Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wygaszanie gimnazjum a możliwości powrotu do poprzedniej szkoły

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 22.09.2018

Ze względu na tworzenie gimnazjów przeniosłem się w 1999 r. ze szkoły podstawowej. Powód to mała liczba godzin wychowania fizycznego. Teraz okazuję się, że od roku szkolnego 2019/2020 mogę liczyć tylko na 8 godzin w obecnej szkole (przemianowanej z zespołu na szkołę podstawową). Chciałbym więc powrócić do poprzedniej. Jak można to zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety jedyną możliwością jest dla Pana albo uzupełnianie etatu – o ile otrzyma Pan taką propozycję – albo po prostu zatrudnienie się w poprzedniej szkole na podstawie umowy o pracę. Ewentualnie, o ile pracodawca nowy i przyszły wyrażą zgodę, może Pan skorzystać z art. 18 Karty Nauczyciela.

 

Zgodnie z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) w roku szkolnym 2018/2019 nauczyciela gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, którego dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019 nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszanie kształcenia w gimnazjum:

 

  • przenosi się w stan nieczynny z dniem 1 września 2018 r., albo
  • rozwiązuje się z nim stosunek pracy, jeśli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny, lub
  • ogranicza się zatrudnienie w trybie określonym w art. 225 ust. 5 Przepisów wprowadzających.

 

Nauczyciel, w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o niemożności dalszego jego zatrudnienia i propozycji przeniesienia w stan nieczynny, może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia w stan nieczynny.

 

Zgodnie z art. 220 ustawy – organ prowadzący przedszkole, szkołę, placówkę i ich zespoły może nałożyć na nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach, a także na tym samym lub – za jego zgodą – na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych także w wymiarze większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, jeżeli w dotychczasowym miejscu pracy nie jest możliwe zapewnienie nauczycielowi prowadzenia zajęć w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

 

Jeśli Pan takiego uzupełnienia etatu nie otrzyma, może Pan spróbować skorzystać z art. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2017r. poz. 1189), zgodnie z którym nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania lub umowy na czas nieokreślony może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie samo lub inne stanowisko.

 

Przy czym tutaj wymagana jest zgoda zarówno Pana obecnego pracodawcy, jak i dyrektora, który miałby Pana zatrudnić po przeniesieniu. Jeśli obecny pracodawca takiej zgody nie wyrazi, zawsze może Pan rozwiązać obecny stosunek pracy i nawiązać nowy w innej szkole.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + 10 =

»Podobne materiały

Uznanie zagranicznego dyplomu

Kilkanaście lat temu ukończyłem wyższe studia w Niemczech. Według pisma z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które niedawno otrzymałem, mój dyplom zaświadcza o ukończeniu studiów wyższych drugiego stopnia i w roku wydania uprawniał do podjęcia studiów trzeciego stopnia w Niemczech. W pi

Obowiązek uczęszczania na lekcje etyki lub religii

Czy niepełnoletni licealista ma obowiązek uczęszczania na lekcje etyki lub religii?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »