Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 30.07.2013

Mam dwóch dorosłych synów (jeden 25, drugi 26 lat). Płacę na nich alimenty w wysokości 1000 zł. Ta kwota została orzeczona podczas rozwodu. Na ostatniej sprawie, która miała miejsce kilka lat temu, synowie oświadczyli, iż zamierzają iść na studia. Nie utrzymuję z nimi kontaktów, bo tego nie chcą. Nie wiem, czy synowie studiują, czy może już pracują. Nie jest mi lekko, bo moja pensja nie jest zbyt wysoka. Czy mój obowiązek alimentacyjny już wygasł? Jaki wniosek złożyć do sądu, aby dowiedzieć się, czy nadal mam płacić alimenty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Czy obowiązek alimentacyjny jest ograniczony terminem?

Odpowiadając na Pana pytanie, wyjaśniam, iż obowiązek alimentacyjny nie wygasa z mocy prawa, a właściwą drogą do realizacji roszczenia o zmianę obowiązku alimentacyjnego jest droga postępowania sądowego (tak orzeczenie Sądu Najwyższego z 21 października 1952 r., C 2034/52, NP 1953, nr 6, s. 20).

Art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) stanowi, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków należy rozumieć wszelkie zmiany w statusie ekonomicznym stron powodujące zmianę (zwiększenie, ale i zmniejszenie) zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub też zmianę (zwiększenie, ale i zmniejszenie) zakresu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Zmiana stosunków może więc doprowadzić zarówno do zmiany wysokości (podwyższenia lub obniżenia) obowiązku alimentacyjnego, jak i do jego wygaśnięcia.

Potwierdza to treść wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 1999 r. (sygn. akt I CKN 1292/98), zgodnie z którą zmiana wyroku lub umowy, którą ma na względzie art. 138 K.r.o., może polegać między innymi na stwierdzeniu ustania obowiązku alimentacyjnego wobec odpadnięcia którejś z przesłanek uzasadniających ten obowiązek – czy to po stronie uprawnionej, czy to po stronie zobowiązanej.

Czy istnieje górna granica wieku do której rodzic powinien płacić alimenty na dzieci?

Okoliczność, że jeden syn ma 25 lat, a drugi 26 – w mojej ocenie – uprawdopodabnia fakt, iż synowie są w stanie utrzymać się samodzielnie, bez Pana pomocy. Nawet jeśli nie ma Pan wiedzy, czy tak jest, to nie mając z synami kontaktu, może Pan się tego dowiedzieć, wytaczając powództwo o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wobec nich wygasł.

 

Pozew ten zgodnie z treścią art. 17 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego winien Pan wytoczyć przed sądem rejonowym, wydziałem rodzinnym i opiekuńczym. Ponieważ jest to pozew w postępowaniu spornym, sądem właściwym miejscowo jest sąd miejsca zamieszkania pozwanych, czyli synów, lub jeśli są to różne sądy, winien Pan dokonać wyboru jednego z sądów, jest to tzw. sąd właściwości ogólnej (tak uchwała całej Izby Cywilnej SN z dnia 19 marca 1955 r., I CO 8/55, OSN 1956, nr I, poz. 1.)

Koszty pozwu o zniesienie obowiązku alimentacyjnego

Pozew ten niestety trzeba opłacić, chyba że będzie się Pan chciał starać o zwolnienie od kosztów sądowych, ale muszą być tego przesłanki w postaci – najkrócej mówiąc – bycia osobą ubogą. Opłata od pozwu jest stosunkowa i stanowi 5% wartości przedmiotu sporu.

Jak stanowi art. 22 Kodeksu postępowania cywilnego, w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania. Tak więc winien Pan zliczyć wysokość alimentów za okres jednego roku, przemnożyć kwotę przez 5% i taką opłatę wnieść tytułem opłaty od pozwu.

 

Poew powinien być wniesiony w 3 egzemplarzach: 1 dla sądu i 2 dla synów, a także zawierać uzasadnienie, że synowie są w stanie utrzymać się samodzielnie, są osobami dorosłymi, a koszty Pana utrzymania z roku na rok rosną i inne okoliczności wskazujące, że i Panu się pogorszył status materialny.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - III =

»Podobne materiały

Zatrudnienie kierowcy na pół etatu

Zatrudniam kierowcę na pół etatu. Jest to jego dodatkowa praca. Na pełen etat jest zatrudniony w innej firmie, a u mnie jeździ, kiedy ma wolne i może (zależy to głównie od niego). Nie wiem, jak skonstruować umowę o pracę i informację o warunkach zatrudnienia. U mnie jeździ 70-80 godzin miesięcznie.

 

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Mam dorosłą córkę (24 lata), która już piąty rok studiuje na trzyletnim kierunku. Płacę alimenty w wysokości 700 zł. Jakiś czas temu córka przerwała studia i pracowała (to ja załatwiłem jej pracę). Wtedy nie płaciłem alimentów. Niestety nie założyłem sprawy o wygaśnięcie obowiązku alimenta

 

Zabezpieczenie nieruchomości na poczet przyszłych alimentów

Mój były mąż przez lata uchylał się od obowiązku alimentacyjnego wobec naszej córki. Próbowałam się starać o pieniądze z funduszu alimentacyjnego, ale okazało się, że mi się nie należą, ponieważ przeprowadziłam się do Kanady. Oficjalnie były mąż nie ma żadnego majątku ani stałej pracy (chociaż wiem,

 

Zaprzestanie płacenia alimentów bez orzeczenia sądu

Kilka lat temu zostały mi zasądzone alimenty od matki w kwocie niewielkiej, ale jednak. Pieniądze powinny pojawiać się u mnie do 10. dnia każdego miesiąca. Trzy miesiące temu skończyłam 25 lat i do dziś nie mam na koncie alimentów. Nie dostałam też żadnego pisma z sądu o zakończeniu obowiązku alimen

 

Zadośćuczynienie i ugoda w sprawie pobicia

Przed tygodniem zostałem pobity. Chłopak, prawdopodobnie nieletni, wywołał bójkę, w wyniku czego doznałem obrażeń ciała. On ćwiczy sztuki walki. Zrobiłem obdukcję i lekarz napisał w opinii, że mam rozstrój zdrowia i naruszenie czynności narządów ciała trwające poniżej 7 dni. Napastnik chodzi do szko

 

Wykluczenie wspólnika ze spółki cywilnej

Jak wyprowadzić trzeciego wspólnika ze spółki cywilnej? Spółka cywilna posiada aktywa finansowe, maszyny i produkcje w toku. Forma rozliczeń z fiskusem: ryczałt ewidencjonowany.

 

Doliczenie stażu pracy za granicą do emerytury

2 lata temu w wieku 60 lat przeszłam na emeryturę w Polsce. Ze względu na niski staż pracy w Polsce, tj. 13 lat, nie otrzymałam minimalnej emerytury. Pracowałam również w Danii przez ok. 10 lat, na wniosek ZUS-u otrzymałam potwierdzenie z Danii o przepracowanych latach. Dostałam również informację,

 

Rada nadzorcza w spółdzielni mieszkaniowej

1. Jaki jest status prawny członka rady nadzorczej w spółdzielni mieszkaniowej po złożeniu rezygnacji ustnej lub pisemnej (znajduje się w protokole z obrad), jednocześnie rada nadzorcza nie przyjęła tej rezygnacji (uchwałą) – członkowie wybierani są przez walne zgromadzenie? 2. Czy r

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »