.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wygaśnięcie stosunku pracy

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 30.11.2011

Jestem w trakcie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy o pracę, wraz z którą podpisywałem umowę o zakazie konkurencji (który obowiązuje przez cały czas trwania stosunku pracy). Czy złożenie wypowiedzenia jest równoznaczne z wygaśnięciem stosunku pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przystępując do odpowiedzi na Pańskie pytanie, tytułem wstępu pragnę zauważyć, iż zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (w skrócie K.p.) wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli jednej strony stosunku pracy złożonym drugiej stronie, które powoduje zgodnie z art. 32 § 2 K.p. rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia.

 

Zgodnie zaś z art. 36 § 1 K.p. „okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 

  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata”.

 

Ponadto, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11.05.1999 r. (sygn. akt I PKN 34/99) „o długości okresów wypowiedzenia (art. 36 § 1 KP) decyduje okres zatrudnienia u danego pracodawcy liczony od dnia zawarcia umowy o pracę do daty jej rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia (art. 32 § 2 KP)”.

 

Na marginesie chciałbym Pana poinformować, że zgodnie z art. 18 § 1 K.p. „postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy”.

 

Stosownie zaś do art. 18 § 2 K.p. „postanowienia umów i aktów, o których mowa w § 1, mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne; zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy”.

 

Przenosząc powyższe rozważania na stan faktyczny opisany w pytaniu, pragnę zauważyć, iż wypowiedzenie umowy o pracę nie jest tożsame z rozwiązaniem umowy o pracę, bowiem rozwiązanie umowy o pracę zgodnie z wspomnianym powyżej art. 32 § 2 K.p. następuje wraz z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia, który w Pańskim przypadku wynosi trzy miesiące.

 

Skoro wspomniana przez Pana umowa o zakazie konkurencji zawiera taką treść, to należy uznać, że w chwili obecnej jest wiążąca i Pana obowiązuje aż do momentu rozwiązania umowy o pracę wraz z upływem okresu wypowiedzenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »