.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wydanie licencji na TAXI a wcześniejszy zakaz prowadzenia pojazdów

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 07.05.2014

Niedługo mija okres, na który wydano mi zakaz prowadzenia pojazdów za wykroczenie (jazda po alkoholu – niewielkiej ilości). Czy urząd może mi robić problemy z wydaniem licencji na TAXI? Nie muszę zdawać egzaminu, ponieważ już wcześniej pracowałem jako taksówkarz. Mam zrobiony wpis w CEIDG, jestem przygotowany do podjęcia działalności.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pyta Pan o kwestie związane z wydaniem licencji na TAXI.

 

Ustawa o transporcie drogowym w art. 5 ust. 3 stanowi, iż „licencję może uzyskać osoba prowadząca działalność gospodarczą, o ile spełnia wymogi dobrej reputacji. Wymóg dobrej reputacji nie jest spełniony lub przestał być spełniany przez te osoby, jeżeli:

 

  1. zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu,
  2. wydano w stosunku do tych osób prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego”.

 

W związku z powyższym zastanowić się należy, czy w opisanej przez Pana sytuacji, gdy skazany został Pan w oparciu o przepisy Kodeksu wykroczeń, przepis powyższy może mieć zastosowanie do Pańskiej osoby.

 

Zgodnie z art. 7 Kodeksu karnego przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. Występkiem zaś czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. Każde inne zachowanie, niespełniające powyższych definicji, może stanowić jedynie wykroczenie. Wykroczenie zaś zgodnie z treścią art. 5 ust. 3 pkt 1 lit a), nie stanowi podstawy do odmowy wydania licencji. Przepisów prawa nie można interpretować w sposób rozszerzający, w związku z tym nie jest możliwe wywodzenie przez organ, iż skoro zabronione jest więcej (przestępstwo), tym samym zabronione jest i mniej (wykroczenie).

 

Druga sytuacja uzasadniająca zakaz wydania licencji, czyli zakaz wykonywania działalności gospodarczej w transporcie. Jeżeli w Pańskim wyroku skazującym nie znalazł się punkt nakładający na Pana taki zakaz, to oczywiście organ administracji nie może odmówić Panu wydania licencji na TAXI, powołując się na art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. b).

 

Został Pan skazany za jazdę „po alkoholu” w oparciu o przepisy Kodeksu wykroczeń, ale nie można uznać, iż był Pan skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku, co przewiduje art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy.

 

Podsumowując, w momencie gdy Pańskie skazanie nastąpiło w oparciu o przepisy Kodeksu wykroczeń, i jako wykroczenie zakwalifikowano Pańki czyn, to nie ma możliwości odmówienia wydania Panu licencji, o którą chce się Pan ubiegać.

 

Na marginesie pozwolę sobie jeszcze podkreślić, iż przestępstwem umyślnym jest czyn zabroniony, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest – chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi (art. 9 Kodeksu karnego). Umyślność opiera się więc w całości na czynniku psychologicznym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton