.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Alimenty dla dziecka mieszkającego za granicą

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 13.04.2010

Z byłym mężem rozwiodłam się w 2005 r., zasądzono alimenty, których ojciec naszego syna jednak nigdy nie płacił. Obecnie mieszkam w Niemczech, wyszłam powtórnie za mąż. Potrzeby syna znacznie wzrosły i zastanawiam się, czy miałabym szansę na wyegzekwowanie w jego imieniu zaległych i bieżących alimentów od biologicznego ojca (ma on teraz bardzo dobrą sytuację finansową).


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W imieniu syna może Pani dochodzić zarówno alimentów niezapłaconych, jak i ich podwyższenia na przyszłość.

 

W celu wyegzekwowania zaległych alimentów winna Pani wystąpić do sądu, który wydał wyrok rozwodowy, o nadanie klauzuli wykonalności na postanowienie dotyczące alimentów. Do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności należy dołączyć oryginał wyroku rozwodowego.

 

Po otrzymaniu klauzuli wykonalności (sąd powinien ją nadać w ciągu 3 dni) winna Pani wystąpić do wybranego przez siebie komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko ojcu dziecka w celu wyegzekwowania zaległej kwoty. We wniosku egzekucyjnym należy wskazać:

 

  • osobę i adres dłużnika (byłego męża) oraz
  • wysokość świadczenia podlegającego egzekucji (czyli wysokość zaległych alimentów wraz z ustawowymi odsetkami).

 

Obligatoryjnie do wniosku należy dołączyć oryginał wyroku rozwodowego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Nadto winna Pani wskazać sposób egzekucji (tzn. wskazać majątek byłego męża, np. wynagrodzenie, posiadane ruchomości i nieruchomości, rachunki bankowe).

 

Warto pamiętać, że alimenty należą się synowi od dnia wydania wyroku rozwodowego. Odsetek ustawowych syn może żądać za każdy dzień opóźnienia poszczególnych rat alimentacyjnych.

 

Natomiast w celu podwyższenia alimentów musi Pani w imieniu syna wystąpić z pozwem o podwyższenie alimentów. Sądem właściwym będzie sąd rejonowy, wydział rodzinny, w okręgu, w jakim zamieszkuje ojciec dziecka. Pozew jest wolny od opłat.

 

Podstawę prawną żądania podwyższenia alimentów stanowi art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w którego myśl „w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub ugody dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

 

W sprawie o podwyższenie alimentów należy zatem wykazać zmianę stosunków, która uzasadnia ich zwiększenie.

 

Należy dołączyć szczegółową kalkulację kosztów utrzymania i kształcenia dziecka (chodzi tu o koszty odzieży, żywności, leków, związane z edukacją, rozrywką, rozwojem duchowym, kulturalnym i fizycznym).

 

Dobrze by było także wskazać prawdopodobną sytuację finansową ojca dziecka (w szczególności zaznaczyć, że jego sytuacja uległa polepszeniu w porównaniu z sytuacją, w której znajdował się w czasie ustalenia dotychczasowych alimentów).

 

Oczywiście powinna Pani w pozwie zażądać konkretnej kwoty alimentów.

 

Sąd, rozstrzygając o wysokości alimentów, weźmie pod uwagę uzasadnione potrzeby Pani dziecka, jednak te uzasadnione potrzeby dziecka będzie musiał odnieść do aktualnych możliwości zarobkowych i majątkowych byłego męża i odpowiednio je wypośrodkować.

 

W doktrynie powszechny jest już pogląd, że dziecko ma prawo do korzystania z tego samego standardu życia co zobowiązany rodzic (do czasu, kiedy dziecko będzie już w stanie utrzymać się samodzielnie). Z drugiej jednak strony zakres obowiązku alimentacyjnego nie może być ustalony w takim rozmiarze, który by doprowadził zobowiązanego rodzica lub jego najbliższych do niedostatku.

 

Pozew o podwyższenie alimentów należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl