi i określił, że dziecko ma przebywać w miejscu zamieszkania ojca, ale oboje rodzice mają takie same prawa rodzicielskie. Wraz z mężem i dziećmi tworzymy zgraną i kochającą się rodzinę, mimo że jego była żona nie może się z tym pogodzić i często uprzykrza nam życie. Niedawno okazało się, że mam szansę na pracę za granicą (kontrakt 4-letni), co łączy się z wyjazdem całej rodziny. Czy potrzebna jest zgoda biologicznej matki dziewczynki na ten wyjazd? Na pewno nie będzie łatwo z nią dojść do porozumienia, czy da się więc jakoś inaczej załatwić tę sprawę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

 

Wprawdzie Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie określa, jakie sprawy są istotne, jednakże orzecznictwo i doktryna zgodnie przyjmują, że należą do nich sprawy dotyczące miejsca pobytu dziecka, wyboru szkoły i przyszłego zawodu, leczenia, sposobu spędzania wakacji.

 

Niewątpliwe wyjazd dziecka za granicę należy do tak zwanych istotnych spraw z zakresu sprawowania władzy rodzicielskiej. Wymagane więc jest, aby obydwoje rodzice podjęli decyzję w tym zakresie, chyba że jedno z rodziców jest pozbawione władzy rodzicielskiej albo ma ograniczoną władzę rodzicielską (a zakres jej wykonywania nie obejmuje podejmowania decyzji w kwestii wyjazdów dziecka za granicę).

 

Bez względu więc, czy rodzice są małżeństwem, czy też nie, jeśli mają pełnię władz rodzicielskich, na wyjazd dziecka za granicę jest konieczna zgoda obojga.

 

Potwierdza to bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej kwestii.

 

Na wyjazd za granicę małoletniego wraz z jednym z rodziców, któremu w wyroku orzekającym rozwód powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, potrzebne jest oświadczenie o zgodzie drugiego z rodziców, który nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej, a w razie niemożności uzyskania takiego oświadczenia – zezwolenie władzy opiekuńczej (sądu opiekuńczego) (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11.10.1963 r., sygn. akt III CO 23/63).

 

W postanowieniu z dnia 06.03.1985 r. (sygn. akt III CRN 19/85) Sąd Najwyższy stwierdził, że wyjazd dziecka za granicę nawet tylko w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka, wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w przypadku braku takiej zgody – orzeczenia sądu opiekuńczego. Z kolei w uchwale z dnia 10.11.1971 r. (sygn. akt III CZP 69/71) Sąd Najwyższy uznał, że na wyjazd za granicę na pobyt stały małoletniego wraz z jednym z rodziców, któremu w wyroku rozwodowym powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, potrzebne jest zezwolenie sądu opiekuńczego, jeżeli drugi z rodziców, któremu powierzono nadzór nad wychowaniem dziecka, nie złożył oświadczenia wyrażającego zgodę na wyjazd dziecka.

 

Z pytania wynika, że matka nie została pozbawiona władzy rodzicielskiej i ma podobny zakres uprawnień jak ojciec.

 

W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie potrzebna będzie zgoda matki na wyjazd dziecka, a w przypadku braku tej zgody trzeba będzie wystąpić do sądu opiekuńczego. Jeśli wniosek zostanie uwzględniony, orzeczenie zastąpi zgodę matki. We wniosku trzeba opisać całą sprawę, przedstawić powody, dla których zamierzają Państwo wyjechać z kraju. Zgoda sądu jest potrzebna, nawet jeśli dziecko ma już odpowiednie dokumenty, ale matka nie wyraża zgody na wyjazd.

 

Warto podkreślić, że Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 października 1970 r. (sygn. akt III CRN 181/70) stwierdził, że wyjazd i zatrzymanie dziecka wbrew woli drugiego rodzica i bez zgody sądu może być uznane za nadużycie władzy rodzicielskiej i może skutkować jej pozbawieniem.

 

Proszę też pamiętać, że gdy jedno z rodziców wyjeżdża z dzieckiem za granicę bez zgody drugiego rodzica, możemy mieć do czynienia z uprowadzeniem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - dziesięć =

»Podobne materiały

Wyjazd dziecka za granicę z jednym z rodziców

Niedawno rozstałam się z ojcem naszej 2-letniej córki (nie mamy ślubu). Początkowo partner nie interesował się dzieckiem, ale ostatnio bierze córkę do siebie, kupuje jej zabawki. Nie pomaga mi jednak w utrzymaniu, mimo że zarabiam tylko 1500 zł, z czego 900 zł płacę za mieszkanie. Chcę wyjechać z dz

 

Czy mogę ubiegać się o całkowite przejecie praw rodzicielskich?

Jestem samotnym ojcem wychowującym dwójkę dzieci. Ponad trzy lata temu opuściła mnie żona, która jest matką naszych dzieci. Przebywa ona za granicą. Napisała mi list, że zaczęła nowe życie i już do nas nie wróci. Czy w takiej sytuacji mogę ubiegać się o całkowite przejęcie praw rodzicielskich?

 

Zarzuty ojca o utrudnianie kontaktów z dzieckiem a ustalenie kontaktów

Jestem przed rozprawą o ustalenie (dotąd wątpliwych) kontaktów ojca z dzieckiem – dziecko ma 2,5 roku. Ojciec dziecka zarzuca mi, że złośliwie utrudniam mu kontakt z uwagi na jego nowy związek, co jest nieprawdą. Od momentu rozstania, czyli gdy dziecko miało 3 miesiące, próbowałam dojść z nim

 

Badania DNA domniemanego ojca dziecka będącego w rodzinie zastępczej

Jesteśmy rodziną zastępcza dla 8-miesięcznego dziecka. Matka go nie chciała, a ojciec był nieznany. Obecnie domniemany ojciec domaga się badań DNA. Jeżeli jest ojcem, czy mamy szanse na opiekę nad dzieckiem?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »