Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wycofanie się z umowy bez zapłaty zadatku

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 09.03.2008

Zawarłem wyjątkowo niekorzystną dla siebie umowę przedwstępną sprzedaży mieszkania. Między innymi zobowiązałem się w niej do zapłaty trzykrotności zadatku w przypadku wycofania się z umowy. Oprócz tego dopełnienie transkacji – zgodnie z jej zapisem – jest uzależnione od sprzedaży mieszkania przez kupującego, a tego jeszcze mu się nie udało dopełnić. Czy mogę się z tej umowy wycofać bez ponoszenia negatywnych konsekwencji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wycofanie się z umowy bez zapłaty zadatku

Zawarcie umowy przedwstępnej kupna mieszkania i niezrealizowanie zobowiązania wynikającego z umowy a zadatek 

Osoba, która zawarła z Panem umowę przedwstępną kupna mieszkania może żądać od Pana zapłacenia kwoty odpowiadającej trzykrotności zadatku. Tak wynika z umowy przedwstępnej, jaką Pan z nią zawarł. Zgodnie z art. 394 § 1 Kodeksu cywilnego – w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju, zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

 

Z opisanej sytuacji wynika, że to Pan nie spełnił swojego zobowiązania zawartego w umowie przedwstępnej. W umowie tej zobowiązał się Pan do przeniesienia własności mieszkania na rzecz swojego kontrahenta w określonym terminie. Zobowiązał się Pan w niej do zapłaty trzykrotności zadatku w sytuacji, gdyby umowa nie doszła do skutku z Pana winy. To Pan swoim działaniem sprawił, że umowa zobowiązująca nie może zostać zrealizowana. Okoliczność, że kupujący nie sprzedał własnego mieszkania nie ma tu żadnego znaczenia.

Żądanie naprawienia szkody powstałej w wyniku niewykonania umowy przedwstępnej

Co więcej, gdyby kupujący poniósł szkodę w związku z niewykonaniem przez Pana umowy przedwstępnej (np. sprzedał mieszkanie, a w związku z tym poniósł koszty notarialne oraz musi wynajmować mieszkanie), mógłby on dodatkowo żądać od Pana naprawienia szkody. Zgodnie z art. 390 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - 5 =

»Podobne materiały

Małoletni a członkostwo w stowarzyszeniu

Czy wśród założycieli stowarzyszenia może być osoba, która ukończyła dopiero 16 lat?

 

Darowizna mieszkania wykupionego z bonifikatą

W dniu 18.11.2006 r. babcia wykupiła od urzędu miasta mieszkanie z bonifikatą w wysokości 80%. Mieszkanie to babcia przepisała mi w akcie darowizny. Czy jeżeli babcia nie musi zwracać bonifikaty, to ten obowiązek przechodzi na mnie? Czy ja – jako nowy nabywca – mogę sprzedać to mieszkani

 

Zwrot zakupionego samochodu

Sprzedałem samochód prywatnie jako osoba fizyczna innej osobie fizycznej. Przed sprzedażą byliśmy u diagnosty, klient zbadał cały samochód. Powiedziałem wszystko, co wiem o pojeździe. Obecnie klient (minął tydzień) chce oddać mi samochód. Tłumaczy, że jego zdaniem przesunięto licznik kilometrów. Żąd

 

Oskarżenia sąsiada o głośne słuchanie radia

Słucham cicho radia w garażu obok posesji sąsiada, któremu to ciągle przeszkadza i oskarża mnie o głośne słuchanie radia. Radio działa w godzinach dziennych przy zamkniętych oknach 6.00-22.00. Odległość od garażu do budynku mieszkalnego sąsiada wynosi około 6 metrów. Sąsiad nasyła na mnie czwarty ra

 

Koszt wniesienia apelacji przy wysokiej kwocie z pozwu

Klient za moim pośrednictwem (udostępniłem hasło na aukcję z Kanady) kupił 22 zabytkowe pojazdy. Wniósł obecnie przeciwko mnie pozew o zapłatę 720 tys. zł, gdyż twierdzi, że nie mógł sprowadzić kilku pojazdów z mojej winy – bo rzekomo nie wydałem mu pewnego dokumentu (co nie miało miejsca). Ta

 

Solidarność dłużników

Jestem właścicielką znikomej ilości udziałów w sporej kamienicy. Sąd ustalił zarządcę nieruchomości – jednego ze współwłaścicieli. Ten przestał regulować swoje czynsze oraz opłaty eksploatacyjne za całą kamienicę. Dostałam informację o zajęciu mojego konta na 20 tys. zł z tytułu zale

 

Przyczepa kempingowa (transportowa) na działce a inspekcja nadzoru budowlanego

Zastanawiam się, czy grozi mi inspekcja nadzoru budowlanego. Na swojej działce rolnej chcę bowiem zaparkować na stałe zarejestrowaną i w pełni homologowaną przyczepę transportową i stworzyć z niej pomieszczenie gospodarcze. Czy może mi grozić inspekcja nadzoru budowlanego? Czy na działce siedli

 

Odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty

W 2001 r. mój tata kupił mieszkanie z bonifikatą. Tata sprzedał nieruchomość w 2005 r. Część pieniędzy przekazał mnie i mojemu mężowi na mieszkanie, które kupiliśmy na kredyt. Teraz gmina żąda zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty! Nie mamy takich pieniędzy. Co możemy zrobić, aby gmina odstąpiła od żądan

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »