.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wydanie karty pojazdu

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 19.09.2012

Kupiłem na mocy umowy samochód, jednak sprzedający nie wydał mi karty pojazdu. Zorientowałem się dopiero później. Wiem, że sprzedający posiada ten dokument. Jak go zmusić do wydania karty pojazdu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W mojej ocenie sprzedawca zaniechał wydania Panu karty pojazdu, a więc dokumentu, do którego wydania zobowiązany był na podstawie art. 546 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „sprzedawca obowiązany jest udzielić kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących rzeczy sprzedanej oraz wydać posiadane przez siebie dokumenty, które jej dotyczą. Jeżeli treść takiego dokumentu dotyczy także innych rzeczy, sprzedawca obowiązany jest wydać uwierzytelniony wyciąg z dokumentu”.

 

Zaniechanie wydania karty pojazdu to nienależyte wykonanie umowy sprzedaży poprzez zwłokę w wykonaniu świadczenia wzajemnego. Świadczenia wzajemne w umowie sprzedaży, to:

 

  • wydanie kompletnej i zdatnej do użytku rzeczy po stronie sprzedawcy (w tym przypadku nie tylko samochodu, ale także wszystkich dokumentów z nim związanych);
  • zapłata ceny po stronie kupującego.

 

Jeżeli dłużnik świadczenia wzajemnego z umowy sprzedaży (sprzedawca) nienależycie (niezupełnie) wykonał swoje zobowiązanie, to Pan jako wierzyciel świadczenia wzajemnego z umowy sprzedaży ma prawo do wyznaczenia drugiej stronie (sprzedawcy) dodatkowego terminu wykonania zobowiązania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie Pan uprawniony do odstąpienia od umowy (art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego).

 

„Jeżeli wskutek odstąpienia od umowy strony mają dokonać zwrotu świadczeń wzajemnych, każdej z nich przysługuje prawo zatrzymania, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o zwrot” (art. 496).

 

Proponuję zatem pisemnie wezwać sprzedawcę do wykonania umowy sprzedaży, czyli wydania karty pojazdu, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl