Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyczyszczenie danych z bazy BIK

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 13.05.2019

W 2000 roku borykałem się z problemami finansowymi, udało mi się wybrnąć ze wszystkiego i spłacić wszystkich wierzycieli, natomiast jestem umieszczony w bazie BIK jako klient nierzetelny. Od 2011 roku nie mam żadnych zobowiązań, czy istnieje jakiś sposób na wyczyszczenie danych w bazie BIK?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Wyczyszczenie danych z bazy BIK

Biuro Informacji Kredytowej jest jedynie instytucją administrującą danymi, które przekazują jej banki i inne uprawnione instytucje. Nie może samo podejmować decyzji o wykreśleniu informacji z jej rejestrów. Dopiero wierzyciel osoby wpisanej, jako klient nierzetelny, może wnieść do BIK-u o wykreślenie danej osoby z rejestru. 

 

Jedynie w kilku sytuacjach dłużnik (były dłużnik) może żądać wykreślenia danych o swojej osobie i historii kredytowej. Po pierwsze, każdy może żądać wykreślenia swoich danych z BIK-u, jeśli cofnął zgodę udzieloną bankowi na przetwarzanie swoich danych. To jednak dotyczy tylko osób z czystą informacją kredytową. Po drugie, można żądać wykreślenia danych nieprawdziwych. Na poparcie tej tezy należy rzecz jasna przedstawić stosowne dokumenty: zgłoszenie kradzieży dokumentów, zaświadczenie o prowadzonym śledztwie w danej sprawie.

 

Wreszcie można żądać usunięcia danych po spłacie zobowiązania, jeżeli bank lub instytucja bankowa zapomniały tego zrobić. Niestety nie jest to możliwe w przypadku dłużników niesolidnych. W tym przypadku prawo bankowe pozwala na dysponowanie i przetwarzanie danych do 5 lat od spłaty zobowiązania. Zgodnie z art. 105a ust. 3 ustawy Prawo bankowe:

 

„Banki, instytucje oraz podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową i informacje udostępnione przez instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem, inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, instytucją pożyczkową lub podmiotem, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, bez zgody osoby, której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem, inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, instytucją pożyczkową lub podmiotem, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank, inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, instytucję pożyczkową albo podmiot, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, o zamiarze przetwarzania dotyczących jej tych informacji, bez jej zgody”.

 

Dalsze przepisy art. 105a ustawy wskazują, że początek biegu tego 5-letniego terminu ma miejsce dopiero po całkowitej spłacie zobowiązania.

 

Zasadniczo po upływie tych 5 lat bank powinien sam wykreślić dłużnika (byłego dłużnika) z rejestru. Jeśli tego nie uczyni, należy go ponaglić. W Pana sytuacji wpis powinien już zniknąć. Proszę skierować do instytucji, które wpisały Pana jako dłużnika nierzetelnego, wniosek o wykreślenie danych z powołaniem się na art. 105 a ust. 3 i 5 ustawy Prawo bankowe.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus VII =

»Podobne materiały

Zajęcie konta bankowego przez komornika bez wcześniejszego powiadomienia nas

Przegraliśmy sprawę z powodu zastosowania niedozwolonej klauzuli. Nie wnosiliśmy apelacji ani zażalenia, zgadzamy się z wyrokiem. Mieliśmy też zapłacić 400 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego za stronę przeciwną. Również tego nie kwestionowaliśmy, ale sądziliśmy, że podobnie jak w przypadku ko

Firma windykacyjna – czy może mnie ścigać za granicą?

Wyjechałam do pracy za granicę, ale mam długi w Polsce. Czy firma windykacyjna może zająć moje tutejsze konto bankowe? Nie mogę się skontaktować z tą firmą.

Wpis do KRD

Rozwiązałem umowę o współpracy z pewnym kontrahentem. Zostały mi do zapłacenia dwie należności, z którymi jednak się wstrzymuję – jedna to różnica w cenie deklarowanej w ofercie firmowej i na fakturze, druga wynika z dostarczenia niepełnowartościowego towaru. Dowiedziałem się też, że firma nal
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »