.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wygrana na loterii fantowej w Hiszpanii

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 25.11.2015

Brałem udział w hiszpańskiej loterii fantowej Loteria Nacional Extra przez pośrednika Playhugelottos (przez Internet). Mój los okazał się szczęśliwy. Wygrana to 100 000 euro. Po odjęciu hiszpańskiego podatku (19500 euro) i prowizji pośrednika (8050 euro) zostało 72450 euro. W jaki sposób mam odebrać wygraną? Warunkiem odbioru jest przesłanie dokumentów moich danych osobowych zgodnie ze światową polityką KYC, korespondencyjnych i do wpłaty wraz z kopią paszportu lub dowodu i potwierdzeniem adresu e-mailem do nich .Proszę o pomoc. Kupując los, byłem na terenie Polski.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 2002 r. o grach hazardowych: „grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin”. Są to m.in. loterie fantowe – w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe.

 

Zgodnie zaś z art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego „kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi grę losową, grę na automacie lub zakład wzajemny, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie”.

 

Zgodnie z art. 107 §2 tej samej karze podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym.

 

Przede wszystkim trzeba przeanalizować, jaki charakter ma Loteria Nacional Extra w rozumieniu prawa polskiego. Już z pobieżnej analizy przepisów widać, że nie jest to loteria fantowa, ponieważ nagroda ma charakter pieniężny, a zgodnie z ustawą, aby zabawa została uznana za loterię fantową, nagroda musi mieć charakter rzeczowy.

 

Jak wynika z opisu, hiszpańska Loteria Nacional jest ściśle związana z hiszpańskim kalendarzem i daje graczom szansę na wygranie milionów w nagrodach dzięki jednej z największych na świecie loterii. Losowania mają miejsce od stycznia do grudnia i są popularne na całym świecie. Losy sorteo extraordinario składają się z 100 000 losów z nadrukowanymi 5-cyfrowymi kodami w przedziale 00000–99999. 100 000 losów drukowanych jest w 10 egzemplarzach, a każdy składa się z 10 części i tworzy łącznie 10 000 000 części. W przeciwieństwie do loterii, w której gracze wybierają swoje szczęśliwe numery w tego rodzaju losowaniu losy nabywa się z nadrukowanym wcześniej kodem. W sorteo extraordinario premio especial (nagroda specjalna) jest przyznawane określonej części losu wydrukowanej w konkretnej serii wygranego losu. Na przykład, numer losu 12345 może być zwycięzcą pierwszej nagrody o wartości 1 mln euro (100 000 euro za część), ale premio especial zostanie przyznane tylko jednej z 10 części w wybranej serii losu 12345. Wybrana część losu otrzyma dodatkowo 4,9 mln w nagrodach pieniężnych dla pełnej wygranej wynoszącej 5 mln euro.

 

Generalnie loteria ma charakter zbliżony do naszej loterii LOTTO, tylko że, jak rozumiem, gracze nie wybierają numerów sami, tylko nabywają losy już z nadrukowanym wcześniej kodem.

 

Moim zdaniem tego typu zabawa ma raczej charakter loterii pieniężnej (pkt 1).

 

Loterie pieniężne to takie, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiotu urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane pieniężne.

 

Nie jest to gra liczbowa, bowiem zgodnie z definicją w pkt 1 jest to gra, w której wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranych zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek. W niniejszym przypadku brak jest jednak „typowania” liczb.

 

Ewentualnie może to być jeszcze pkt 3) – gra telebingo – w której uczestniczy się przez nabycie dowodu udziału w grze zawierającego przypadkowe zestawy liczb lub znaków z góry ustalonego zbioru liczb lub znaków, przeprowadzana na skalę ogólnokrajową z losowaniem nadawanym jako audycja telewizyjna, a podmiot urządzający grę oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. Niezbędną przesłanką uznania gry za grę telebingo jest, jak widać, to, iż losowanie musi być nadawane jako audycja telewizyjna – nie wiem, czy w przypadku Loteria Nacional coś takiego ma miejsce.

 

(…)

 

W mojej opinii w świetle nowej ustawy hazardowej i Kodeksu karnego skarbowego udział na terytorium Polski w grach liczbowych organizowanych on-line, w sytuacji gdy pośrednik będący za granicą wysyła za nas skreślone liczby (playhugelottos.com), nie jest legalny i stanowi przestępstwo skarbowe.

 

Otóż zgodnie z art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego (w skrócie K.k.s.) „kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi grę losową, grę na automacie lub zakład wzajemny, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie” (w przypadku mniejszej wagi – jest to wykroczenie skarbowe, zob. art. 107 § 4 K.k.s.). Zgodnie z art. 107 § 2 „tej samej karze podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym”. Przestępstwo z art. 107 § 2 jest popełnione niezależnie od tego, czy zakład wzajemny lub gra losowa organizowana za granicą jest legalna w kraju, gdzie usługodawca ma siedzibę. Innymi słowy, Polak nie może uczestniczyć w zakładzie wzajemnym czy grze losowej organizowanej za granicą, chociażby zakład ten (gra) organizowany był tam legalnie. Warto przy tym zauważyć, iż przepis ten miał identyczne brzmienie na gruncie poprzedniej ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.

 

Przepis budzi olbrzymie trudności interpretacyjne, przede wszystkim określenie „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. W ciągu ostatnich lat był tylko jeden przypadek skazania na podstawie art. 107 § 2 K.k.s. Nie można uzyskać interpretacji od Ministra Finansów, ponieważ zgodnie z art. 14b Ordynacji podatkowej interpretację indywidualną można wydać w sprawie ustawy podatkowej, a Kodeks karny skarbowej nie jest ustawą podatkową (chociaż moim zdaniem dałoby się to jakoś podsunąć pod interpretacje któregoś z przepisów podatkowych, np. czy przychody uzyskiwane z tytułu uczestnictwa w takiej grze podlegają art. 2 ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT, o czym niżej). Po drugie, pojęcie „uczestniczyć na terytorium RP” jest niejasne. Należałoby chyba ustalić, że zakład (umowa o udział w grze) został zawarty w Polsce, a jeśli nie można tego ustalić, to art. 70 § 2 Kodeksu cywilnego stanowi, iż w razie wątpliwości umowę uważa się za zawartą w siedzibie składającego ofertę, gdy złożono ją w postaci elektronicznej. Jeśli więc usługodawca ma siedzibę w Gibraltarze czy Malcie, to umowa będzie zawarta w Gibraltarze lub na Malcie. Pytanie, czy art. 70 § 2 Kodeksu cywilnego jako przepis ustawy polskiej może mieć tu zastosowanie, czy też stosujemy przepisy prawa państwa organizatora gry (co powoduje prawdziwą ruletkę, bo skutek może zależeć od tego, jak prawo tego państwa reguluje miejsce zawarcia umowy). Jak to ominąć? Usługodawca mający stronę z e-hazardem powinien zawsze w umowie zastrzegać, że miejscem zawarcia umowy jest siedziba usługodawcy, ewentualnie tak skonstruować przepisy o ofercie i akceptacji oraz dać adnotację, że zawarcie umowy podlega prawu określonego państwa (państwa siedziby usługodawcy), aby zawsze wyszło na to, że miejscem zawarcia umowy jest jego siedziba. To już tzw. wyższa szkoła jazdy i zadanie dla prawnika.

 

Pojawia się też kolejna wątpliwość – opodatkowanie przychodów z uczestnictwa w grach losowych. Otóż zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów ustawy „nie stosuje się do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy”.

 

(…)

 

Z przepisu tego jak się zdaje wynika, iż w przypadku, gdyby okazało się, iż gracz z jakiegoś powodu nie może odebrać nagrody, gdyż np. przepisy mu tego zabraniają, playhugelottos wypłaci „rentę” temu graczowi.

 

Problem polega na tym, że o tym, z jakiego tytułu pochodzi taka wypłata, rozstrzyga jej treść, a nie nazwa. Samo więc wskazanie, że playhugelottos wypłaci Panu „rentę”, a nie „nagrodę” może wiele nie zmienić. Tym bardziej, że karane jest samo uczestnictwo w zagranicznej grze hazardowej, bez względu na to, czy gracz coś wygrał, czy nie (choć jeśli brak jest wygranej, to nie istniej przedmiot przepadku, czyli powstaje pytanie, czy można by orzec przepadek owej „renty”).

 

Nie bardzo też wiem, w jaki sposób PlayHugelottos.com traktuje wówczas pieniądze uzyskane tytułem wygranej – skoro bowiem wypłaca „rentę” z tych środków, to musi przecież je jakoś rozpoznać u siebie, zaksięgować i potraktować jako przychód. Z tym, że najprawdopodobniej spółka ta jest zarejestrowana w raju podatkowych – ma skrót N.V. (Naamloze vennotschap) – ten skrót używany jest dla spółek z Holandii, Belgii, Aruby, Curacao, Surinamu, Indonezji oraz St. Maarten. Zatem najprawdopodobniej spółka zarejestrowana jest na Arubie – jest to oczywiście raj podatkowy. Fakt, że spółka ma adres w Wielkiej Brytanii, nie oznacza oczywiście, iż tam jest ona zarejestrowana, można mieć przecież adres korespondencyjny w dowolnym kraju (wystarczy wynająć biuro wirtualne). (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 - 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl