.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wyjazd z dzieckiem za granicę przed uznaniem ojcostwa

Autor: Marek Gola

Mam dziecko pozamałżeńskie. Wyjechałam z dzieckiem za granicę, gdy miało 3 miesiące. Ojciec dziecka w tamtym momencie nie miał praw, ponieważ nie doszło jeszcze wtedy do uznania ojcostwa. Zgłosił porwanie rodzicielskie do Konwencji Haskiej jakoś miesiąc po moim wyjeździe. Pismo leży w ministerstwie, ponieważ wciąż nie miał prawa do dziecka i nie mogli nic dalej z tym zrobić (takie otrzymałam informację na sprawie sądowej o ustalenie ojcostwa). Sprawa o ustalenie ojcostwa uprawomocnia się za 7 dni. A co za tym idzie, ojciec dziecka nabędzie pełnię praw do dziecka i jego wniosek o uprowadzenie pewnie wtedy pójdzie dalej. Dziecko ma teraz 8 miesięcy, czy będę musiała wracać z dzieckiem? Jakie konsekwencje mnie czekają? Czy to, że wyjechałam, gdy ojciec nie miał praw, ma jakieś znaczenie? Nie wiem, jak to jest z tą Konwencją w mojej sytuacji, skoro wyjechałam jako samotna matka. Ojciec dziecka będzie walczył o powrót dziecka, a ja nie chcę wracać. Zaznaczyć należy też, że nie widział jeszcze dziecka. O kontakt z dzieckiem zaczął prosić jakoś 2 tygodnie przed moim wyjazdem. Odmawiałam mu kontaktu, odpisując, że kontakty ustalimy w sądzie. O moim wyjeździe nic nie wiedział, nie podawałam mu adresu. Dowiedział się od moich znajomych.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyjazd z dzieckiem za granicę przed uznaniem ojcostwa

Przepisy Konwencji a uprowadzenie dziecka

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r.

 

W mojej ocenie w przedmiotowej sprawie nie można mówić o uprowadzeniu dziecka w rozumieniu ww. konwencji, bowiem zgodnie z art. 3 ww. Konwencji „uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka będzie uznane za bezprawne, jeżeli:

a) nastąpiło naruszenie prawa do opieki przyznanego określonej osobie, instytucji lub innej organizacji, wykonywanego wspólnie lub indywidualnie, na mocy ustawodawstwa państwa, w którym dziecko miało miejsce stałego pobytu bezpośrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem, oraz

b) w chwili uprowadzenia lub zatrzymania prawa te były skutecznie wykonywane wspólnie lub indywidualnie albo byłyby tak wykonywane, gdyby nie nastąpiło uprowadzenie lub zatrzymanie”.

 

Prawo do opieki określone w punkcie a) może wynikać w szczególności z mocy samego prawa, z orzeczenia sądowego lub administracyjnego albo z ugody mającej moc prawną w świetle przepisów ustawodawstwa tego państwa.

Formalne ustalenie ojcostwa

Z opisu Pani sprawy wynika z kolei, że na moment, kiedy wyjechała Pani z Polski, biologiczny ojciec dziecka nie był ojcem formalnym, stanie się nim dopiero za niedługo na skutek uprawomocnienia orzeczenia. Nawet gdyby uznać z jakichś powodów, że doszło do uprowadzenia małoletniego, to zgodnie z art. 13 Konwencji „bez względu na postanowienia artykułu poprzedzającego władza sądowa lub administracyjna państwa wezwanego nie jest obowiązana zarządzić wydanie dziecka, jeżeli osoba, instytucja lub organizacja sprzeciwiająca się wydaniu dziecka wykaże, że:

a) osoba, instytucja lub organizacja opiekująca się dzieckiem faktycznie nie wykonywała prawa do opieki w czasie uprowadzenia lub zatrzymania albo zgodziła się lub później wyraziła zgodę na uprowadzenie lub zatrzymanie; lub

b) istnieje poważne ryzyko, że powrót dziecka naraziłby je na szkodę fizyczną lub psychiczną albo w jakikolwiek inny sposób postawiłby je w sytuacji nie do zniesienia”.

 

Osobiście uważam, że skoro dziecko ma 8 miesięcy, nie zna ojca, nie sposób mówić o powrocie do Polski w sytuacji, gdy całe jego centrum życiowe ogranicza się do Pani nowego miejsca pobytu. Przy ocenie okoliczności określonych w niniejszym artykule władza sądowa lub administracyjna powinna brać pod uwagę informacje dotyczące sytuacji społecznej dziecka, dostarczone przez organ centralny lub inną właściwą władzę państwa miejsca stałego pobytu dziecka.

Prawo do odwiedzin

Czym innym jest jednak tzw. wniosek do odwiedzin, który jest analogiczny do polskiego wniosku o uregulowanie prawa do kontaktów. Zgodnie z art. 21 Konwencji wniosek o zorganizowanie lub ochronę skutecznego wykonywania prawa do odwiedzin może być skierowany do organu centralnego Umawiającego się Państwa w ten sam sposób, jak wniosek o zwrot dziecka.

 

Rekapitulując, nie dostrzegam możliwości uznania, że doszło do uprowadzenia małoletniego dziecka.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl