.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wygórowane wymagania alimentacyjne

Mam córkę, która mieszka ze swoją matką w wynajmowanym mieszkaniu. Matka nie zarabia za wiele, a pracuje długo, dziecko często jest odbierane ze szkoły przez opiekunkę. Ja niestety nie mogę częściej zajmować się córką. Ona także jest uzdolniona, więc chodzi na różne płatne zajęcia dodatkowe. Ja jestem po wypadku i mam kłopoty z odzyskaniem sprawności. Wynajmuję na krótko różne pokoje, mieszkania. Miałem DG, ale z powodu wypadku narobiłem zaległości w US i ZUS-ie.

Żona zażądała alimentacyjnej umowy notarialnej i ma wygórowane wymagania alimentacyjne – mimo że ja jestem nie do końca sprawny i dopiero dostałem nową pracę oraz mam spore długi i sprawa trafiła do komornika. Czy mogę uzyskać ugodę bez zajmowania całej kwoty dochodów? Czy kwota alimentów jest wyłączona z postępowania komorniczego? Ile może zająć mi komornik? Obawiam się, że nie poradzę sobie z wszystkimi płatnościami.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wygórowane wymagania alimentacyjne

Akt notarialny jako tytuł egzekucyjny alimentów

W pierwszej kolejności odniosę się do kwestii alimentów na córkę, gdyż istniejący już akt notarialny może rzeczywiście przyczynić się ochrony znacznej części Pana dochodów. Zgodnie z treścią art. 777 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1460 z późn. zm.), „tytułem egzekucyjnym jest również akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji”. Istotną częścią aktu notarialnego jest więc Pana oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Jeżeli takiego sformułowania brakuje, można złożyć je w dodatkowym akcie notarialnym, w oparciu o treść art. 777 § 2. Chcąc skorzystać z ochronnej funkcji ustanowionych alimentów, matka Pana córki musi złożyć w sądzie wniosek o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności. Po zaopatrzeniu w klauzulę akt notarialny będzie stanowił tytuł wykonawczy i umożliwi wszczęcie przeciwko Panu egzekucji należności alimentacyjnych. Dopiero kiedy komornik rozpocznie prowadzenie egzekucji alimentów, kwota alimentów będzie niedostępna dla pozostałych wierzycieli. Z Pana wynagrodzenia za pracę zajmowane będą kwoty na pokrycie w pierwszej kolejności kosztów egzekucji, następnie alimentów, a na końcu pozostałych zadłużeń, do wysokości kwoty wolnej od potrąceń.

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy reguluje kwestię potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia za pracę. Przy egzekucji świadczeń alimentacyjnych potrącenia z Pana dochodu za pracę mogą zostać dokonane w maksymalnej wysokości 3/5 wynagrodzenia. W razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia. W przypadku zadłużeń niealimentacyjnych obowiązuje również kwota wolna od potrąceń w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podsumowując, jeżeli matka Pana córki wystąpi do komornika o alimenty, z Pana wynagrodzenia za pracę będą ściągane koszty komornika, alimenty w pełnej wysokości i niewielka część pozostałych należności, tak aby pozostało Panu wynagrodzenie za pracę w minimalnej wysokości, czyli obecnie niespełna 1900 zł. Do czasu jednak wystąpienia o egzekucję alimentów komornik będzie uprawniony do zajmowania Panu połowy wynagrodzenia na poczet istniejących należności.

Długi wobec US i ZUS

Odnosząc się do zagadnienia układów ratalnych dotyczących zadłużenia w US i ZUS, wyjaśniam, iż mimo toczącej się już egzekucji jest to możliwe. W tym celu powinien Pan zwrócić się nie do komornika, a bezpośrednio do wierzycieli, czyli urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W piśmie do każdego podmiotu powinien Pan szczegółowo opisać swoją sytuację majątkową i życiową, ewentualnie dołączyć dokumenty na potwierdzenie przywoływanych okoliczności oraz złożyć wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty i zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Spłacanie ratalne

Warto jednak przeanalizować swoją sytuację i ocenić możliwości ratalnej spłaty zobowiązań. Z jednej strony raty spowodują, iż nie będzie przeciwko Panu toczona egzekucja i tym samym naliczane dodatkowe koszty. Taka droga będzie z pewnością korzystna, jeżeli ma Pan w perspektywę zwiększenia swoich zarobków i chce szybko pozbyć się zadłużenia. Należy bowiem pamiętać, że nieterminowe regulowanie zadłużenia rozłożonego na raty spowoduje wznowienie postępowania egzekucyjnego. Jeżeli natomiast Pana priorytetem jest zachowanie aktualnie jak największej kwoty na niezbędne wydatki Pana i córki – warto zdecydować się na wystąpienie o egzekucję alimentów i nie proponować zawarcia układów ratalnych. W ten sposób z Pana wynagrodzenia 2000 zł trafi do matki na poczet alimentów dla Pana córki, ok. 1900 zł zostanie do Pana dyspozycji, a pozostałą kwotę każdego miesiąca zajmie komornik na rzecz innych zadłużeń i kosztów.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl