.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wydanie paragonu

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 19.12.2013

Kupuję materiały budowlane i chcę na nie transport. Podchodzę do kasy i płacę tylko za materiały. Sprzedawca informuje mnie, że transport będzie płatny przy odbiorze. Następnie kseruje paragon, zapisuje na nim, że oryginał pozostał w sklepie, przybija pieczątkę i daje mi to ksero. Mówię, że chcę oryginał paragonu. Sprzedawca odmawia wydania paragonu. Twierdzi, że towar nie został wydany, więc nie mogę dostać paragonu – takie mają wewnętrzne procedury. Paragon przywiezie zewnętrzna firma, która świadczy usługi transportowe. Czy powinienem upierać się, że jednak należy mi się ten paragon?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Porusza Pan bardzo ciekawy temat.

 

Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

 

Natomiast § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących stanowi, że podatnicy, prowadząc ewidencję, wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny. Przy tym zgodnie z § 2 pkt 12 ww. rozporządzenia paragon fiskalny to wydrukowany przez kasę dla nabywcy w momencie sprzedaży dokument potwierdzający dokonaną transakcję sprzedaży.

 

Zatem gdyby doszło do sprzedaży, winien Pan otrzymać paragon. Czy jednak do niej doszło? Z punktu widzenia prawa cywilnego, zgodnie z normami Kodeksu cywilnego, sprzedaż miała miejsce. Jest tak, bowiem umowa sprzedaży jako zobowiązanie sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego, a kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny, jako umowa konsensualna, nie wymaga wydania rzeczy dla swej ważności; wydanie rzeczy (towaru) jest wyłącznie przejawem jej wykonania. Wydawałoby się zatem, że sprzedaż miała miejsce, ale nie jest to takie proste. Pojęcie „sprzedaży” w przepisach prawa podatkowego dotyczących podatku VAT i kas fiskalnych to zupełnie co innego niż „sprzedaż” w rozumieniu prawa cywilnego. Ustawa o podatku od towarów i usług stanowi, że poprzez pojęcie sprzedaży rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Natomiast przez dostawę towarów rozumie się enigmatyczne pojęcie ustawowe „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel”. W sensie cywilnym zatem sprzedaż miała miejsce, ale jeśli towaru nie wydano, to Pan ma jedynie roszczenie o przeniesienie własności rzeczy, a nie rzecz, zatem skoro nie może Pan rozporządzać rzeczą jak właściciel, nie doszło do „dostawy” w myśl ww. norm ustawy o VAT. Ergo nie miała miejsce sprzedaż w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (a miała miejsce na gruncie prawa cywilnego).

 

Gdyby oprzeć się tylko na powyższym, w opisanym przypadku rację miałby sprzedawca, twierdząc, że paragon należy się Panu po wydaniu towaru.

 

Ustawodawca jednak, by takich sytuacji uniknąć i by nie utrudniać sytuacji nabywcy, rozwiązał problem inaczej, w najprostszy możliwy sposób – przynajmniej w tym zakresie, który Pana interesuje, tj. w sytuacjach gdy zapłacono cenę lub jej część. W § 3 ust. 2 przywołanego rozporządzenia ustawodawca postanowił, że otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty) podlega ewidencjonowaniu z chwilą jej otrzymania.

 

Zatem przyjmując nawet, że do sprzedaży nie doszło na gruncie ustawy o VAT, gdyż nie uzyskał Pan prawa rozporządzania towarem jak właściciel (nie było wydania), sprzedawca miał obowiązek zaewidencjonować zapłatę – jak Pan wskazuje, uczynił to. Tym samym skoro powstał paragon fiskalny (i tu mamy do czynienia z nieścisłością ustawodawcy, bowiem ten paragon nie dokumentuje sprzedaży w rozumieniu ustawy o VAT), to zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia sprzedawca miał obowiązek – moim zdaniem – wydać Panu, bez Pana żądania, paragon fiskalny.

 

Możliwa jest – na skutek wskazanej nieścisłości – i inna wykładnia, jednak moim zdaniem, gdy uwzględnimy cel interpretowanych regulacji w procesie wykładni, nie byłaby ona kompletna i prawidłowa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »