.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 09.05.2015

Kilka lat temu rozwiodłam się z mężem i do dnia dzisiejszego nie został dokonany podział majątku. Przydział mieszkania lokatorskiego spółdzielczego został wydany w 1998 roku. Obecnie dostałam wezwanie na posiedzenie rady nadzorczej, która będzie rozpatrywała wniosek zarządu spółdzielni o wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Czy nic nie da się już zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W chwili przydziału lokalu obowiązywał art. 215 § 2 ustawy prawo spółdzielcze w następującym brzmieniu:

 

„Spółdzielcze prawo do lokalu przydzielonego obojgu małżonkom lub jednemu z nich w czasie trwania małżeństwa dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodziny należy wspólnie do obojga małżonków bez względu na istniejące miedzy nimi stosunki majątkowe. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, do wspólności spółdzielczego prawa do lokalu w kwestiach nie uregulowanych w przepisach niniejszego artykułu przepisy o wspólności ustawowej stosuje się odpowiednio.”

 

Tym samym należy stwierdzić, iż spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu weszło w skład Państwa majątku wspólnego.

 

Zasadą jest, że spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu może należeć tylko do jednej osoby albo właśnie do małżonków. Dlatego też, z chwilą ustania Państwa związku małżeńskiego, powinniście w ciągu jednego roku określić, któremu z Was przypadło przedmiotowe prawo do lokalu, o czym stanowi art. 13 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w myśl którego: „Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Były małżonek niebędący członkiem spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu. Byłemu małżonkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni”.

 

Powyższy jednoroczny termin należy liczyć od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

 

W przypadku niedochowania ww. obowiązku, spółdzielnia rzeczywiście ma możliwość podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, co potwierdza art. 13 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jednakże, przed podjęciem takiej uchwały, spółdzielnia winna najpierw wezwać Państwa do wykonania przedmiotowego obowiązku, wyznaczyć dodatkowy termin na jego wykonanie (nie krótszy niż 6 miesięcy) oraz pouczyć o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Dopiero po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

 

Tym samym, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy spółdzielnia dochowała ww. procedury. Jeśli nie, to ewentualna uchwała o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu byłaby niezgodna z prawem. Uchwałę niezgodą z prawem należy zaskarżyć. O sposobie i terminie zaskarżenia uchwały w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu również powinniście Państwo zostać pouczeni. Jeśli statut Państwa spółdzielni nie przewiduje postępowania wewnątrzspółdzielczego w przypadku podjęcia przedmiotowej uchwały, można skorzystać z drogi sądowej i wytoczyć powództwo o ustalenie, iż uchwała jest nieważna.

 

Warto pamiętać, iż spółdzielnia może, ale nie musi, skorzystać z prawa do podjęcia uchwały o wygaśnięciu lokatorskiego prawa do mieszkania w przypadku zaniechań byłych małżonków.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl