.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyegzekwowanie pokrycia szkód przez właściciela psa, który uderzył w samochód

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 24.02.2010

Miesiąc temu podczas jazdy samochodem w bok pojazdu uderzył biegnący pies. Samochód został uszkodzony, wezwałem więc policję, która odszukała właściciela psa, sporządziła notatkę o zdarzeniu drogowym i ukarała właściciela mandatem. Sprawca przy policjantach obiecywał pokrycie szkód (wgniecenie drzwi i zbicie szyby), później jednak przez tydzień nie odbierał telefonu, którego numer podał mi podczas zdarzenia. Wysłałem list polecony wzywający do zapłaty, otrzymałem jednak zwrot, ponieważ adresat „odmówił przyjęcia”. Czy aby otrzymać rekompensatę od sprawcy, muszę wnieść zwykłą sprawę cywilną, czy mogę wnieść o postępowanie nakazowe zapłaty? Chciałbym dodać, że nie mogę obecnie korzystać z samochodu, czy z tego tytułu też należy mi się odszkodowanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyegzekwowanie pokrycia szkód przez właściciela psa, który uderzył w samochód

Roszczenie o naprawienie szkody 

W opisanej przez Pana sytuacji oczywiście może Pan wystąpić na drogę sądową o zapłatę należnego odszkodowania, jednakże w zasadzie decyzja co do tego, czy sąd wyda nakaz zapłaty, czy też od razu wyznaczy rozprawę, zależy od sądu i dokonanej przez niego oceny przedstawionego przez Pana materiału dowodowego.

 

Zgodnie z wolą ustawodawcy postępowanie upominawcze (Pana sytuacja, w związku z brakiem jakichkolwiek dokumentów, w których dłużnik uznawałby swój dług, nie daje podstaw do prowadzenia postępowania w trybie nakazowym, a właśnie w upominawczym) powinno być zasadą. Sąd zatem powinien wydać nakaz zapłaty, chyba że zgodnie z art. 499 Kodeksu postępowania cywilnego zdaniem tego sądu:

 

  1. „roszczenie jest oczywiście bezzasadne;
  2. przytoczone okoliczności budzą wątpliwość;
  3. zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego;
  4. miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju”.

Sporządzenie kalkulacji szkody

Wskazywana przez Pana notatka policji oczywiście stanowi cenny dowód na poparcie Pana roszczeń, lecz powinien Pan również udowodnić wysokość swojego roszczenia poprzez np. uprzednie sporządzenie kalkulacji szkody przez rzeczoznawcę lub, w przypadku małych rozmiarów szkody, poprzez uzyskanie pisemnej informacji od warsztatu naprawczego o przewidywanych kosztach takiej naprawy albo po prostu dokonanie naprawy i załączenie do pozwu kopii rachunków.

Odszkodowanie z tytułu pozostawania bez samochodu przez czas naprawy uszkodzonego pojazdu

Natomiast jeżeli chodzi o odszkodowanie z tytułu pozostawania przez Pana przez czas naprawy uszkodzonego pojazdu bez samochodu, to w zasadzie samo takie pozostawanie bez samochodu szkodą samą w sobie nie jest. Szkodą jest natomiast np. koszt wynajęcia pojazdu zastępczego na czas tej naprawy.

 

Wskazać jednakże należy, że wynajęcie pojazdu zastępczego jest w zasadzie uzasadnione tylko w przypadkach, gdy brak takiego pojazdu naraziłby Pana na dalsze szkody, np. w postaci utraconych zarobków. W orzecznictwie Sądu Najwyższego pojawiły się różne koncepcje tak powstałej szkody, przyjmowano nawet, iż już sam brak pojazdu stanowi szkodę w majątku poszkodowanego. Jednakże w praktyce sądowej takie roszczenie niepoparte odpowiednimi dokumentami świadczącymi np. o konieczności korzystania przez Pana z pojazdu służbowo lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i wskazującymi na poniesioną w związku z tym szkodę (np. różnica w utargu w porównaniu z wcześniejszymi okresami) miałoby relatywnie małe szanse na uwzględnienie przez sąd.

Odpowiedzialność sprawcy za powstałą szkodę

Ważne jest zatem, aby te utracone korzyści zostały właśnie należycie wykazane i najlepiej potwierdzone dokumentami. Trzeba również pamiętać, iż sprawca szkody odpowiada jedynie za normalne następstwa związane ze zdarzeniem wywołującym szkodę, a zatem powstałe w sposób logicznie i praktycznie bezpośrednio związany z tym zdarzeniem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus 7 =

23.12.2013

Odszkodowanie za auto?! A co z potrąconym PSEM?!

Anna.

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »